Balvu novada biedrība "Ritineitis"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Maruta Castrova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Maruta Castrova 64507012 26162614 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Balvu novads

Apraksts

Dibināšanas gads:

2009

Sākums:

Biedrība „Ritineitis” dibināta ar mērķi-sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.

Misija:

Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu; Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā.

Darbība:

Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, izstrādā preojektus un tos realizē. Biedrība jau divus gadus sadarbojās ar Latvijas bērnu fonu un organizē bērniem ar īpašām vajadzībām vasaras nometnes, tika organizētas arī valodas attīstības nometnes. Biedrībai ir izveidojusies aktīva sadarbība ar pašvaldību un citām biedrībam-Balvu teātri, pensionāru biedrību neredzīgo biedrību u.c., kā arī pašvaldību-kopējo projektu ieviešanā un realizēšanā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Sabiedriskā organizācija

Juridiskā adrese:

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

NVO darbība

Biedru skaits:

3

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008149232

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo