Tukuma muzejs - Džūkstes Pasaku muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lanciņu skola, Lancenieki, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Dita Silava 63154691 26513314 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Dibināts 2001.gada 19.decembrī

Misija:

Muzejs veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Muzejs veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus. Muzejs komunicē ar sabiedrību un nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Darbība:

Saglabāt folklorista Anša Lerha – Puškaiša piemiņu, popularizētu latviešu tautas vēstītājfolkloru, sekmētu Džūkstes pagasta vēstures mantojuma saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu sabiedrībā.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Tukuma muzeja mājaslapā ir informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošajām programmām, darba laikiem, ieejas maksām un aktuālajiem notikumiem, kā arī par šīs Tukuma muzeja struktūrvienības vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

1815

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

DžPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Stāstnieku kustība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11.00 - 16.00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis)
Svētdiena 11:00 16:00 11.00 - 16.00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis)
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos :
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.6. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.7. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.8. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.9. Skolēnu grupas pavadošajām personām Ne vairāk kā divām
1.10. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.11. Pirmskolas vecuma bērni
1.12. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.13. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pārskata ekskursijas Latviešu valodā / 1 h 20,00 EUR - Grupā līdz 20 personām
2. Tematiskā ekskursija 24,00 EUR - Grupā līdz 20 personām
3. Ieeja pasākumos 3,00 EUR
4. Ieejas maksa muzejā: skolēniem, studentiem 1,00 EUR
5. Ieejas maksa muzejā: pensionāriem, invalīdiem 1,00 EUR (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
6. Ieejas maksa muzejā: pieaugušajiem 1,50 EUR
7. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Ģimenes biļete - 3,00 EUR (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
8. Izbraukuma programma "Pasaka ceļa somā" 2,00 EUR no personas
9. Programma "Luīzes ūdens kliņģeri" 85,00 EUR /grupa līdz 20 personām /2h, katrai nākamajai personai 4,00 EUR
10. Programma " Pa pasaku tēva pēdām" 70,00 EUR /grupa līdz 20 personām /2h, katrai nākamajai personai 3,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikai un popularizēt pētījumu rezultātus. Nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī citos veidos, kā arī nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Džūkstes Pasaku muzeja reglaments 02.01.2019

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

292

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

132

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

82

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas 127 81
2 "Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas" apakštēma "Klase" 5 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

242

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

210

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ciemos pie Puškaiša 117 111
2 No Lūkošanās līdz Mārtošanai 103 79
3 Lāča bērni 20 19
4 Brīnumlādītes 2 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 62 62
Digitālo attēlu izgatavošanai 5 5

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 D. Silava Džūkstes pagasta personības, novadnieki: Ludvigs Ernests Bērziņš 03.01.2017 30.12.2020 Izstādes "Lāča bērni" pabeigts
2 D. Silava Džūkstes pagasta personības, novadnieki: Rita Gāle 03.01.2017 30.12.2020 prezentācija pabeigts
3 D. Silava A. Lerhis-Puškaitis un pasakas. 03.01.2017 30.12.2020 Atlasīt pasakas, mīklas, māņi un tautas dziesmas pabeigts
4 D. Silava Skolotājs Teodors Strautmanis 06.01.2019 30.12.2021 Izstāde, pedagoģiskā programma turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Dita Silava Pasakas satiekas pasakās 5 lpp. Referāts un prezentācija Džūkstes Pasaku muzejā, pasaku vakarā
2 Dita Silava Pasakas, tautasdziesmas, māņi un mīklas par putniem. 11 lpp. Krājumā: “A.Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem”
3 Dita Silava Novadniecei Ritai Gālei 95. 5 lpp. prezentācija
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 D. Silava Izstāde “Lāča bērni”, veltīta Ludvigam Ernestam Bērziņam 150 18 lpp.
2 D. Silava Ekspozīcijas "A. Lerhis – Puškaitis un pasakas" apakštēma "Klase" 16 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1750
Individuālie 667
Pārējie 205
Apmeklētāji grupās 878
Skolēni grupās 615
Pārējie grupās 263
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

323

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2002

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

16

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

18

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

362

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Timma; D. Silava Pasakas ceļa somā 2002 3 56 pirmsskola, skolēni
2 D. Silava Luīzes ūdens kliņģeri 2017 12 246 pirmsskola, skolēni
3 D. Silava Pa Pasaku tēva pēdām 2017 3 60 pirmsskola, skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 “Pasakas satiekas pasakās” (Pasaku vakars) 21.02.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 15 pieaugušie, bērni
2 Izstādes atklāšana “Lāča Bērni” 18.05.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 8 pieaugušie, bērni
3 Kr. Barona gājiens 12.09.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 20 pieaugušie, bērni
4 Tēvu diena 13.09.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 12 pieaugušie, bērni
5 Ludvigam Ernestam Bērziņam 150 18.09.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 27 pieaugušie, bērni
6 Pasaku svētki 29.09.2020 Džūkstes Pasaku muzejs 1 123 pieaugušie, bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Nav pieejams otrais stāvs
2. Redzes invalīdiem Nav pieejama informācija
3. Dzirdes invalīdiem Ir pieejama vizuālā informācija izstādēs, ekspozīcijā, kā arī par darba laikiem
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ieraksti viesu grāmatā, facebook ieraksti

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas “A.Lerhis-Puškaitis un pasakas” apakštēma “Klase” Tukuma muzejs
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “A.Lerhis – Puškaitis un pasakas” Tukuma novada pašvaldība, Tukuma muzejs Tukuma novada programma: Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Džūkstes – Lancenieku skola - A. Lerha – Puškaiša dzīves vieta" Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1882 9123
Klēts Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1883
Malkas šķūnis Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

15000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Lancenieki, Tukuma novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

472

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 135
Krājuma telpas 66
Pārējās telpas 271
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: