Tukuma muzejs - Tukuma Audēju darbnīca

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Tidaholmas iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Vineta Šulca 63125539 25622267 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

1988.gada novembris

Misija:

Tukuma Audēju darbnīca darbojas, lai popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību nodrošinātu novada etnogrāfisko tradīciju, pārmantojamību un rosinātu radošumu.

Darbība:

Tukuma novada etnogrāfisko tradīciju dokumentēšana, izpēte un saglabāšana. Tukuma muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi sabiedrībā, sadarbojoties ar Tautas lietišķās mākslas studiju (TLMS) "Durbe" un citām institūcijām. Popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma un aušanas meistaru darba prasmes un sekmēt apmeklētāju piesaisti, jaunu prasmju,iemaņu un zināšanu apguvi aušanā.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

886

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās Tukuma Audēju darbnīca apmeklētājiem slēgta. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijā un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas /direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām /1 h. 20,00 EUR
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām / 1 h. 22,00 EUR
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām /1 h. 24,00 EUR
4. Aušanas pamatu apguve 63 h personai - 5,00 EUR
5. Ieeja pasākumos 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1.Nodrošināt Tukuma muzeja krājuma tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku komplektēšanu atbilstoši Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. 2.Nodrošināt tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku pētniecību atbilstoši krājuma politikas un zinātniski pētnieciskā darba politikai. 3.Popularizēt pētniecības rezultātus, nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Audēju darbnīcas reglaments 03.01.2019

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

102

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

6

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No vilnas līdz audumam 6 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

104

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

99

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aizupes un Sēmes tautastērpi 10 10
2 Augšā pa vidu un apakšā 79 74
3 Džūkstes sievas tērps un Džūkstes vainags, Tukuma muzeja jubilejas ekspresizstāde 15 15

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 V.Šulca Ziemeļaustrumkurzemes tautas tērpu kolekcija 05.06.2017 31.12.2021 Muzeja krājuma papildināšana ar Tukuma un novadu, pārnovadu tautastērpu sastāvdaļām, izstāde, raksts turpinās
2 V.Šulca Sieviešu un vīriešu kurpju, pastalu u.c. apavu veidu valkāšanas tradīcijas 19.gs. Tukuma apriņķī 03.01.2019 31.12.2020 Muzeja krājuma papildināšana ar 19.gs.Kurzemes apavu atdarinājumiem, raksts turpinās
3 V.Šulca Tukuma 19.gs. segas atdarinājums 05.06.2017 31.12.2021 Muzeja krājuma papildināšana, raksts pabeigts
4 V.Šulca Viļumsona stelles Tukuma apriņķī 05.06.2017 31.12.2020 Steļļu rekonstrukcija, ekspozīcijas papildināšana, raksts turpinās
5 V.Šulca Viduslaiku augstmaņa tērps Durbes pilī 05.06.2017 31.12.2020 Muzeja krājuma papildināšana, raksts turpinās
6 A.Kunkulberga Grenču 19.gs. segas atdarinājums 03.02.8201 31.12.2020 Muzeja krājuma papildināšana, raksts pabeigts
7 V.Šulca 16. – 17.gs.cizelēto vainagu nēsāšanas tradīcijas Džūkstē un Jaunpilī. 03.01.2019 31.12.2021 Džūkstes un Jaunpils cizelēto vainagu atdarinājums turpinās
8 V.Šulca Vīriešu un bērnu tautastērpi 04.01.2018 03.12.2020 Atdarinājumi tautastērpu komplektēšanai, muzeja krājuma papildināšanai turpinās
9 V.Šulca Sieviešu zeķes – tautastērpa sastāvdaļa 20.03.2018 31.12.2020 kolekcijas papildināšana turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Šulca “Augšā, pa vidu un apakšā” 5 lpp.
2 V.Šulca “Inas Valteres rokdarbu izstāde” 1 lpp.
3 V.Šulca “Mūsu zelts” 1 lpp.
4 V.Šulca “Diženas Jaunpilī” 3 lpp.
5 V.Šulca “Vasaras piezīmes” 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3090
Individuālie 2794
Pārējie 90
Apmeklētāji grupās 206
Skolēni grupās 108
Pārējie grupās 98
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

867

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

207

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1448

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

294

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

18

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

30

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Šulca “Zīļu jostu darināšanas pamati” 1 6 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Šulca Aušanas pamatu apguve skolēniem 2018 1 2 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Šulca Aušanas teorija, aušanas pamati 2019 6 22 pieaugušie
2 A. Krūmiņa Ielasītā raksta un Latgales skalu segu aušanas apmācība 2020 1 8 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes “Augšā, pa vidu un apakšā” atklāšana 22.02.2020 Tukuma Audēju darbnīca 1 18 pieaugušie, bērni
2 “Satiec savu meistaru” ar Saldus meistari Inu Valteri –– Briges mežģīņu, īru mežģīņu un “Frī” tamborēšanas tehnikas. 05.09.2020 Tukuma Audēju darbnīca 1 14 pieaugušie
3 Jubilejas izstādes “Diženas Jaunpilī” ietvaros - tikšanās ar Jaunpils Novada domes priekšsēdētāju, Jaunpils Amatu mājas vadītāju un Jaunpils pulciņa “Dzīpars” audējām. 24.09.2020 Tukuma Audēju darbnīca 1 25 pieaugušie, bērni
4 Audēju sarunas - "Dzīpars" 50 darba gadu jubilejas rokdarbu izstādē "Diženas Jaunpilī"”. 26.09.2020 Tukuma Audēju darbnīca 1 19 pieaugušie
5 Sezonas atklāšana TLMS “Durbe” audējām 03.10.2020 Tukuma Audēju darbnīca 1 14 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ieraksti viesu grāmatā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “No vilnas līdz audumam” Tukuma muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Audēju darbnīca Tidaholmas iela 3, Tukums Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tidaholmas iela 3, Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

374

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 224
Pārējās telpas 150
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: