Tukuma muzejs - Tukuma Audēju darbnīca

Kontaktinformācija

Adrese:

Tidaholmas iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Vineta Šulca 63125539 25622267 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

1988.gada novembris

Misija:

Tukuma Audēju darbnīca darbojas, lai popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību nodrošinātu novada etnogrāfisko tradīciju, pārmantojamību un rosinātu radošumu.

Darbība:

Tukuma novada etnogrāfisko tradīciju dokumentēšana, izpēte un saglabāšana. Tukuma muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi sabiedrībā, sadarbojoties ar Tautas lietišķās mākslas studiju (TLMS) "Durbe" un citām institūcijām. Popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma un aušanas meistaru darba prasmes un sekmēt apmeklētāju piesaisti, jaunu prasmju,iemaņu un zināšanu apguvi aušanā.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

790

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās Tukuma Audēju darbnīca apmeklētājiem slēgta. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību, nodrošināt novada etnogrāfisko tradīciju pārmantojamību un rosināt radošumu. 1.Nodrošināt Tukuma muzeja krājuma tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku komplektēšanu atbilstoši Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. 2.Nodrošināt tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku pētniecību atbilstoši krājuma politikas un zinātniski pētnieciskā darba politikai. 3.Popularizēt pētniecības rezultātus, nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Audēju darbnīcas reglaments 03.01.2019

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

7

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “No vilnas līdz audumam”. 7 4

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

2

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Rozes zied līdz pirmajām salnām”. Tautas Lietišķās mākslas studijas “Durbe” un keramiķes Zaigas Reimanes darbu izstāde. 2 2

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Vineta Šulca Ziemeļaustrumkurzemes tautas tērpu kolekcija 05.06.2017 30.12.2021 Muzeja krājuma papildināšana ar Tukuma, novada un pārnovadu tautastērpu sastāvdaļām, izstāde, prezentācija pabeigts
2 Vineta Šulca Viļumsona stelles Tukuma apriņķī 05.06.2017 31.12.2021 Steļļu rekonstrukcija, ekspozīcijas papildināšana, planšete turpinās
3 Vineta Šulca 19.gs.sākuma Džūkstes Grauzdes muižas zemnieku apģērbi 02.01.2019 29.12.2021 1 sievas un 1 vīra gatavi apģērbu komplekti pabeigts
4 Vineta Šulca 16. – 17.gs.cizelēto vainagu nēsāšanas tradīcijas Džūkstē un Jaunpilī. 03.01.2019 30.09.2021 Džūkstes un Jaunpils cizelēto vainagu atdarinājumi pabeigts
5 Vineta Šulca Sieviešu un vīriešu kurpju, pastalu u.c. apavu veidu valkāšanas tradīcijas 19.gs. Tukuma apriņķī 03.01.2019 31.12.2022 Muzeja krājuma papildināšana pabeigts
6 Vineta Šulca Vīriešu un bērnu tautastērpi 04.01.2018 31.12.2022 Atdarinājumi tautastērpu komplektēšanai, muzeja krājuma papildināšanai pabeigts
7 Vineta Šulca Sieviešu zeķes – tautastērpa sastāvdaļa 20.03.2018 31.12.2022 Krājuma kolekcijas papildināšana turpinās
8 Agrita Kunkulberga 20.gs.sākuma Kaukāza zeķu adīšanas un nēsāšanas tradīcijas 10.01.2021 15.05.2022 Aktualizēt patstāvīgo ekspozīciju Pastariņa muzejā pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Vineta Šulca Izstādes “Artefactum” informatīvais prospekts par tautastērpiem 21 lpp. Ceļvedis izstādē
2 Vineta Šulca “Tautastērpu kolekcijas veidošana TLMS “Durbe” 5 lpp. Referāts ar prezentāciju
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vineta Šulca “Sarunas ar…”. Tukuma tekstilmākslinieces Ivetas Liepiņas darbi. 1 lpp.
2 Vineta Šulca “Audumu stāsti”. Izstādē Tautas Lietišķās mākslas studijas "Durbe" četru audēju - Ainas Kāpostas, Helenas Korotkas, Ausmas Pētersones un Ingrīdas Ķimenes darbi, tostarp tautastērpi - Ausmas Pētersones greznais suitu tērps, Helenas Korotkas Zemgales tērps, Ainas Kāpostas Džūkstes tērps un Ingrīdas Ķimenes Kandavas tērps. 1 lpp.
3 Vineta Šulca ”Krāsu spēles”. Batikoti un apgleznoti zīda audumi, ko darinājušas Tautas Lietišķās mākslas studijas (TLMS) "Durbe" dalībnieces. 1 lpp.
4 Vineta Šulca “Rozes zied līdz pirmajām salnām”. Tautas Lietišķās mākslas studijas “Durbe” un keramiķes Zaigas Reimanes darbu izstāde. 1 lpp.
5 Vineta Šulca “Roku-raksti”. Divpadsmit Tukuma novada radošo amatierkolektīvu darbi. 5 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vineta Šulca Zīda audumu apgleznošana Apgūt jaunu rokdarbu veidu 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1254
Individuālie 975
Pārējie 43
Apmeklētāji grupās 236
Ārzemnieki grupās 11
Pārējie grupās 225
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

438

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

130

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

906

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

180

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

17

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

162

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

tai skaitā muzejā:

3

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Vineta Šulca “Zīļu jostu darināšana” Zoom un klātienē 1 7 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Vineta Šulca Aušanas pamatu apguve 2019 14 128 pieaugušie
2 Vineta Šulca Zīļu jostu darināšana 2020 2 25 pieaugušie
3 Vineta Šulca Zīda audumu apgleznošana 2021 1 9 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 “Satiec savu meistaru” Tukuma Audēju darbnīcā 04.09.2021 Tukuma Audēju darbnīca 1 9 pieaugušie
2 TLMS “Durbe” darbības sezonas atklāšana Tukuma Audēju darbnīcā 25.09.2021 Tukuma Audēju darbnīca 1 15 pieaugušie
3 Sadarbības iespējas izstāžu organizēšanā muzejos Latvijā. 02.10.2021 Tukuma Audēju darbnīca 1 19 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “No vilnas līdz audumam” Tukuma muzejs papildināta ar A.Celmas gobelēnu “Cauri gadsimtiem”

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Audēju darbnīca Tidaholmas iela 3, Tukums Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tidaholmas iela 3, Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

374

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 224
Pārējās telpas 150
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: