Tukuma muzejs - Tukuma Pils tornis

Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības laukums 19A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma Pils tornis vadītāja Linda Lūse 25622131 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

1995. gads.

Misija:

Tukuma Pils tornis darbojas, lai popularizētu Tukuma pilsētas vēsturi un veidotu pilsētas tēlu, saglabātu pilsētai raksturīgo kultūrvidi un sekmētu tās attīstību.

Darbība:

Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības sekmēšana, pilsētas vēstures kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. Veidot un attīstīt Muzeju par tādu vietu, kurā kultūrvēsturiskā vide sekmē apmeklētāju piesaisti un jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Darba laiki
Ieejas maksa
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas piļu un muižu asociācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11:00 - 16:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 20.00
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 22.00
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 24.00
4. Ieejas maksa Pensionāriem un studentiem - EUR 1.00
5. Ieejas maksa Pieaugušajiem - EUR 1.50
6. Ieeja pasākumos Personai - EUR 3.00
7. Pārskata ekskursija ārpus muzeja Grupa līdz 20 personām/h. EUR 20.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Sekmēt Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu, komplektēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; 2. Nodrošināt krājuma materiālu par Tukuma pilsētas vēstures tematiku zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus; 3. Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm;

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Pils tornis reglaments 14.12.2022

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Linda Lūse Tukuma 42.Zemessardzes bataljona darbība 01.01.2017 01.12.2023 Publikācija Turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Lūse Hercogistes laikazīmes Tukumā 11 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3389
Individuālie 1715
Pārējie 1177
Apmeklētāji grupās 497
Skolēni grupās 288
Ārzemnieki grupās 123
Pārējie grupās 86
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2675

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

321

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2095

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

562

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

17

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

4

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu atceres pasākums 21.01.2022 Tukuma Pils tornis 1 9 Pieaugušie, skolēni
2 Starptautiskā Muzeju nakts "No pagātnes uz nākotni" 15. 05.2022 Tukuma Pils tornis 1 1011 Pieaugušie, bērni
3 Izstādes “Hercogistes laikazīmes Tukumā” atklāšana 23.07.2022 Tukuma Pils tornis 1 145 Pieaugušie, skolēni
4 Kafijas diena 29.09.2022 Tukuma Pils tornis 1 12 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata. Apmeklētāju anketa: Kopā aizpildītas 184 anketas. Apmeklētāji ir dažāda vecuma. Visbiežāk muzeju apmeklē draugu grupas un ģimenes. Ceturtā daļa apmeklētāju jeb 25% (43) no Rīgas, 30% no kopējā anketu skaita jeb 57 iedzīvotāju ir tukumnieki un Tukuma novada iedzīvotāji. Bieži vien tukumnieki uz muzeju ved savus viesus. Tālākais apmeklētājs aizvadītajā gadā muzejā bijis no Kambodžas un divi no Šrilankas. Tūristi visbiežāk muzejā iegriežas, jo izpētījuši ierakstus internetā. Liela daļa tāpēc, ka pamanāms muzeja nosaukums – Pils tornis. Vidējais uzturēšanās ilgums muzejā varētu būt 30-40 minūtes.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Savējo stāsti, ne svešo Tukuma muzejs Papildināts ar krājuma priekšmetiem

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Pils tornis (kopš 01.02.2022, Tukuma novada Domes Lēmums) Brīvības laukums 19a, Tukums Pašvaldības īpašums 1767 6844
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības laukums 19a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

147

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 113
Pārējās telpas 34
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri