Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012766

Adrese:

Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65621023 @ 65621024

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4220900579

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2007

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2801

Akreditācijas datums:

09.01.2014

Akreditācijas termiņš:

08.01.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:50 18:00
Otrdiena 12:20 16:00
Trešdiena 09:00 10:30
Ceturtdiena 16:50 18:00
Piektdiena 09:00 10:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

549

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

181

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

368

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2091

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

487

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2002
Seriālizdevumi 74
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1345

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

33

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5195

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5576 33 414 5195
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2002 30 408 1624
Bērnu grāmatas 1924 1 1923

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

7