Tukuma muzejs - Durbes pils

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Inta Dišlere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inta Dišlere 63122633 26305946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1.augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā pieejama informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošām programmām, darba laiku, ieejas maksām un aktualitātes.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2018

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 (Ziemas sezonā, no 21. oktobra līdz 19. aprīlim)
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Gida pakalpojumi Muzejā (līdz 10 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā:EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi Ārpus muzeja (grupā līdz 30 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Gida pakalpojumi Pēc pl. 17.00: dubultā samaksa
5 Ieejas maksa Skolēniem, studentiem - EUR 1.50
6 Ieejas maksa Pensionāriem, invalīdiem - EUR 1.50 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
7 Ieejas maksa Pieaugušajiem - EUR 2.50
8 Ieejas maksa Ģimenes biļete - EUR 5.00 (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksā tiek realizētas visas muzeja funkcijas: kultūras mantojuma saglabāšana, ieskaitot konservāciju un restaurāciju, izpēte un komunikācija, pilnā apjomā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par drošības pasākumiem Tukuma muzejā 02.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Sadarbība Informācijas iegūšana pētnieciskajam darbam, Tukuma muzeja darba popularizēšana 2020 novadnieku pēcnācēji ārzemēs, vācu augstskolu un žurnālistu pārstāvji Vācija Kanāda Austrija Šveice
Sadarbība ar Mihaelu Molteru, Piemiņas akmens atklāšana kritušajam vācu karavīram Hermanam Faulam (1909–1944) pie Džūkstes pag. Paugibelām 19.10.2019 Mihaels Molters Vācija
Raksts žurnālam „Mitteilungen aus baltischem Leben” par piemiņas plākšņu atklāšanu bojā gājušajiem Baltijas landesvēra cīnītājiem. Tukuma muzeja darba popularizēšana 14.11.2019 VFR Vācbaltu biedrība Darnštate Vācija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji ASV
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Kanāda
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Šveice
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Austrālija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Lambsdorfu ģimenes pārstāvju uzņemšana Tukumā, Brizulē Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu, Durbes pili 06.2018. Lambsdorfu ģimenes piederīgie Berlīne Vācija
Sadarbība ar vācbaltu ģimenēm, kādreizējo tukumnieku pēcnācējiem (f. Kleists, f. Menzenkamps u. c.) Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 06.2018 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība pētnieciskajā darbā Iegūt Tukuma muzeja krājumā Osterlades ģimenes dokumentus 07.2018 Valtrauta Osterlade Klein Wanzleben Vācija
Sadarbība pētnieciskajā darbā Iegūt materiālus izstādei „Par dzimteni un Latviju” 06.-07.2018 Kords fon Renne Vācija
Sadarbība tulkošanas nolūkos Tukuma muzeja priekšmeta – jostas – deponēšanas dokumentu sakārtošana 25.05.2018 -10.07.2018 Austrumprūsijas muzejs Lineburga Vācija
Sarakste ar vācbaltiešu, ebreju ģimenēm, kontaktu uzturēšana Papildināt krājumu un zinātniskās izpētes dokumentācijas krājumu 2018 Latviešu, vācbaltiešu, ebreju ģimeņu pēcnācēji - Vācija, Kanāda, Šveice, ASV, Austrālija Vācija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Bavārijas zemes Vācbaltu apvienības nodaļas gada konference Pastāstīt par muzeja darbu referātā ar prezentāciju „Muižas laikmetu griežos. 1900–1939” – ekspozīcija latviešu mūsdienu vēstures pētniecības kontekstā 9.–13.02.2017 Bavārijas zemes Vācbaltu apvienības nodaļa Minhene Vācija
Pētnieciskais darbs pie Brizules muižas kādreizējo īpašnieku pēcnācēja grāfa Ralfa Lambsdorfa Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 10.02.2017 Grāfs Ralfs Lambsdorfs Minhene Vācija
Pētnieciskais darbs pie bijušās tukumnieces Helenes Kigleres Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 12.02.2017 Helene Kiglere Minhene Vācija
Sadarbība ar tukumnieku pēcnācēju Volfu Bideru, Tukums Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 7.–12.06.2017 Wolfs Biders Vācija
Pētnieciskais darbs „Pa Ģertrūdes fon den Brinkenas pēdām” Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 13.–29.06.2017 Ģ. fon den Brinkenas piederīgie Vīne, Mēdlinga, Forsdorfa, Vācija
Sadarbība ar vācbaltu ģimenēm (f. Kleisti u. c.) Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 2017 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība ar Līzeli Krūzi Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 2017 Līzele un Frīdriha Krūzes Wilhelmshāfena Vācija
Kurzemes bruņniecības un fon der Reku dzimtas ekskursija pa muižu vietām Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu Durbes pilī 8.07.2017 Kurzemes bruņniecība, fon der Rekes Vācija
Lambsdorfu ģimenes pārstāvju uzņemšana Tukumā, Brizulē Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu, Durbes pili 2017 Lambsdorfu ģimenes piederīgie Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 1821 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse 6847
Durbes muižas apbūve M.Parka 7, Tukuma Pašvaldības īpašums 17.gs. b. 6845
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2118

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 821
Krājuma telpas 409
Pārējās telpas 888
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri