Kontaktinformācija

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola 63182390 27842839 @
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava 63182392 22041224 @
Biroja vadītāja p.i. Sintija Subota 63182392 27843190 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Šmitenbergs 63122633 @
Krājuma nodaļas vadītāja Dace Valdmane 63122633 @
Komunikāciju nodaļas vadītāja Kristīne Ozola 20247001 @
Projektu vadītāja Egita Volinska 20247001 @
Saimniecības nodaļas vadītājs Juris Oļehno @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Tukuma muzejs ir pašvaldības iestāde, kuras darbību koordinē un nodrošina Tukuma novada Dome. Tukuma muzeja sastāvā ir 7 muzeji jeb teritoriālās struktūrvienības: Tukuma Mākslas muzejs (1936), Pastariņa muzejs (1967), Mākslas galerija „Durvis” (1988), Tukuma Audēju darbnīca (1988), Durbes pils (1991), Pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” (1995) un Džūkstes Pasaku muzejs (2002, Tukuma muzeja sastāvā iekļauts 2010), kas veic krājuma komplektēšanas, pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.

Misija:

Tukuma muzejs, saglabājot un pētot daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes mantojumu, veido izpratni par vēstures gaitu, mākslas vērtībām un kultūras daudzveidību, iedzīvina latviskās tradīcijas un izceļ etniskās īpatnības, lai, izglītojot un iepriecinot vietējo kopienu un plašāku sabiedrību, īpaši bērnus, veicinātu savstarpēju toleranci, stimulētu radošas izpausmes un lepnumu par savu kultūrvidi.

Darbība:

Tukuma muzejs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde, kas realizē valsts kultūrpolitiku novada kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā. Tukuma muzejam ir piešķirts reģionāla muzeja statuss. Kultūras ministrijas Lēmums 01.03.2019., NR.2.5-2-9.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Jaunā mājas lapa darbojas no 2019. gada aprīļa.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Tukuma novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas piļu un muzeju asociācija, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena
Papildu informācija:

Šajā sadaļā ir norādīti Tukuma muzeja administrācijas, Krājumu nodaļas, Komunikācijas nodaļas un Saimniecības nodaļas darba laiki. Tukuma muzeja struktūrvienību darba laiki ir norādīti pie katra muzeja. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Tukuma muzeja krājuma izmantošana Maksas pakalpojuma cenrādis pieejams Tukuma muzeja mājaslapā: https://www.tukumamuzejs.lv/pictures/Tukuma_muzeja_cenradis_01.06.2022..pdf
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma muzeja Nolikums 26.01.2022 prot. Nr.1, 79. §.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 13.12.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 07.03.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzejā 01.04.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 21.08.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Profesionālās tālākizglītības centra “Tukuma muzejs” Nolikums 28.09.2023 prot. Nr. 14, 22.§.
2 Tukuma muzeja Zinātniski metodiskās padomes Nolikums 30.10.2023
3 Tukuma muzeja Krājuma komisijas Nolikums 19.12.2022
4 Tukuma muzeja Konservācijas un restaurācijas padomes Nolikums 29.12.2022
5 Tukuma muzeja Ētikas kodekss 13.01.2020
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Tukuma muzejā 27.12.2017
7 Tukuma muzeja arhīva ekspertu komisijas reglaments 09.01.2014
8 Tukuma muzeja Ugunsdrošības instrukcija 01.03.2021
9 Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 25.05.2022 prot. Nr.9, 34. §.
10 Tukuma muzeja reglaments 14.12.2022
11 Tukuma muzeja izstāžu Nolikums 20.04.2016
12 Arhīva pārvaldības reglaments 09.01.2013
13 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2019-2023 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
14 Tukuma muzeja vidējas darbības un stratēģija 2024.–2028. gadam 30.11.2023 prot. Nr. 19, 8. §
15 Tukuma muzeja Krājuma darba politika 2019-2023 29.04.2020
16 Tukuma muzeja Komunikācijas darba politika 2019-2023 17.12.2018
17 Tukuma muzeja pētniecības darba politika 2019-2023 17.12.2018
18 Tukuma muzeja Krājuma darba politika 2024-2028 13.12.2023
19 Tukuma muzeja Komunikācijas darba politika 2024-2028 13.12.2023
20 Tukuma muzeja pētniecības darba politika 2024-2028 13.12.2023

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstādes “Sibīrijas vēstules” eksponēšana LR prezidentūras ietvaros Eiropas Padomes Ministru Komitejā Popularizēt nomināciju “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” 13.06.2023.- 30.09.2023. Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Padomē, Strasbūras Universitātes Nacionālā bibliotēka. Strasbūra Francija
2 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Reprezentēt Tukuma muzeju no Latvijas Bridging Ages International 2023 Bridging Ages International /Kalmāras lēnes muzejs Zviedrija
3 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēdes, gadskārtējā konference Tukuma muzeja un struktūrvienības “Tukuma Pils tornis” atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 2023 Baltijas piļu un muzeju asociācija Malborka Bauska, Rundāle Polija
4 Sadarbība ar vācbaltiešiem personīgi, Tukuma muzejā, pa e-pastu Iegūt materiālus un informāciju pētniecībai u. c. Tukuma muzeja vajadzībām 2023 André fon Kleists Jēna Vācija
5 Sadarbība ar vācbaltiešiem personīgi, Tukuma muzejā, pa e-pastu Iegūt materiālus par 1919. gada notikumiem, Latvijas atbrīvošanas karu, gleznotāju 2023 Hans-Werner Carlhoff Stuttgart Vācija
6 Tikšanās ar Gizelu fon Reicenšteinu (Reitzenstein) Durbē, pa E-pastu Papildināt informāciju par Lambsdorfu dzimtu Kurzemē 06.07.2023 Gisela von Reitzenstein Gettorf Vācija
7 Raksts: Hans-Werner Carlhoff. Das Silhouetten-Album von Wilhelm Baron von der Recke. In: “Nachrichtenblatt der Baltischen Ritterschaften”, Nr. 258, Juli 2023, S. 1–4 Papildināt informāciju par Vilhelma fon der Rekes siluetu albumu 2023 Baltijas bruņniecība, žurnāls “Nachrichtenblatt der Baltischen Ritterschaften” Lörrach Vācija
8 Sadarbība ar VFR vēstniecību Rīgā zoom-sanāksme par piemiņas plāksnes atklāšanu 1919. gada lielinieku upuriem Rīgā, Sv. Pētera baznīcā 25.10.2023 VFR vēstniecība, vēstnieks Kristians Helts (Christian Heldt) Rīga Latvija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība un kontakti ar vācbaltiešiem, Tukumā, pa e-pastu, personīgi Iegūt materiālus un informāciju pētniecībai par 1. pasaules karu u. c. saistībā ar Tukuma novadu 2022 André fon Kleists u. c. vācbaltieši Jēna Vācija
2 Tikšanās ar Petru fon Štrombergu un viņas ģimeni Kandavā, Štempeļmuiža (Štromberga muiža) Nodibināt kontaktus ar Štrombergu dzimtu, iegūt materiālus par dzimtas pārstāvjiem – Latvijas brīvības cīnītājiem 30.05.2022 Petra v. Stromberg, Dace Šūlmane Vācija
3 Lielvircavas muižas ekspozīcijas atklāšana Jelgavas novada Platones pagastā Nodibināt un uzturēt sakarus, lai iegūtu materiālus pētnieciskajam darbam 09.07.2022 Peter von Klopmann, Magnus von Klopmann Spānija
4 Tikšanās VFR vēstnieku Kristianu Heltu (Christian Heldt) Tukumā 1) VFR vēstniecības vainaga nolikšana Tukuma Brāļu kapos pie kritušo Baltijas landesvēra brīvprātīgo plāksnēm; 2) Iepazīstināt vēstnieku ar Durbes pili, izstādi “Krustcelēs” (A. Ozola); 3) Pārrunāt par turpmākajām sadarbības iespējām. 10.11.2022 VFR vēstniecība Vācija
5 Teksta sagatavošana - informācijas stendam par Pūres muižu Precizēt informāciju par Pūres muižu 11.07.2022 Kristians Evers (Christian Ewers) Vācija
7 Bridging Ages General Assembly, tiešsaistē Pārstāvēt Tukuma muzeju no Latvijas Bridging Ages International Bridging Ages International/Giresun pašvaldība Giresun Turcija
8 Projekts. Practises ans Chalelenges of Mnemonistic Pluralisms in Baltic History Museums Padomju laika mantojuma interpretācijas pētniecība Baltijas muzeju ekspozīcijās 2021-2023 Tartu Universitātes Mākslu un humanitāro zinātņu fakultātes Kultūras pētniecības institūts Tartu Igaunija
9 Baltijas piļu un muzeju asociācijas valdes sēdes, gadskārtējā konference Tukuma muzeja un Durbes pils atpazīstamības veicināšana Baltijas mērogā 2022 Baltijas piļu un muzeju asociācija, Raudondvaris pils Kauņa Lietuva
10 Izstādes “Sibīrijas vēstules” sagatavošana Popularizēt dokumentāro mantojumu, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” un ar to saistīto cilvēku likteņstāstus. 2022 Strasbūras Nacionālā universitātes bibliotēka Strasbūra Francija
11 Starptautiska konference Aktualizēt E. Birznieka-Upīša lomu latviešu sabiedrībā Baku 2022 Azerbaidžānas vēstniecība Latvijā Tukums Latvija
12 Ceļojums laikā Baltijas jūras reģionā kopienas stiprināšanai/ Baltic Sea Time Travels for Community Building Attīstīt kompetences muzejpedagoģijā un kultūras mantojuma izglītībā, tostarp metodes “Ceļojums laikā” izmantošanā muzejā un ārpus tā 2022-2024 Kalmāras komūnas muzejs, Gdaņskas vēstures muzejs (Polija), Igaunijas nacionālais muzejs (Igaunija), Gargždai rajona muzejs (Lietuva), Bērnu un jauniešu izglītības organizācija BARK Kalmāra Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma muzejs Harmonijas iela 7, Tukums Pašvaldības īpašums 1880
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Harmonijas iela 7. Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

497

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Krājuma telpas 497