Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra
Nevalstiskas organizācijas >> Nemateriālais kultūras mantojums

Adrese:

Zvanītāji, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Gunta Neretniece 26851232 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Latvijas Tradicionālās kultūras asociāciju (RITAVA) izveidoja 2004.gadā pēc Latvijas un ārzemēs dzīvojošo tradicionālās kultūras speciālistu un pētnieku konferences „Tradicionālā kultūra mūsdienu kultūras un izglītības kontekstā” Rucavā, kuras laikā tika izstrādāta „Stratēģija un taktika tradicionālās kultūras ietekmes palielināšanai sabiedrībā” .

Misija:

Latvijas tradicionālās kultūras saglabāšana, attīstība un popularizēšana. Uzdevumi: • Sekmēt Latvijas tradicionālās kultūras vērtību pārmantojamību un veicināt to pieejamību plašai sabiedrībai gan Latvijā, gan ārvalstīs. • Sekmēt Latvijas sabiedrības kultūras, sociālo un etnisko integrāciju. • Sekmēt pozitīva Latvijas tēla un atsevišķu reģionu, novadu un pašvaldību tēlu veidošanu ar tradicionālās kultūras līdzekļiem, un padarīt Latviju pievilcīgu ārvalstu tūristu un investoru acīs. • Informēt un izglītot iedzīvotājus tradicionālās kultūras jomā un rosināt lēmumu pieņēmējus atzīt tradicionālās kultūras nozīmību Latvijas attīstības kopējos procesos. • Sekmēt tradīciju kopēju profesionālo izaugsmi. • Iesaistīties tradicionālās kultūras pētījumos. • Veicināt tradicionālajā kultūrā sakņotu kultūras programmu, pakalpojumu un inovatīvu produktu izstrādi.

Darbība:

2016.gadā Asociācija piedalījās Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta apspriešanā Saeimā 1. un 2. lasījumā, ar to noslēdzot 2010.gadā uzsākto līdzdarbību šā likuma izstrādē.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

NVO darbība

Biedru skaits:

50

Dalība organizācijās:

Biedrībā "Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS". Sadarbība ar biedrību "Kustība par latvisku kultūru izglītībā".

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008085317