Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012998

Adrese:

Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64640245 @ 64640481
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Audriņu pamatskolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Čelbajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1913901140

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0784

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 08:00 09:00
Trešdiena 14:40 15:40
Ceturtdiena 08:00 09:00
Ceturtdiena 13:50 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1952

Teritorijas kopējā platība (m2):

1046

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

76

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

200

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2000

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1090

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1900
Audiovizuālie resursi 90
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 676
Bērnu grāmatas 250

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

71

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1609

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13459

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 14700 63 1604 13159
Seriālizdevumi 5 7 5 7
Audiovizuālie resursi 200 1 201
Attēlizdevumi 29 29
Nepublicētie dokumenti 16 16
Pārējie dokumenti 47 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5472 54 380 5146
Bērnu grāmatas 1655 1 1654

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

3

Tematiskie pasākumi:

3