Aronas pagasta Aronas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000554

Adrese:

"Dimanti", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25423819 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Aronas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Cāzere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009119450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1398

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

132B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

16.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Dibināta kā Grostonas un Aronas ciema bibliotēka. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā reģistrēts 1945.gada 10. martā.

Darbība:

Bibliotēka sniedz brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, ir iespēja izmantot bez maksas bezvadu internetu bibliotēkā un tās tiešā tuvumā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības kultūras, izglītības un izklaides centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:30 12:30 -13:00 pusdienu pārtraukums
Trešdiena 09:00 17:30 12:30 -13:00 pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 09:00 17:30 12:30 -13:00 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru (3) ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas. Dokumentu skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus sniedz bibliotekārs,dokumentu izdruka ir iespējama no lietotāju datora.
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - http://www.letonika.lv (Atbildes, kuras tu meklē!) ; http://www.news.lv ( Lursoft datu bāzes " Laikrakstu bibliotēka"; http://www.filmas.lv (Latvijas filmas bibliotēkās)
3. Bibliotēkas krājums Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā. Izsniegto dokumentu lietošanas termiņš ir 4 nedēļas. Grāmatas un citus dokumentus var rezervēt iepriekš: zvanot pa tālruni : 25423819 vai rakstot uz e-pastu: dace.cazere@madona.lv
4. Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Apmācības un konsultācijas Individuālas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu, konsultācijas par bibliotēkas krājumu, par informācijas meklēšanas iespējām.
6. Lasītāju piekļuve datu bāzei Letonika.lv (Atbildes, kuras tu meklē) ārpus bibliotēkas telpām Bibliotēkā ir iespēja saņemt lietotāja vārdu un paroli, lai ārpus bibliotēkas telpām varētu izmantot datubāzi Letonika.
7. Iespēja saņemt autorizācijas datus, lai kļūtu par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga attālinātu lietotāju. Lasītājam piešķirtais lietotājvārds un parole dod iespēju apskatīt izsniegtos izdevumus, izsniegšanas termiņus, pagarināt izsniegšanas termiņus, apskatīt informāciju par rindām uz izdevumiem un iestāties rindā, pasūtīt nepieciešamo grāmatu, atrast sev tuvāko bibliotēku, kurā atrodas vajadzīgā grāmata.
8. Iespēja kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju. Kļūstot par bibliotēkas attālināto lietotāju, ir iespēja reģistrēties 3td e-GRĀMATU bibliotēkā un lasīt grāmatas elektroniski.
9. Starpbibliotēku abonements Grāmatas un žurnālus, kuri nav Aronas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām (SBA).
10. Izstādes, pasākumi Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja apskatīt tematiskās, literatūru popularizējošās un citas izstādes, kā arī piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos. Bibliotēkas telpas ir atvērtas dažādu nelielu pasākumu organizēšanai, radošo darbnīcu rīkošanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1 A4 formāts melnbalts 1 lpp/ 0,07 Eur
1.2 A4 formāts melnbalts abas puses/ 0,14 Eur
1.3 A4 formāts krāsains 1 lpp/ 0,28 Eur
1.4 A4 formāts krāsains abas puses/ 0,57 Eur
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
2.1 A4 formāts melnbalts 1 lpp/ 0,08 Eur
2.2 A4 formāts melnbalts abas puses/ 0,17 Eur
2.3 A4 formāts krāsains 1 lpp/ 0,34 Eur
2.4 A4 formāts krāsains abas puses/ 0,69 Eur
3. Pasūtīšana SBA ( starpbibliotēku abonements) kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Kultūras dati
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

200

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

838

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

716

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

122

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2971

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

254

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1117
Seriālizdevumi 1854
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 74

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 81
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 57
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

400

Izslēgto dokumentu kopskaits:

390

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4671

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 134 181 3855
Seriālizdevumi 261 209 805
Audiovizuālie resursi 1 4
Attēlizdevumi 1 2
Pārējie dokumenti 3 4
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 4 1 198

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1