Tukuma muzejs - Džūkstes Pasaku muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lanciņu skola, Lancenieki, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Dita Silava 63154691 26513314 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Dibināts 2001.gada 19.decembrī

Misija:

Muzejs veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Muzejs veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus. Muzejs komunicē ar sabiedrību un nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Darbība:

Pētīts un apzināts A.Lerha-Puškaiša vākums Džūkstes pasaku apzināšanā un pētniecībā, kā arī pagasta materiālās un nemateriālās

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Tukuma muzeja mājaslapā ir informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošajām programmām, darba laikiem, ieejas maksām un aktuālajiem notikumiem, kā arī par šīs Tukuma muzeja struktūrvienības vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2018

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

DžPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Stāstnieku kustība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11.00 - 16.00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis)
Svētdiena 11:00 16:00 11.00 - 16.00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem.
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Gida pakalpojumi Muzejā (līdz 10 personām/stundā) Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā) Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā: EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi Ārpus muzeja (grupā līdz 30 personām/stundā) Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Skolēniem, studentiem - EUR 1.00
5 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Pensionāriem, invalīdiem - EUR 1.00 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
6 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Pieaugušajiem - EUR 1.50
7 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Ģimenes biļete - EUR 3.00 (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Muzejs veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus. Muzejs komunicē ar sabiedrību un nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Džūkstes Pasaku muzeja reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Džūkstes – Lancenieku skola - A. Lerha – Puškaiša dzīves vieta" Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1882 9123
Klēts Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1883
Malkas šķūnis Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

15000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Džūkstes pagasts, Lancenieku skola Tukuma novads, LV-3147

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

442

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 135
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 271
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri