Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola 63182390 27842839 @
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava 63182392 22041224 @
Biroja administratore Solvita Važa 63182392 27843190 @
Vecākā grāmatvede Sigita Berga 63182393 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Šmitenbergs 63122633
Krājuma nodaļas vadītāja Dace Valdmane 63122633 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Tukuma muzejs ir pašvaldības iestāde, kuras darbību koordinē un nodrošina Tukuma novada Dome. Tukuma muzeja sastāvā ir 7 muzeji jeb teritoriālās struktūrvienības: Tukuma Mākslas muzejs (1936), Pastariņa muzejs (1967), Mākslas galerija „Durvis” (1988), Tukuma Audēju darbnīca (1988), Durbes pils (1991), Pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” (1995) un Džūkstes Pasaku muzejs (2002, Tukuma muzeja sastāvā iekļauts 2010), kas veic krājuma komplektēšanas, pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.

Misija:

Tukuma muzejs, saglabājot un pētot daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes mantojumu, veido izpratni par vēstures gaitu, mākslas vērtībām un kultūras daudzveidību, iedzīvina latviskās tradīcijas un izceļ etniskās īpatnības, lai, izglītojot un iepriecinot vietējo kopienu un plašāku sabiedrību, īpaši bērnus, veicinātu savstarpēju toleranci, stimulētu radošas izpausmes un lepnumu par savu kultūrvidi.

Darbība:

Tukuma muzejs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde, kas realizē valsts kultūrpolitiku novada kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā. Tukuma muzejam ir piešķirts reģionāla muzeja statuss. Kultūras ministrijas Lēmums 01.03.2019., NR.2.5-2-9.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Jaunā mājas lapa darbojas no 2019. gada aprīļa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Muzeja veikals

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Tukuma novada Dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas piļu un muzeju asociācija, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma muzeja Nolikums 23.12.2020 prot. Nr.27, 58. §.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 29.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzejā 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 21.08.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja Izglītojošās darbības Nolikums 26.11.2009 prot. Nr. 11, 7.§.
2 Tukuma muzeja Zinātniski metodiskās padomes nolikums 16.01.2013
3 Tukuma muzeja Krājuma komisijas nolikums 28.12.2013
4 Tukuma muzeja Konservācijas-restaurācijas komisijas nolikums 28.12.2013
5 Tukuma muzeja Iepirkumu komisijas Nolikums 06.01.2015
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Tukuma muzejā 27.12.2017
7 Tukuma muzeja arhīva ekspertu komisijas reglaments 09.01.2014
8 Tukuma muzeja Ugunsdrošības instrukcija 02.01.2019
9 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 23.12.2020 prot. Nr.27, 73. §.
10 Tukuma muzeja reglaments 29.04.2020
11 Tukuma muzeja izstāžu Nolikums 20.04.2016
12 Arhīva pārvaldības reglaments 09.01.2013
13 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2019-2023 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
14 Tukuma muzeja Ētikas kodekss 13.01.2020
15 Tukuma muzeja Krājuma darba politika 2019-2023 29.04.2020
16 Tukuma muzeja Komunikācijas darba politika 2019-2023 17.12.2018
17 Tukuma muzeja pētniecības darba politika 2019-2023 17.12.2018
18 Grāmatvedības noteikumi Tukuma muzejā 09.05.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

95582

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

71327

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1073

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

875

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 2 2
2. Dāvinājumi 988 841
6. Citi iegūšanas veidi 3

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

263

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 iespieddarbi konservācija (43), restaurācija (41) 84
2 fotogrāfijas konservācija (16), restaurācija (1) 17
3 sadzīves priekšmeti konservācija (103), restaurācija (18) 122
4 mēbeles konservācija (19), restaurācija (7) 26
5 gleznas restaurācija 8
6 gleznas rāmis konservācija 3
7 mūzikas instrumenti konservācija 2
8 molberts konservācija 1
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Durbes pils durvis Konservācija: profillīstes piestiprināšana durvju vērtnei, durvju virsmas tīrīšana, pietonēšana, durvju atdures izgatavošana un piestiprināšana pie grīdas, atslēgas remonts 3
2 Džūkstes Pasaku muzeja durvis Restaurācija 1
3 Durbes pils apkārtmūris Konservācija, restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Audums (uzskaites apzīmējums TMNM Pgm 9492) 1 KK-22, 09.12.2020. Izmantots Džūkstes apkārtnes sieviešu tērpa rekonstrukcijas izgatavošanā, tērps pieņemts krājumā 11.12.2020., uzskaites apzīmējums TMNM 43677 Nr. 58-s, 18.12.2020.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3995

