Tukuma muzejs - Tukuma Audēju darbnīca

Kontaktinformācija

Adrese:

Tidaholmas iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Vineta Šulca 63125539 25622267 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

1988.gada novembris

Misija:

Tukuma Audēju darbnīca darbojas, lai popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību nodrošinātu novada etnogrāfisko tradīciju, pārmantojamību un rosinātu radošumu.

Darbība:

Tukuma novada etnogrāfisko tradīciju dokumentēšana, izpēte un saglabāšana. Tukuma muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi sabiedrībā, sadarbojoties ar Tautas lietišķās mākslas studiju (TLMS) "Durbe" un citām institūcijām. Popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma un aušanas meistaru darba prasmes un sekmēt apmeklētāju piesaisti, jaunu prasmju,iemaņu un zināšanu apguvi aušanā.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās Tukuma Audēju darbnīca apmeklētājiem slēgta. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijā un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas /direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām /1 h. 20,00 EUR
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām / 1 h. 22,00 EUR
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām /1 h. 24,00 EUR
4. Aušanas pamatu apguve 63 h personai - 5,00 EUR
5. Ieeja pasākumos 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību, nodrošināt novada etnogrāfisko tradīciju pārmantojamību un rosināt radošumu. Muzeja funkcijas: 1.1. Nodrošināt Tukuma muzeja krājuma tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku komplektēšanu atbilstoši Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. 1.2. Nodrošināt tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku pētniecību atbilstoši krājuma politikas un zinātniski pētnieciskā darba politikai. 1.3. Popularizēt pētniecības rezultātus, nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Audēju darbnīcas reglaments 14.12.2022

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Vineta Šulca Par lina, kokvilnas, vilnas izejmateriāliem un steļļu veidiem 03.03.2021 30.12.2023 Aktualizēt pastāvīgo ekspozīciju turpinās
2 Vineta Šulca Viļumsona stelles Tukuma apriņķī 05.06.2017 31.12.2023 Steļļu rekonstrukcija, ekspozīcijas papildināšana, planšete turpinās
3 Vineta Šulca Sieviešu zeķes – tautastērpa sastāvdaļa 20.03.2018 31.12.2023 Krājuma kolekcijas papildināšana turpinās
4 Vineta Šulca Ziemeļaustrumkurzemes tautas tērpu kolekcija 04.01.2022 25.04.2023 Katalogs turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vineta Šulca "Un dzeru ziedoņa prieku…" 1 lpp.
2 Vineta Šulca "Pavasara raibumi" 1 lpp.
3 Vineta Šulca "Baltais rokdarbu ceļš" 1 lpp.
4 Vineta Šulca "Reiz bija, ir un būs" 3 lpp.
5 Vineta Šulca "Satiec Talsus Tukumā" 1 lpp.
6 Vineta Šulca "Silti Latvijai" 2 lpp.
7 Vineta Šulca "Lobs ar lobu sasatyka" 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4032
Individuālie 3212
Pārējie 483
Apmeklētāji grupās 337
Skolēni grupās 220
Pārējie grupās 117
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3809

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

254

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1773

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

350

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

25

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

23

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

80

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

tai skaitā muzejā:

9

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Dagmāra Prīberga Knipelēšanas vēsture 1 21 Pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Vineta Šulca Aušanas pamatu apguve 2019 8 24 TLMS “Durbe”
2 Vineta Šulca Aušanas teorija 2019 2 8 TLMS “Durbe”
3 Vineta Šulca Ielasītie raksti 2021 4 4 TLMS “Durbe”
4 Vineta Šulca Dabisko audumu kodināšana un apdruka 2022 6 28 Pieaugušie un bērni
5 Vineta Šulca Makramē 2022 3 16 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 “Satiec savu meistaru” Tukuma Audēju darbnīcā ar Ingrīdu Vistopolu un Vinetu Šulcu 09.04.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 19 Pieaugušie
2 “Baltais rokdarbu ceļš”, Dagmāras un Gitas Prībergu, TLMS “Bārbele” izstādes atklāšana 14.05.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 21 Pieaugušie un bērni
3 Starptautiskā Muzeju nakts "Smalki diegi, stipri mezgli" 14.05.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 356 Pieaugušie un bērni
4 “Krāsu prieks” 06., 08.,09.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 13 Pieaugušie
5 TLMS “Durbe” darbības sezonas atklāšana 08.10.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 12 TLMS “Durbe” un TAD darbinieki
6 “Satiec Talsus Tukumā”, AK “Talse”, TLMS “Dzīpars” un Talsu muzeja krājuma izstādes atklāšana 08.10.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 18 Pieaugušie un bērni
7 “Silti Latvijai”, TLMS “Durbe” un Ginta Haņecka izstādes atklāšana 11.11.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 14 Pieaugušie un bērni
8 Ziemassvētku eglīte 17.12.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 12 Pieaugušie
9 Par ceļojošās izstādes “Lobs ar lobu sasatyka” rašanos un latgaļu tērpiem (Iveta Seimanova) 18.12.2022 Tukuma Audēju darbnīca 1 18 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata. Apmeklētāju aptaujas anketas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "No vilnas līdz audumam" Tukuma muzejs Papildināta ar pusautomātiskajām vienpaminas stellēm ar perfokaršu sistēmu

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Audēju darbnīca Tidaholmas iela 3, Tukums Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tidaholmas iela 3, Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

374

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 224
Pārējās telpas 150
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: