Baltinavas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000153

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64507267 27849954 @
Informācija tīmekļvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.09115590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0590

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

794A

Akreditācijas datums:

02.10.2019

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināta 1947. gadā

Darbība:

Baltinavas bibliotēka ir Baltinavas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic pasaules mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, tā pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas uzdevums – saglabāt un palielināt sabiedrības interesi par grāmatu. Veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums: 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus darbā ar informācijas tehnoloģijām Datoru izmantošana, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kopēšana, skenēšana, printēšana, apmācība kā strādāt ar datoru.
2. Datu bāzu izmantošana, iespēja norēķināties interbankā, konsultācijas un individuālā apmācība.Palīdzība izprintēt Lattelecom un Latvenergo rēķinus.
3. Elektroniskā kataloga izmantošana, lai uzzinātu par konkrēto iespiedarbu, kur meklēt un kā pasūtīt grāmatas.
4. Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Nais
5. Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana
.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

112

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

288

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

222

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8602

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5142

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3460

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12036

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2657

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5590
Seriālizdevumi 6410
Audiovizuālie resursi 36
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1864

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

909

Izslēgto dokumentu kopskaits:

620

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7523

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 234 5739
Seriālizdevumi 674 620 1740
Audiovizuālie resursi 1 31
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 53 496

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 71 11 82