Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola 63182390 27842839 @
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava 63182392 22041224 @
Biroja administratore Solvita Važa 63182392 27843190 @
Vecākā grāmatvede Regīna Firleja 63182393 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Vilnis Kaktiņš 63122633 @
Mākslas galerijas „Durvis” vadītāja Anita Eņģele 63124312 28391437 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Tukuma muzejs dibināts 1935. gada 30. decembrī ar Tukuma pilsētas valdes (ar domes tiesībām) lēmumu. Laika gaitā mainījies muzeja nosaukums, pakļautība un profils: 1935.-1940. - Tukuma pilsētas mākslas muzejs (Tukuma pilsētas valde, māksla); 1940.-1941. - Valsts Tukuma mākslas muzejs (LPSR Komisāru padomes Mākslas lietu pārvalde, māksla); 1941.-1945. - Tukuma pilsētas mākslas muzejs (Tukuma pilsētas valde, māksla); 1945.-1953. - Valsts Tukuma mākslas muzejs (LPSR Ministru padomes Valsts mākslas lietu pārvalde, māksla); 1953.-1958. - Valsts Tukuma mākslas muzejs (Tukuma rajona DDP, māksla); 1959.-1991. - Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejs (Tukuma rajona DDP (TDP) Izpildkomiteja, māksla un novadpētniecība); 1991.-2009. - Tukuma muzejs (Tukuma rajona padome, kultūrvide); no 2009.gada - Tukuma muzejs (Tukuma novada Dome, kultūrvide).

Misija:

Tukuma muzeja darbības mērķis ir Tukuma novada un pārnovadu kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana, sabiedrības izglītības, attīstības un atpūtas nodrošināšanai. Katrai muzeja teritoriālajai struktūrvienībai ir sava muzeja misija.

Darbība:

Tukuma muzejs darbojas, lai vāktu, saglabātu, pētītu un eksponētu Tukuma novada un pārnovadu materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Ziemeļaustrumkurzemes, Zemgales un Vidzemes kultūrvēsturisko reģionu saskares areālā, lai izglītotu vietējo sabiedrību un veidotu savstarpēju toleranci, izpratni par vēstures gaitu, mākslas un kultūras tradīcijām un kultūras daudzveidību reģionā.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Tukuma muzeja Facebook lapa atbilstoši aktualitātēm
Tukuma muzeja Twitter konts atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Tukuma novada Dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas piļu un muzeju asociācija, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Mākslas galerija "Durvis" 9.00 - 15.00
Otrdiena 08:00 17:00 Mākslas galerija "Durvis"
Trešdiena 08:00 17:00 Mākslas galerija "Durvis" 9.00 - 17.00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Mākslas galerija "Durvis" 9.00 - 17.00
Piektdiena 08:00 17:00 Mākslas galerija "Durvis" 9.00 - 17.00
Sestdiena Mākslas galerija "Durvis" 9.00 - 15.00
Papildu informācija:

Tabulas "Darba laiks" ailē "Papildu informācija" norādīts Tukuma muzeja struktūrvienības - Mākslas galerijas "Durvis" darba laiks.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma muzeja Nolikums 20.12.2018 prot. Nr.26, 8. §.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Tukuma muzeja Darba kārtības noteikumi 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par drošības pasākumiem Tukuma muzejā 02.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja Izglītojošās darbības Nolikums 26.11.2009
2 Tukuma muzeja Zinātniski metodiskās padomes nolikums 16.01.2013
3 Tukuma muzeja Krājuma komisijas nolikums 28.12.2013
4 Tukuma muzeja Konservācijas-restaurācijas komisijas nolikums 28.12.2013
5 Tukuma muzeja Iepirkumu komisijas Nolikums 06.01.2015
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Tukuma muzejā 27.12.2017
7 Tukuma muzeja arhīva ekspertu komisijas reglaments 09.01.2014
8 Tukuma muzeja Ugunsdrošības instrukcija 02.01.2019
9 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.
10 Tukuma muzeja reglaments 27.12.2018
11 Tukuma muzeja izstāžu Nolikums 20.04.2016
12 Tukuma muzeja krājuma Nolikums 28.12.2013
13 Tukuma muzeja Konservācijas-restaurācijas komisijas Nolikums 28.12.2013
14 Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2019-2023 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

94196

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

71329

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

708

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

521

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 391 245
6. Citi iegūšanas veidi 232 232

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

386

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 glezna restaurācija 1
2 grāmatas restaurācija (7), konservācija (15) 23
3 dokumenti restaurācija (10), konservācija (233) 243
4 fotogrāfijas restaurācija 2
5 pastkarte koservācija 1
6 Putna izbāznis konservācija 1
7 spiedogs konservācija 1
8 lādes konservācija 2
9 Kolonnas pamatne konservācija 2
10 mērinstrumenti konservācija 7
11 darbarīki un darbarīku piederumi konservācija 48
12 lieste konservācija 24
13 grozs konservācija 6
14 trauki konservācija 2
15 mēbeles un to detaļas konservācija 23
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Durbes pils durvis Durvju virsmas apstrāde un durvju virsmas apstrāde ar karstu lineļļu un pārklāšana ar lineļļas krāsu. 2
2 Durbes pils logi Logu apstrāde un logu virsmas apstrāde ar karstu lineļļu un pārklāšana ar lineļļas krāsu. 2
3 Durbes pils kolonnas Apakšējo daļu apmetuma nostiprināšana 1
4 Džūkstes Pasaku muzeja kāpnes Masīvkoka kāpņu virsmas apstrāde ar koksnes pretgraužu līdzekli 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2881

Vienību skaits, kas netika atrastas:

6

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

39

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

13071

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

829

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju kolekciju tīkls www.meandrs.lv 1320
Europeana colections www.europeana.eu 239

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3131

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2873

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2188

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas. (Džūkstes Pasaku muzejs) 80 70
2 Ziemeļkurzemes lauku sēta - Pastariņa pasaule. (Pastariņa muzejs) 247 96
3 Klēts – dzimtas turības spogulis. (Pastariņa muzejs) 210 210
4 Modernā lauksaimniecība. (Pastariņa muzejs) 100 90
5 Saldūdens zveja Pastariņa stāstos. (Pastariņa muzejs) 123 123
6 Pastariņš mājās, skolā un dzīvē. (Pastariņa muzejs ) 49 49
7 “Bisnieki” – Latvijas vēstures līkloču modelis. (Pastariņa muzejs) 230 149
8 “No vilnas līdz audumam”. (Tukuma Audēju darbnīca) 2 2
9 Digitālā ekspozīcija “Tukuma muzejs cauri laikiem” . (Tukuma Mākslas muzejs) 374 374
10 Durbes pils interjers. (Durbes pils ) 952 724
11 Rainis un Durbes pils. (Durbes pils) 351 161
12 Savējo stāsti, ne svešo. (Pils tornis) 107 95
13 Interaktīva ekspozīcija “Vēstules nākamībai”. (Pils tornis) 48 45

