Baltinavas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000153

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64507267 27849954 @ 65416077
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Baltinavas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Bubnova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Nr. 009115590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0590

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

794A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Dibināta 1944.gadā

Darbība:

Baltinavas bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz novada iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas misija – paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot iespēju pilnveidot sevi mūžizglītībā. Būt maksimāli noderīgai un pieejamai visiem novada iedzīvotājiem, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, piedāvājot kultūras un izglītojošus sarīkojumus un aktivitātes, lasīšanu, grāmatas un zināšanas veicinošus, īpašu vērību veltot jauniešu lasīšanas veicināšanai; sakārtojot un darot pievilcīgāku bibliotēkas vidi un fizisko telpu. Svarīgs darba virziens bija novadpētniecības krājuma papildināšana, organizēšana un popularizēšana; krājuma kvalitātes uzlabošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Lasītāju apkalpošana Datoru apkalpošana Lietotāju apkalpošana Abonētās datu bāzes - Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka Lasītāju pierakstīšana,konsultācijas par bibliotēkas fondiem, grāmatu izsniegšana, bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi, bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pieprasīšana no citām bibliotēkām.nodrošina pieeju vietējiem kultūras resursiem. Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus darbā ar informācijas tehnoloģijām iesaistot arī vecākās paaudzes ļaudis to apgūšanā;Datoru izmantošana, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kopēšana, skenēšana, printēšana, apmācība kā strādāt ar datoru. Datu bāzu izmantošana, iespēja norēķināties interbankā, konsultācijas un individuālā apmācība.Palīdzība izprintēt Lattelecom un Latvenergo rēķinus. Elektroniskā kataloga izmantošana, lai uzzinātu par konkrēto iespiedarbu, kur meklēt un kā pasūtīt grāmatas Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Nais
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

112

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

288

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

201

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10665

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4590

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6075

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14778

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3849

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9050
Seriālizdevumi 5714
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2735

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 160
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 118

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

556

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1164

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7222

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6062 250 806 5506
Seriālizdevumi 1734 304 358 1680
Audiovizuālie resursi 22 2 24
Nošizdevumi 3 3
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 340 58 398

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 20 54 74

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

36

Tematiskie pasākumi:

11

Projektizstrāde:

1