Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000128

Adrese:

"Tautas nams", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29351138 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Balaņuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002900134

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

542A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Annas bezmaksas tautas bibliotēka dibināta 1896.gadā reizē ar Annas bezmaksas tautas bibliotēkas biedrību. Organizētājs Aleksandrs Vīksniņš, Annas skolas pārzinis. Sākumā bibliotēkā grāmatas atradušās pāris skapjos

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs. Nodrošina bibliotēkā esošo dokumentu un informācijas publisku, brīvu, neierobežotu pieejamību un tās izmantošanu ikvienam apmeklētājam. Tiek organizēti bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši, kā arī izglītojoši pasākumi. Apmeklētājiem par brīvu ir pieejamas 4 darba stacijas ar interneta pieslēgumu, iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas un apmācības IKT pielietojumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 29351138 vai e-pastu: bibl.anna@aluksne.lv)
4. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē . Elektroniskais katalogs https://ej.uz/33e8
5. Izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai.
6. SBA Iespieddarbus, kuri nav Annas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem 0,07 EUR - 1,57 EUR
2. Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no citiem resursiem 0,07 EUR - 1,57 EUR (Piemēro PVN)
3. Skenēšana No bibliotēkas krājumiem - 0,14 EUR
4.. Skenēšana No citiem resursiem - 0,14 EUR (piemēro PVN )
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2151

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1925

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

226

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

415

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2112
Seriālizdevumi 2997
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 333

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

547

Izslēgto dokumentu kopskaits:

947

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5158

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 515 4167
Seriālizdevumi 338 432 975
Audiovizuālie resursi 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 13 559

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 138 71 209
Attēlizdevumi 318 55 373