Alūksnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000124

Adrese:

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64322197 25403935 @
Bibliotēkā 64322179 25664421 @
Bibliotēkā 64322196
Bibliotēkā 64322178
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils www.draugiem.lv
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019257

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84B

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīta 1944.gada nogale, kad, par pamatu ņemot bijušās pilsētas valdes un kara daļas grāmatas, tiek dibināta bibliotēka. Savā vairāk kā 70 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē bibliotēkai vairākkārt mainījies statuss, tā atradusies dažādās pilsētas ēkās. Vairāk par bibliotēkas vēsturi http://albibl.lv/index.php?go=vesture

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes centrs Alūksnes novada cilvēkiem, tā nodrošina lietotāju pieprasījumam atbilstošus daudzveidīgus pakalpojumus, sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, mūžizglītībā. Alūksnes pilsētas bibliotēka darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka un ir metodiskais un konsultatīvais centrs Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām. Bibliotēkas moto: "Ceļš uz bibliotēku ir ceļš uz piepildītāku dzīvi!"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Otrdiena 10:00 18:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Trešdiena 10:00 18:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka lasītājus neapkalpo. Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Piektdiena 10:00 18:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv ; Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Jauno grāmatu dienas Katra mēneša pēdējā pirmdienā bibliotēkā izstāde un plkst. 12:00 apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Elektroniskais katalogs Apmeklējiet http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzē un Alūksnes novada pašvaldības dokumentu datu bāzē
8. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs; Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos (pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv)
9. Izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai www.albibl.lv
10. Filmas, digitalizētie video un audio ieraksti Skaties latviešu filmas www.filmas.lv Skaties digitalizētos audio un video ierakstus www.diva.lv
11. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets.
12. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē
13. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv
14. Informācija par novadu Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Alūksnes un Apes novadu un novadniekiem. Novadpētniecības krājumā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām u.c. Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par krājumā pieejamajiem materiāliem, atsevišķiem ierakstiem- arī pilnteksti.
15. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Pieejamo izdevumu sarakstu skatīt http://www.albibl.lv/news/data/files/AbonetiePresesIzdevumi_2019.pdf
16. Spēle "Iepazīsti Alūksnes novadu!" Spēle pieejama 2 formātos- kā galda spēle un kā lielformāta grīdas spēle. Spēles pamatā izmantota līdzība ar mums visiem zināmo galda spēli Cirks, spēlē integrējot jautājumus, kas saistīti ar mūsu novadu. Spēli iespējams spēlēt telpās un brīvā dabā labvēlīgos laikapstākļos. Spēli bez maksas izmantot var jebkura novada kultūras, izglītības iestāde, darba kolektīvs vai interesentu grupa, iepriekš piesakoties Alūksnes pilsētas bibliotēkā (rakstot biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 25403935, 64322197
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,07
2. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,11
3. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,14
4. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,21
5. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,14
6. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,23
7. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,28
8. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,43
9. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,28
10. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,57
11. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,85
12. Skenēšana Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā PVN netiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no citiem informācijas resursiem EUR 0,14
13. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) pasta izdevumi
14. Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana Iespēja saņemt jaunu lasītāja karti nozudētās vietā EUR 0,28 + PVN
15. Drukas pakalpojums, A3 krāsains, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A3 krāsains, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,56 EUR 0,68 (ar PVN)
16. Drukas pakalpojums, A3 krāsains, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A3 krāsains, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 1,30 EUR 1,57 (ar PNV)
18. Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
18. Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
19. Drukas pakalpojums, A3 melnbalts, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A3 melnbalts, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,14 EUR 0,17 (ar PVN)
20. Drukas pakalpojums, A3 melbalts, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A3 melnbalts, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,42 EUR 0,52 (ar PVN)
21. Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,07 EUR 0,08 (ar PVN)
22. Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,21 EUR 0,25 (ar PVN)
Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,21 EUR 0,25 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

15052

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

460

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1960

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

715

Pārējie:

1245

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

27323

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

18909

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8414

Virtuālais apmeklējums:

34515

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

39877

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7775

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26064
Seriālizdevumi 13652
Audiovizuālie resursi 161
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4961

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 422
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 377

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2425

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1863

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

40561

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 961 511 33234
Seriālizdevumi 1430 1352 6916
Audiovizuālie resursi 34 411
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 329 306 4904

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 11
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

9

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 7264 2359 9623