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1206

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

775

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ciemos pie Puškaiša. (Džūkstes Pasaku muzejs) 99 94
2 No Lūkošanās līdz Mārtošanai. (Džūkstes Pasaku muzejs) 138 110
3 Ķemeru nacionālā parka dabas bagātības. (Džūkstes Pasaku muzejs) 30 23
4 Brīnumlādītes. (Džūkstes Pasaku muzejs) 4 3
5 Lancenieku skola un skolēni fotoattēlos. (Džūkstes Pasaku muzejs) 73 57
6 Durbes pils fotogrāfijās un arhīva dokumentos. (Durbes pils) 58 49
7 Baltā galdauta svētki. (Durbes pils) 32 32
8 Baltā galdauta svētki. (Mākslas galerija "Durvis") 17 17
9 Gaišais ceļš. (Durbes pils) 19 15
10 Ekspresizstāde M. Zālītes grāmatas “Paradīzes putni”atvēršanas pasākumā. (Durbes pils) 30 30
11 Filmas “Nameja gredzens” ceļojošā tērpu izstāde. (Durbes pils) 9 8
12 Muzeju nakts. (Durbes pils) 24 13
13 Ekspressizstāde A. Ozolas grāmatas “Sibīrijā tapušās vēstules uz bērza tāss” atvēršanas pasākums. (Durbes pils) 13 13
14 Ekspresizstāde Baltijas valstu muzejpedagogu konferences “Ceļojums laikā – muzeju komunikācijas instruments”. (Durbes pils) 11 9
15 Par Dzimteni un Latviju 1918-1920. (Durbes pils) 12 11
16 Anša Artuma 110 gadu jubilejas izstāde “Gadalaiki. (Tukuma Mākslas muzejs) 15 15
17 Aizbraukušie. (Tukuma Mākslas muzejs) 31 31
18 Plenērā. (Tukuma Mākslas muzejs) 36 36
19 Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925). (Tukuma Mākslas muzejs) 9 9
20 Nākamā pietura - Tukums. (Pils tornis) 179 10
21 Arheoloģiskās liecības par kuršu un lībiešu laikiem Tukumā. (Pils tornis) 9 9
22 Tukumnieki un draugi. (Pils tornis) 222 59
23 Manas tautas tērps. (Tukuma Audēju darbnīca) 136 122

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

297

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

168

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspresizstāde pasākumā literāra tikšanās “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss”, Francijas institūts, Rīga, 11.12.2018. 13 13
2 “Latvijas māksla. Tukuma muzeja zelta izlase”, Pluņģe, Žemaitijas Mākslas muzejs, 12.10.2018.- 22.11.2018 43 43
3 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni" "Savējo stāsti, ne svešo." 17 17
4 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": "Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu" 50 50
5 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": "Barikādēm – 27". 29 29
6 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": "Lieldienas" 16 16
7 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": "Latvijas Neatkarības svētkos”. Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbi . 30
8 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": “Latvijai – 100” . Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu zīmējumi. 57
9 Vides virtuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni": “Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu”. 42

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

140

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

115

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Vēstule uz bērza tāss Izstādei ES Eiropas vēstures nams 1 1 14.02.2017 30.06.2019
2 Josta Izstādei Austrumprūsijas Kultūras fonds 1 14.05.2018 15.12.2033
3 Mākslas priekšmeti (gleznas, grafika, akvarelis, skulptūra) Izstāde “Latvijas māksla. Tukuma muzeja zelta izlase” Žemaišu mākslas muzejs 43 43 12.10.2018 21.11.2018
4 Priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas Izstādei “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 21 21 06.12.2017 31.05.2021
5 Videokasete Videoieraksta digitalizācija Latvijas muzeju veidotajai izstādei “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 1 11.01.2018 01.02.2018
6 Glezna Interjera noformēšana Tukuma novada Dome 23 22 08.02.2018 08.02.2019
7 Glezna Interjera noformēšana Tukuma novada Izglītības pārvalde 2 2 12.03.2018 12.03.2019
8 Glezna Engures novada mākslinieku ceļojošā izstāde Šlokenbekas muiža 6 6 10.04.2018 07.06.2018
9 Glezna izpēte un restaurācija G.Čakare 1 1 10.04.2018 31.12.2018
10 Fotogrāfija Izstāde par I.Ziedoni Tukuma bibliotēka 17 07.05.2018 06.08.2018
11 Fotogrāfija Interjera noformēšana SIA Genuine Food 2 07.05.2018 31.12.2019
12 Tērpa atdarinājums Pasākuma vadīšana A.Rabkeviča 3 08.05.2018 10.05.2018
13 Dekorāciju meti Fotografēšana Latvijas Nacionālā opera un balets 5 5 18.05.2018 28.05.2018
14 Glezna izstāde “Marina 2018” Jūrmalas pilsētas muzejs 8 8 28.05.2018 30.08.2018
15 Glezna Izstāde “Portrets Latvijā. 20. gadsimts. SEJAS IZTEIKSME” Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 5 5 27.09.2018 15.03.2019
16 Glezna Izstāde “Līvija Endzelīna” Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 1 1 07.12.2018 31.01.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 3981 1399 5380
Digitālo attēlu izgatavošanai 5281 7 5288

