Tukuma muzejs - Tukuma Mākslas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Inese Klestrova 63182391 27843190 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935. gada 30. decembris

Misija:

Tukuma Mākslas muzejs ar savu Latvijas mērogam unikālo mākslas kolekciju un augstvērtīgajām mākslas izstādēm tiecas izglītot vietējo sabiedrību un uzturēt tajā mākslas tradīciju, piedāvājot Latvijas izcilāko mākslinieku labākos darbus.

Darbība:

Veidot, saglabāt, pētīt un popularizēt Muzeja mākslas kolekciju, lai Tukums lepotos ar to. Popularizēt Muzeju kā vietu, kurā pieejami augstvērtīgi Latvijas mākslas darbi un neformālā gaisotnē iespējams gūt zināšanas un pieredzi mākslās.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

1510

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Muzejs ir slēgts arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Sekmēt Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma komplektēšanu dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši krājuma politikai un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; 2. Nodrošināt krājuma materiālu par Tukuma pilsētas vēstures tematiku zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikai un popularizēt pētījumu rezultātus; 3. Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Mākslas muzeja reglaments 02.01.2019

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

100

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

18

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No mākslas krājuma 13 13
2 Āriņa istaba 5 5

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

86

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

82

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No valsts uz muzeju. Izstāde, kurā apskatāmi valstiski nozīmīgi mākslas darbu papildinājumi Tukuma muzeja krājumā no 1936. līdz 2019. gadam. 31 31
2 Paldies, Skolotāj! Mākslinieces Anitas Melderes jubilejas izstāde 3 3
3 Darbs un darbarīks. Tukuma muzeja tematiska mākslas krājuma izstāde. 51 47
4 "ČETRI. Andrejs Ģērmanis, Juris Ģērmanis, Olita Gulbe-Ģērmane, Agnija Ģērmane". Četru mākslinieku izstāde. 1 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 11 11

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Klestrova Priekšmeti un stāsti Latvijas Ārlietu ministrijas un Tukuma Mākslas muzeja kopizstādē ”Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100. Diplomātijas māksla”. 19.09.2019. ̶ 08.12.2019. 03.04.2020 12.12.2022 Raksts, publikācija turpinās, ~2500 z
2 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes: hronika. (turpinājums) 01.01.2020 31.12.2022 Raksts, publikācija turpinās, 50 lietas
3 Inese Klestrova Anša Artuma un Haralda Biezā sarakstes pētniecība 22.01.2020 30.12.2022 Raksts, publikācija turpinās, 14 600 z.
4 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes 2015-2020 01.05.2020 01.08.2022 Raksts, publikācija turpinās, 28 236 z..
5 Inese Klestrova, Sņežana Tišlere Mākslas pieejamība skolēniem 10.10.2021 27.12.2021 Sagatavot konkursu skolēniem SMART-2022 pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Inese Klestrova QR kodu apraksti pie gleznu reprodukcijām brīvdabas ekspozīcijā „Māksla Tukuma ielās” 18 lp. digitāls
2 Inese Klestrova Fragmentu meklēšanas spēle izstādē "Darbs un darbarīks" A un B variants 1 lp. lapa
3 Inese Klestrova “Tukums muzeja izstāžu hronika” 14 lp. digitāls
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Klestrova Paldies, Skolotāj! Mākslinieces Anitas Melderes jubilejas izstāde 3200 z.
2 Inese Klestrova Darbs un darbarīks. Tukuma muzeja tematiska mākslas krājuma izstāde. 1 lapa (shēma)
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Klestrova Tiešsaistes nodarbība: Muzejstunda ar Tukuma Mākslas muzeju Rosināt radoši un mērķtiecīgi ielūkoties mākslas darbos, meklējot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem; rosināt izprast mākslas darbu uzbūvi, tehniku, žanrus, stilus. 2000 zīmes

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1230
Individuālie 931
Apmeklētāji grupās 299
Skolēni grupās 299
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

751

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

149

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

843

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

255

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

82

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

15

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

1

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova Lekcija "Tukuma Mākslas muzeja pieredze, organizējot tiešsaistes konkursu "SMART - Smaidi, Mācies, Atmini, Radi, Tiekamies!" 2.-4.klašu skolēniem. Tukuma muzeja piedāvājums un iespējas sākumskolas skolēniem tiešsaistē un klātienē" Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Attālināta mācību darba iespējas vizuālajā mākslā 1.-4.klasēs"ietvaros 1 18 Vizuālās mākslas skolotāji 1.-4.klasēs
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova Tiešsaistes nodarbība: Muzejstunda ar Tukuma Mākslas muzeju 2021 5 82 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova, Sņežana Tišlere, Vizuālās mākslas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Pilsētainava un plenēra glezniecība mākslas pedagoģijā" 2021 1 15 Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogi.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tiešsaistes konkurss "SMART!" 2.-4.klasēm 25.01.-08.02.2021 Tukuma novada izglītības pārvalde/ Zoom platforma 1 36 skolēni
2 Tiešsaistes izstādes “Paldies, Skolotāj!” atklāšana 18.05.2021 Tukuma Mākslas muzejs/ Zoom platforma 1 29 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata. Vizuālās mākslas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas dalībnieku anketēšana.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Mākslas muzejs Harmonijas iela 7 Pašvaldības īpašums 1880
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tukuma Mākslas muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

390

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 189
Krājuma telpas 65
Pārējās telpas 136
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: