Daugavpils vāciešu biedrība ERFOLG

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Nacionālās kultūras biedrība

Adrese:

Cietokšņa iela 44, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Olga Jesse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Biedrības priekšsēdētāja Olga Jesse 65420019 20371892 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

Par biedrības veidošanas sākumu uzskatāms 1994.gada 29.februāris. Tās izveides iniciātors bija Georgs Jesse, bet par biedrības pirmo priekšsēdētaju kļuva Sibīrijā dzimušais vācietis Voldemārs Elerts . Biedrībā tika uzņemti vācu tautības biedri, jo tās mērķis bija atdzīvināt un izkopt savu etnisko identitāti. Biedrība apvienoja gan vācbaltus, gan Krievijas vāciešus. Baltijas vācieši ir Baltijas valstīs, galvenokārt Latvijā un Igaunijā, dzimušie vāciešu pēcteči, bet Krievijas vācieši bija to vāciešu pēcteči, kuri ieradās Krievijā Katrīnas II laikā. Šie vācieši ieradās Latvijā lielākoties 20. gadsimta otrajā pusē. 2005. gada augustā biedrība reorganizējās, mainot savas prioritātes un atverot durvis visiem interesentiem, kuriem interesē vācu kultūra, valoda un vēsture. Biedrība pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 12.08.2005.

Misija:

Biedrības galvenās prioritātes ir: - vācu valodas popularizēšana, vāciešu tradīciju un kultūras popularizēšana, vācu vēstures pētīšana Dienvidaustrumlatvijas reģionā.

Darbība:

„ERFOLG” veic aktīvu darbu ar jauniešiem, izstrādā un vada izglītojošās programmas jaunajai paaudzei. Vairākas jauniešu skolas tika organizētas, lai iesaistītu jauniešus dzimtā novada izpētē un popularizēšanā. Veiksmīgi darbojas vācu valodas kursi, kas ir kļuvuši populāri vācu biedrības un Daugavpils iedzīvotāju vidū, biedrībai ir arī sava bibliotēka, kuru var izmantot visi, kam ir interese par vācu kultūru. Biedrībā ir muzikālais ansamblis „Lorelei”, kā arī bērnu muzikālā grupa „Stern”, par tradīcijām kļuvuši daudzi svētki un pasākumi u.c. veiksmīgi organizētas aktivitātes. Ir izveidojies novadpētniecības klubs, kas nodarbojas ar reģiona vācu kultūras mantojuma apsekošanu un izpēti, kā arī iegūto materiālu apkopošanu un arhivēšanu turpmākai pētnieciskai darbībai un sabiedrības izglītošanai. Biedrību apmeklē cilvēki no dažādām mērķauditorijām: gan bērni, gan pieaugušie, gan seniori. Katrai paaudzei tiek rīkoti atbilstoši pasākumi un aktivitātes.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Cietokšņa iela 44, Daugavpils, LV-5401

NVO darbība

Biedru skaits:

65

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008006251

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo