Dalbes evaņģēliski luteriskā draudze

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Reliģiska kopiena

Adrese:

Dalbes baznīca, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valda Grīnvalde - Šakurova 28261210 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Darbība:

Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus. Regulāri noturēt dievkalpojumus. Gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei. Rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē. Veikt diakonijas un misijas darbu. Sniegt kristīgās izglītības iespējas. Piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Reliģiska organizācija