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 9 3
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Agrita Ozola “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” 02.01.2016 01.03.2018 Izstādes katalogs pabeigts
2 Agrita Ozola Krājuma komplektēšanas aspekti 01.02.2018 01.08.2019 Publikācija LU 76.konferences “Zinātņu vēstures un muzeoloģijas” sekcijas rakstu krājumam pabeigts
3 Agrita Ozola Muzejpedagoģija un kompetenču pieeja izglītības saturā 01.01.2018 14.09.2018 Publikācija LKA krājumam “Kultūras krustpunkti” pabeigts
4 Agrita Ozola Vēstures grūto tēmu komunikācija muzejpedagoģijā 01.01.2018 15.03.2018 Publikācija Kalmāras komūnas muzeja un Linneja Universitātes rakstu krājumam pabeigts
5 Agrita Ozola Ernests Birznieks-Upītis un “Bisnieki” Latvijas vēstures kontekstā 02.03.2015 01.04.2018 Ekspozīcijas plāns, scenārijs Pastariņa muzejam pabeigts
6 Agrita Ozola 1918 01.02.2018 01.10.2018 Scenārijs programmai “Ceļojums laikā.1918” pabeigts
7 Agrita Ozola Muižnieki Pirmajā Pasaules karā 01.10.2018 20.04.2018 Scenārijs literāri muzikālam uzvedumam Leģendu nakti pabeigts
8 Agrita Ozola Durbes pils 01.01.2018 15.04.2018 Teksts grāmatai “Baltijas pilis” pabeigts
9 Santa Silava Džūkstes vēsture 06.01.2015 30.12.2019 Raksts par Džūkstes vēsturi turpinās
10 Santa Silava Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša daiļrade 03.04.2018 25.12.2018 ekspozīcijas plāns, saturs pabeigts
11 Anita Eņģele "Mūsdienu mākslas izstādes galerijā" 02.01.2016 30.12.2019 mākslinieku datu bāze, raksts turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Communication of “Difficult” Heritage, a Case from Tukums Museum, Latvia The Time Travel Method – in the Service of Society and its Development. Kalmar, Kalmar Lāns museum, Linnaeus University, 2018,p.16–23 8 lpp.
2 Agrita Ozola Par izstādi "Ak, svētā Lestene" Tukuma muzeja rakstu krājums “Tukuma novada kultūrvēsture” 12. sēj. Tukums, Tukuma muzejs, 2018, 30.-51.lpp. 21 lpp.
3 Santa Silava Piemineklis Pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem Džūkstes draudzes dēliem Tukuma muzeja rakstu krājums “Tukuma novada kultūrvēsture” 12. sēj. Tukums, Tukuma muzejs, 2018, 20.-30.lpp. 10 lpp
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Tukuma muzeja rakstu krājums “Tukuma novada kultūrvēsture” 12. sēj. Tukums, Tukuma muzejs, 2018 158 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss / Письма на бересте из Сибири / Letters written on birch bark in Siberia / Lettres siberiennes sur ecorce de bouleau. Rīga: Tukuma muzejs UNESCO programmā “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” katalogs; Tukuma muzeja un LNB kopizstādes “nevar nerakstīt” 3. sadaļa 266 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Kristīne Ozola, Juris Visockis Buklets „Tukuma muzejs 2018” 200 gab.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Agrita Ozola 4 brāļi vienā lielā karā 20 lpp. scenārijs
2 Agrita Ozola Novadnieki – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri 4 lpp. runa
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola “Bisnieki” – Latvijas vēstures līkloču modelis (Pastariņa muzejā) 33 lpp.
2 Santa Silava Pastariņš mājās, skolā un dzīvē 7 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Agrita Ozola, Santa Silava Ceļojums laikā. 1918. gads "Bisnieku" sētā Veicināt izpratni par valsts dibināšanas laiku un stiprināt patriotisma jūtas. 28 lpp.
2 L.Lindenbauma, A.Eņģele Orientējies Tukuma laikā un telpā Attīstīt skolēnu kultūras kompetences. 7 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā kartotēka 805
Sistemātiskā kartotēka 708
Priekšmeta saglabātības kartīte 274
Restaurācijas pases 30

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 18133
Individuālie 14890
Pārējie 1925
Apmeklētāji grupās 1318
Skolēni grupās 578
Ārzemnieki grupās 422
Pārējie grupās 318
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

17986

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

310

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2375

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

360

Papildu informācija:

Šajā sadaļā ievadīti dati par Tukuma muzeja struktūrvienības - Mākslas galerijas "Durvis" apmeklējumu, pieejamību un galerijā notikušajām izglītojošajām aktivitātēm, izņemot lauku "Lekcijas", kurā ir norādītas Tukuma muzeja lekcijas.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

58

Lekciju skaits muzejā:

62

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

147

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

54

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

14

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agrita Ozola Muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošana: mērķis, plānošana un process 24 513 studenti
2 Agrita Ozola Muzejpedagoģija 16 235 studenti
3 Agrita Ozola Muzeju darba organizācija 10 164 studenti
4 Agrita Ozola Vēstures grūto jautājumu komunikācija muzejā: Tukuma muzeja piemērs. 1 15 studenti
5 Agrita Ozola Kompetenču pieeja izglītības saturā: muzejpedagoģijas iespējas 1 74 muzejpedagogi
6 Agrita Ozola Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs 1 5 pieaugušie
7 Agrita Ozola Ko Tukumam nozīmē Imants Ziedonis? 1 88 pieaugušie
8 Agrita Ozola Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss: kolekcijas muzeālā interpretācija un prezentācija 1 68 pieaugušie
9 Agrita Ozola Latvian Museums: Qou Vadis? 1 48 pieaugušie
10 Agrita Ozola Time Travel as a competencies based programm: training of teachers, 1 43 pieaugušie
11 Agrita Ozola The influence of the writer's personality in the cultural environment: writer Ernests Birznieks-Upītis 1 50 pieaugušie
12 Agrita Ozola Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte 1 50 pieaugušie
13 Agrita Ozola Muzeji svētku svinēšanas procesā un tā dokumentēšanā 1 29 pieaugušie
14 Agrita Ozola Par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, Zigfrīdu Annu Meierovicu un vēstulēm uz bērza tāss 1 16 pieaugušie
15 Agrita Ozola Muzeju darbinieku profesionālās lietpratības attīstības iniciatīvas 1 50 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Neilande-SieradzkaO.Ošupe Dārgumu meklētāji 2000 3 34 bērni
2 L. Lindenbauma, A. Eņģele “Orientējies Tukuma laikā un telpā” 2018 5 113 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Apģērbu zīmols MT “Mus Tur” SIA “Mus Tur “ radošā darbnīca 2018 1 12 pieaugušie, skolēni
2 Gundega Skudriņa Ēdiena pārsteidzošās pārvērtības 2018 1 42 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Lietuvas mākslas izstādes “Baltijas kultūras zīmes mākslā” atklāšana 27.01.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 27 pieaugušie
2 Lietuvai 100 16.02.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 17 pieaugušie
3 Izstādes “Ārpus rāmja” atklāšana. Igaunijai 100. Anne Olop izstāde 23.03.2018 Mākslas galerija „Durvis” 1 16 pieaugušie
4 Biedrības” Grafikas kamera” izstādes “Kolekcija”; apģērba zīmola MT “ Mus Tur “ izstādes “Durvis pavasarim” atklāšana 17.03. 2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 43 pieaugušie , skolēni
5 Lieldienu pasākums 29.03.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 33 pieaugušie
6 Baltā galdauta svētki 04.05.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 18 pieaugušie
7 Tukuma Mākslinieku grupas izstādes “Bez nosaukuma” atklāšana 22.04.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 34 pieaugušie
8 Muzeju nakts “Šūpulis” 19.05. 2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 1486 pieaugušie , skolēni
9 Tukuma Mākslas skolas absolventu nobeiguma darbu izstādes „Lidojums” atklāšana 01.06.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 47 pieaugušie , skolēni
10 Sņežanas Tišleres izstādes “Ziedu elpu saklausot” un Madaras Bartkevičas izstādes “paSaules ritms” atklāšana 07.07. 2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 47 pieaugušie , skolēni
11 Edgara Vērpes personālizstādes ”Bez nosaukuma” atklāšana 17.08.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 28 pieaugušie , skolēni
12 Alberta Pauliņa izstādes “Impresijas” un Valda Pauliņa izstādes “Latgales keramika” atklāšana 22.09.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 29 pieaugušie
13 Daces Pugas, Sanitas Mickus, Ivandas Spulle- Meieres izstādes “Latvietis svin” atklāšana 24.11.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 32 pieaugušie
14 Daces Runčas ,Ineses Līnes izstādes “Kaislība ? Ne tikai…” atklāšana 15.12.2018. Mākslas galerija „Durvis” 1 14 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Mākslas galerija "Durvis" ir uzbrauktuve.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

11

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

10

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Projekta „Mantojuma tilts” („Heritage Bridge), Tukuma muzejs Izstrādāt un pilnveidot muzejizglītības modeļus skolu un muzeja sadarbības veicināšanai 2016-2018 BARK Somijā Vaasa Somija
Baltijas Piļu un Muzeju asociācijas XXVII ģenerālā asambleja un gadskārtējā konference Somijā, Turku Ģenerālā asambleja, konference "Nākotnes muzeji" 19.-21.09.2018 Baltijas Piļu un Muzeju asociācija Elblaga Polija
„Baltijas kultūras zīmes mākslā”, Tukuma muzejs Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas simtgadei "Draugi un kaimiņi" 2018 Žemaišu Mākslas muzejs Pluņģe Lietuva
Igaunijas mākslinieces Annes Olop gleznu izstāde "Ārpus robežas", Tukuma muzejs Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas simtgadei "Draugi un kaimiņi" 2018 māksliniece Anne Olop Kuresāre Igaunija
Izstāde, Tukuma muzejs, Gargždai muzejs Baltijas valstu neatkarības atjauno';sanas simtgadei "Draugi un kaimiņi" 2018 Gargždai rajona muzejs Klaipēdas apgabals Lietuva
Izstāde, Eiropas vēstures nams Vēstule uz bērza tāss izstādē 28.02.2017-01.05.2013 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas piļu un muzeju ģenerālā 27 asambleja. Veicināt Baltijas piļu un muzeju sadarbību 11.-15.05.2017 Baltijas Piļu un Muzeju asociācija, tās biedri Turku Somija
Projekts "Mantojuma tilts" Izstrādāt un ieviest jaunas muzejpedagoģiskās darba metodes, izstrādāt un pilnveidot muzejizglītības modeļus skolas un muzeja sadarbības veicināšanai. 2016-2018 Kalmāras, Vaasas, Tartu, Viļņas muzejs Vassa Somija
Izstāde, Eiropas vēstures nams Vēstule uz bērza tāss izstādē 28.02.2017-01.05.2013 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mākslas galerija "Durvis", Brīvības laukums 21, Tukums Brīvības laukums 21, Tukums Pašvaldības īpašums 1758 9220
Teritorijas kopējā platība (m2):

219

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mākslas galerija "Durvis", Brīvības laukums 21, Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

267

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 114
Krājuma telpas 48
Pārējās telpas 105
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: