Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013730

Adrese:

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Skolā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Bauskas sākumskolas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Ignatjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009583675

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.07.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2040

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.10.2011

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7311

Akreditācijas datums:

11.04.2013

Akreditācijas termiņš:

14.04.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

2041

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

462

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

420

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14900

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12900

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4700

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2354

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4700
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3000

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1639

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2245

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14547

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1287 1893 14547
Seriālizdevumi 352 352
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1135 1637 11559

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda