Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000214

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64119020 29139327 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā biblioēka
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900005742

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.08.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0746

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

284A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951. gadā kā Rencēnu ciema Rencēnu bibliotēka

Darbība:

Amatas novada pašvaldības Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 00:00 00:00 Slēgta
Ceturtdiena 00:00 00:00 Slēgta
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums pirmdien un otrdien no 12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3 Kopēšana Melnbaltas A4 lapas kopēšana
4 Printēšana Melnbaltas A4 lapas printēšana
5 Printēšana Krāsainas A4 lapas izdruka
6 Skenēšana A4 lapas vienas puses skenēšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1883

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1514

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

369

Virtuālais apmeklējums:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2512

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

268

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1877
Seriālizdevumi 635
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 280

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

531

Izslēgto dokumentu kopskaits:

498

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6526

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 181 498 5227
Seriālizdevumi 350 1291
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 75 637

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1