Tukuma muzejs - Tukuma Mākslas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Inese Klestrova 63182391 27843190 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935. gada 30. decembris

Misija:

Tukuma Mākslas muzejs ar savu Latvijas mērogam unikālo mākslas kolekciju un augstvērtīgajām mākslas izstādēm tiecas izglītot vietējo sabiedrību un uzturēt tajā mākslas tradīciju, piedāvājot Latvijas izcilāko mākslinieku labākos darbus.

Darbība:

Veidot, saglabāt, pētīt un popularizēt Muzeja mākslas kolekciju, lai Tukums lepotos ar to. Popularizēt Muzeju kā vietu, kurā pieejami augstvērtīgi Latvijas mākslas darbi un neformālā gaisotnē iespējams gūt zināšanas un pieredzi mākslās.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Muzejs ir slēgts arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību), personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem (uzrādot apliecību). Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
1.17. Muzeja apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" ietvaros no plkst. 19.00
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām/ h. 20,00 EUR
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām/ h. 22,00 EUR
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām/ h. 24,00 EUR
4. Muzejstunda "Programma "Kopējam gleznas" Personai - 1,00 EUR
5. Muzejstunda "Orientējies Tukuma laikā un telpā" Personai - 1, 00 EUR
6. Gleznu krājuma apskate Tukuma Mākslas muzejā un stāstījums 1 apmeklējums - 15,00 EUR
7. Ieejas maksa Pensionāriem un personām ar invaliditāti - 1,00 EUR
8. Ieejas maksa Pieaugušajiem - 1,50 EUR
9. Ieeja pasākumos Personai - 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Sekmēt Latvijas modernās mākslas izcilāko mākslinieku darbu dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši Krājuma politikai un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; Nodrošināt krājuma mākslas kolekciju un ar to saistītās informācijas zinātnisko izpēti atbilstoši Pētnieciskā darba politikai un popularizēt pētījumu rezultātus; Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši Komunikācijas darba politikai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Mākslas muzeja reglaments 14.12.2022

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Klestrova Priekšmeti un stāsti Latvijas Ārlietu ministrijas un Tukuma Mākslas muzeja kopizstādē "Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100. Diplomātijas māksla". 19.09.2019. - 08.12.2019. 03.04.2020 08.07.2022 Raksts, publikācija Pabeigts, 14 700 z
2 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes: hronika. (turpinājums) 01.01.2020 31.12.2023 Raksts, publikācija turpinās, 60 lietas
3 Inese Klestrova Anša Artuma un Haralda Biezā sarakstes pētniecība 22.01.2020 30.12.2023 Raksts, publikācija turpinās 14 600 z.
4 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes 2015-2022 01.05.2020 01.08.2023 Raksts, publikācija turpinās 28 236 z.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Signe Irbe Miervalža Ķemera 120 gadu jubilejas izstāde "Ķemers no Ķemeriem" 5 lpp.
2 Inese Klestrova Tukuma muzeja mākslas krājuma izstāde "UMAMI krāsās" 1 lpp.
3 Inese Klestrova Izstāde "TAIRAI 100" 16 lpp.
4 Inese Klestrova Izstāde "Leonīds Āriņš. Izvēle" 11 lpp.
5 Inese Klestrova Tukuma muzeja mākslas krājuma izstāde Jaunmoku pils muzejā "Jo dziļāk mežā" 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3375
Individuālie 1994
Pārējie 461
Apmeklētāji grupās 920
Skolēni grupās 859
Pārējie grupās 61
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2398

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

284

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1604

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

500

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

19

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

26

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

602

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

75

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova Tiešsaistē: Sarunas par mākslu: Valdemārs Tone, Laimonis Mieriņš (Jaunpils RAC projekts) 1 10 pieaugušie
2 Inese Klestrova Sarunas par Miervaldi Ķemeru: Miervaldim Ķemeram 120 1 19 pieaugušie
3 Inese Klestrova Sarunas par mākslu: Mieriņa pasaule 1 6 pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova Muzejstunda ar Tukuma Mākslas muzeju 2021 20 452 1.-3. klašu skolēni
2 Ināra Runkovska, Inese Klestrova Muzejpedagoģiskā nodarbība: Kopējam gleznas 2000 4 90 Pamatskolas skolēni
3 Inese Klestrova, Sņežana Tišlere konkurss "SMART!" 2.-4.klasēm 2 kārtās 2022 2 60 Tukuma novada skolēni, 45 klātienē, 15 tiešsaistē
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova, Sņežana Tišlere Līga Trēgere Vizuālās mākslas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Tēlniecisko paņēmienu pielietošana mākslas pedagoģijā” 2022 1 15 Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogi.
2 Inese Klestrova Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma. 5 nodarbību cikls “No antīkās pasaules līdz modernismam mākslā stāstos un attēlos”, (2022./2023.g. kopā 16 h) 2022 1 60 Vispārizglītojošo skolu mākslas pedagogi.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Sarunas par mākslu: Ķemers no Ķemeriem" 05.03.2022 Tukuma Mākslas muzejs 1 13 Pieaugušie
2 Starptautiskā Muzeju nakts "Mākslas vērtība" 14.05.2022 Tukuma Mākslas muzejs 1 375 Pieaugušie un bērni
3 "Sarunas par mākslu: Mieriņa pasaule" 06.08.2022 Tukuma Mākslas muzejs 1 5 Pieaugušie
4 "Sarunas par mākslu: Mieriņa pasaule" 01.10.2022 Tukuma Mākslas muzejs 1 36 Pieaugušie
5 Izstādes atklāšana "Leonīds Āriņš. Izvēle" 12.11.2022 Tukuma Mākslas muzejs 1 32 Pieaugušie un bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata. Apmeklētāju aptaujas anketa.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Āriņa istaba" Tukuma muzejs Papildināta ar diviem Āriņa zīmējumiem
2 "No mākslas krājuma" Tukuma muzejs Nomainītas visas iepriekšējās gleznas pret 9 citām

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Mākslas muzejs Harmonijas iela 7 Pašvaldības īpašums 1880
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tukuma Mākslas muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

406

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 190
Krājuma telpas 77
Pārējās telpas 139
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes