Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000214

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64119020 29139327 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā biblioēka
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900005742

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.08.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0746

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

284A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951. gadā kā Rencēnu ciema Rencēnu bibliotēka

Darbība:

Amatas novada pašvaldības Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 datori un internets datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3 kopēšana melnbaltas A4 lapas kopēšana
4 printēšana melnbaltas A4 lapas printēšana
5 printēšana krāsainas A4 lapas izdruka
6 skenēšana A4 lapas vienas puses skenēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

148

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2076

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1701

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

375

Virtuālais apmeklējums:

96

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

476

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2109
Seriālizdevumi 603
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 220

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

595

Izslēgto dokumentu kopskaits:

544

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6493

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 301 5544
Seriālizdevumi 294 544 941
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 53 673

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1