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

16729

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2285

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1954

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju kolekciju tīkls www.meandrs.lv 1313
Europeana colections www.europeana.eu 236

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2290

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2249

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “A. Lerhis-Puškaitis un pasakas” 132 82
2 “Āriņa istaba” 5 5
3 "No mākslas krājuma" 13 13
4 “No vilnas līdz audumam” 6 3
5 “Savējo stāsti ne svešo” 108 96
6 “Pastariņš mājā, skolā un dzīvē” 22 19
7 “Ziemeļkurzemes lauku sēta – Pastariņa pasaule” 365 320
8 “Modernā lauksaimniecība” 46 29
9 “Saldūdens zveja Pastariņa stāstos” 106 96
10 “Klēts – dzimtas turības spogulis” 167 158
11 "Durbes pils vēsturiskais interjers" 984 675
12 “Krustcelēs” 112 103
13 "Rainis un Durbes pils" 178 166
14 “A. Lerhis-Puškaitis un pasakas” apakštēma "Klase" 5 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

618

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

524

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Katram savs stāsts”, (Tukuma Mākslas muzejā) 39 37
2 “No Lūkošanās līdz Mārtošanai” (Džūkstes Pasaku muzejs) 103 79
3 “Brīnumlādītes” (Džūkstes Pasaku muzejs) 2 1
4 “Mežģīņu šarms un noslēpumi”, (Durbes pils) 23 18
5 “Par Dzimteni un Latviju. 1918-1920” (Durbes pils) 46 37
6 “Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā” (Durbes pils) 15 12
7 “Aizupes un Sēmes tautastērpi”, Tukuma Audēju darbnīcā 10 10
8 “Augšā, pa vidu un apakšā”, Tukuma Audēju darbnīcā 79 75
9 Dzidras Baumas 90 gadu jubilejas izstāde, Tukuma Mākslas muzejā 29 20
10 “Saules pusē. Leonīda Āriņa un Alekseja Naumova glezniecība”, Tukuma Mākslas muzejā 4 4
11 “Lāča bērni”, Džūkstes Pasaku muzejā 20 19
12 “Kino Tukumā”, Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis” 12 10
13 “Parole 1991-42-51”, Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis” 26 13
14 “Vieta iedvesmai”, Tukuma Mākslas muzejā 4 4
15 “No valsts uz muzeju”, Tukuma Mākslas muzejā 31 31
16 Tukuma muzejs jubilejas mēneša Tukuma Audēju darbnīcas īpašais piedāvājums 15 15
17 Svētku galda klājums Durbes pils ēdamzālē. 28 28
18 “Ciemos pie Puškaiša” 117 111
19 Tukuma Livonijas ordeņa pils 15

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

115

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Vēstule uz bērza tāss Ekspozīcija “Eiropas vēstures nams” 1 1 14.02.2017 30.06.2022
2 Josta Izstādei Austrumprūsijas Kultūras fonds 1 14.05.2018 15.12.2033
3 Priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas Latvijas muzeju veidota izstāde “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 21 21 06.12.2017 31.05.2021
4 Gleznas Interjera noformēšana Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” 10 10 04.07.2019 30.06.2021
5 Keramikas trauki Restaurācija Restauratore Jana Lībiete 6 3 04.01.2020 29.01.2020
6 Glezna, lellīte, tekstīlijas priekšmeti Izstāde “Mežģīņu šarms un noslēpumi” Ventspils muzejs 5 5 08.01.2020 30.09.2020
7 Skolas sols Apdares darbu veikšanai SIA “INTARSIJA” 3 16.01.2020 17.04.2020
8 Rakstāmpults, spogulis Sagatavošana eksponēšanai Jānis Ceplis 2 1 30.01.2020 27.03.2020
9 Gleznas Telpu interjera noformēšanai Tukuma novada Dome 21 20 07.02.2020 01.07.2021
10 Asējums Izstāde “Rihards Zariņš (1869-1939). Ko Latvijas meži šalc Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 12.03.2020 30.10.2020
11 Vāze Restaurācija Jana Lībiete 1 1 17.03.2020 18.04.2020
12 Skolas sols Priekšmeta izpēte Jānis Šaubergs 1 1 17.04.2020 24.04.2020
13 Skolas sols Sagatavošana eksponēšanai SIA “INTARSIJA” 1 1 24.04.2020 31.07.2020
14 Skolas sols Apdares darbu veikšanai SIA “INTARSIJA” 3 03.06.2020 31.07.2020
15 Glezna Mākslinieku Veilandu dzimtas piemiņas izstāde Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 1 1 02.07.2020 25.08.2020
16 Audums 18. gs. beigu Džūkstes zemnieku sievietes tērpa rekonstrukcija Santa Kirmuža-Svilāne 1 19.08.2020 11.11.2020
17 Krājkasīte Priekšmeta izpētei un kopiju izgatavošanai Individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS” 1 1 19.08.2020 21.10.2020
18 Sienas sega J. Madernieka 150. gadu atceres izstāde “Madernieka stils” LNMM, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 1 1 30.09.2020 06.03.2021
19 Keramikas trauki Restaurācija Jana Lībiete 8 8 09.10.2020 24.11.2020
20 Krājkasīte un krūzīte Priekšmetu fotografēšanai ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros Latvijas Kara muzejs 2 2 21.10.2020 11.11.2020
21 Šūpulis, sega Kr. Barona 185. jubilejai veltītā izstāde “No Struteles zemnieka līdz Dainu tēvam” Jaunpils muzejs 2 2 21.10.2020 23.12.2020
22 Lustras Izpēte SIA “INTARSIJA” 3 3 28.10.2020 22.01.2021
23 Gleznas, zīmējumi Izstāde “Jēkabs Strazdiņš (1905-1958). Darbi un kolekcija” Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 3 3 14.12.2020 01.03.2021
24 Keramikas trauki Restaurācija Jana Lībiete 3 3 15.12.2020 18.01.2021
25 Mēbeles Izpēte SIA “INTARSIJA” 8 7 23.12.2020 19.03.2021
26 Forma, ģipša Izpēte SIA “INTARSIJA” 5 23.12.2020 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2585 719 3304
Digitālo attēlu izgatavošanai 3104 546 3650

