Tukuma muzejs - Tukuma Pils tornis

Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības laukums 19A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma Pils tornis vadītāja Alfrēds Moseičuks 25622131 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

1995. gads.

Misija:

Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” darbojas, lai popularizētu Tukuma pilsētas vēsturi un veidotu pilsētas tēlu, saglabātu pilsētai raksturīgo kultūrvidi un sekmētu tās attīstību.

Darbība:

Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības sekmēšana, pilsētas vēstures kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. Veidot un attīstīt Muzeju par tādu vietu, kurā kultūrvēsturiskā vide sekmē apmeklētāju piesaisti un jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

2439

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas piļu un muižu asociācija. Tukums Pils tornis ir Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedrs (no 2023).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 20.00
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 22.00
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 24.00
4. Ieejas maksa Pensionāriem un studentiem - EUR 1.00
5. Ieejas maksa Pieaugušajiem - EUR 1.50
6. Ieeja pasākumos Personai - EUR 3.00
7. Pārskata ekskursija ārpus muzeja Grupa līdz 20 personām/h. EUR 20.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Sekmēt Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu, komplektēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; 2. Nodrošināt krājuma materiālu par Tukuma pilsētas vēstures tematiku zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus; 3. Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm;

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Pils tornis reglaments 14.12.2022

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Pils tornis (kopš 01.02.2022, Tukuma novada Domes Lēmums) Brīvības laukums 19a, Tukums Pašvaldības īpašums 1767 6844
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības laukums 19a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

147

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 113
Pārējās telpas 34
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri