Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707

Vadītājs/ direktors:

Sveta Rozīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Administratīvā vadītāja Sveta Rozīte 28368431 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

Biedrība Abulas lauku partnerība izveidota 2006.gadā kā Vietējās rīcības grupa, kuras darbības mērķis ir savā darbības teritorijā attīstīt un veidot vienotu, dzīvošanai labvēlīgu vidi.

Misija:

Abulas lauku partnerība izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, kuras mērķis ir lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Abulas LP darbības teritorija ir septiņi pagasti tās apkaimē - Bilska, Blome, Branti, Launkalne, Palsmane, Smiltene un Variņi un Smiltenes pilsēta.

Darbība:

Galvenie darbības virzieni ir LEADER pasākumu īstenošana biedrības darbības teritorijā un pieaugušo mūžizglītības pasākumu īstenošana. Vietējo iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un citu interesentu pieņemšanas laiki biedrībā ir pirmdienās un trešdienās 9.00-15.00

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707