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 7
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
5 Agrita Ozola Anss Lerhis-Puškaitis un Džūkstes Pasaku muzejs 01.02.2018 01.08.2019 Rakstu krājumam Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāma bērniem un pieaugušajiem pabeigts
6 Agrita Ozola Hercogistes laika zīmes Tukuma kultūrvidē 01.07.2020 31.12.2020 Konferencei un konferences rakstu krājumam pabeigts
7 Agrita Ozola Zentenes "Bisnieki" Latvijas vēstures kontekstā 01.10.2019 01.04.2021 Publikācija Liepājas Universitātes krājumam turpinās
8 Santa Silava Džūkstes vēsture 06.01.2015 30.12.2021 Raksts par Džūkstes vēsturi turpinās
9 Santa Silava Lancenieku skolas skolotāju darbība: T.Strautmanis un Džūkstes 327. mazpulks. 01.03.2019 30.12.2021 Raksts Tukuma novada kultūrvēstures 13. sējumā turpinās
10 Santa Silava Tukuma keramika 01.09.2020 31.12.2021 Izstādes plāns turpinās
11 Santa Silava Medicīnas iestādes Durbes pilī 01.09.2020 31.12.2021 izstādes plāns turpinās
12 Antra Jirgena Keramikas kolekcija Tukuma muzeja krājumā 01.09.2020 31.12.2021 Kolekcijas esības pārbaude, izstādes plānam turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Rīgas Politehnikuma studenta Alfona Eihvalda (1862–1923) ieguldījums Tukuma pilsētas un sabiedriskās dzīves attīstībā Inženierzinātņu un augstskolu vēsture. 4. sējums. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2020, 52.-70.lpp. Pieejams arī: https://iav-journals.rtu.lv/article/view/IAV.2020.004/2371 13 lpp.
2 Agrita Ozola The Contribution of Graduate of Riga Polytechnicum Alfons Eihvalds (1862–1923) to the Town of Tukums Development History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education. Volume 4. Rīga: RTU, 2020, pp. 55-74. Raksts pieejams arī:https://hesihe-journals.rtu.lv/article/view/HESIHE.2020.004/236 14 lpp.
3 Agrita Ozola Par Ansu Lerhi-Puškaiti Krāj.: Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem un pieaugušajiem. Jelgava, Tukuma muzejs, 2020, 237.-259.lpp. 8 lpp.
4 Agrita Ozola Par Džūkstes Pasaku muzeju Krāj.: Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem un pieaugušajiem. Jelgava, Tukuma muzejs, 2020, 262.-267.lpp. 3 lpp.
5 Agrita Ozola Muzeji un programma “Latvijas skolas soma”. Ieguvumi un problemātiskās zonas. Prezentācija un priekšlasījums konferencē 17 slaidi
6 Agrita Ozola Hercogistes laika zīmes Tukuma kultūrvidē Referāta kopsavilkums konferencē “Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē". 2 lpp.
7 Agrita Ozola Mūžizglītība un tūrisms. Tukuma muzejs: Tukuma Audēju darbnīca Tālākizglītības vebinārs Latvijas muzeju darbiniekiem 8 slaidi
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem u pieaugušajiem. 279 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
3 Inga Surgunte, Agrita Ozola Aušanas amats no darbnīcas izstādē līdz veikalam. Tukuma muzejs 1370 zīmes / 1 lpp. raksts LMB izdevumam

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

2285

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

333

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā kartotēka 347 1
Sistemātiskā kartotēka 347 1
Priekšmeta saglabātības kartīte 152 1838
Restaurācijas pases 68 333

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

25

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

73

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

4

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Ozola “Muzeja darba organizācija” LKA profesionālās pilnveides kursā “Muzeja darba pamati” 5 100 muzeju darbinieki
2 A.Ozola Muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošana: mērķis, plānošana un process” LKA profesionālās pilnveides kursā “Muzeja darba pamati” 10 200 muzeju darbinieki
3 A.Ozola “Muzejpedagoģija” LKA profesionālās pilnveides kursā “Muzeja darba pamati” 8 160 muzeju darbinieki
4 A.Ozola Hercogistes laika zīmes Tukuma kultūrvidē 1 60 Vēsturnieki un citu jomu pētnieki, muzeju darbinieki
5 A.Ozola Mūžizglītība un tūrisms. Tukuma muzejs: Tukuma Audēju darbnīca 1 85 muzeju darbinieki
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agrita Ozola Muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīca” seminārs Ventspils muzejā, 05.02.2020 2017 1 32 muzejpedagogi, muzeju darbinieki
2 Agrita Ozola Muzejpedagogu vasaras seminārs Turaidā 2020 1 41 muzejpedagogi, muzeju darbinieki
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ekspertu diskusija par A.Lerha-Puškaiša literāro pasaku kontekstiem 10.01.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 9 Dabas un kultūras mantojuma eksperti
2 Ekspertu diskusija par Durbes parka attīstības plānu 01.07.2020 Durbes pils 1 6
3 Agritas Ozolas lekcija “Tukuma muzejs. Kā es saprotu muzeju” 31.07.2020 Durbes pils 1 41 muzeju darbinieki
4 Tukuma pilsētas vēstures muzeja ‘Pils tornis” 25 gadu jubileja 18.07.2020 Brīvības laukums 21 1 30 Muzeja esošie un bijušie darbinieki, atbalstītāji
5 TM 85 un Rakstu krājuma “Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem un pieaugušajiem” atvēršana 30.12.2020 Durbes pils pagalms 1 33 Tukuma muzeja darbinieki

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēde, Virborga, Krievija Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 11.-16.02. 2020 Viborgas muzeju apvienība Viborga Krievija
Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju kā Bridging Ages Latvija 17.11.2020 Bridging Ages International/Kalmāras Komūnas muzejs Kalmāra Zviedrija

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: