Tukuma muzejs - Durbes pils

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Inta Dišlere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inta Dišlere 63122633 26305946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1.augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā pieejama informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošām programmām, darba laiku, ieejas maksām un aktualitātes.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

7068

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 (Ziemas sezonā, no 21. oktobra līdz 19. aprīlim)
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos 11.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem (uzrādot apliecību). 11.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību), personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem (uzrādot apliecību). 11.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). 11.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). 11.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). 11.8. Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). 11.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). 11.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. 11.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). 11.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. 11.13. Pirmskolas vecuma bērni; 11.16. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot bāreņa apliecību). 11.17. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pārskata ekskursija latviešu valodā 20,00 EUR grupa līdz 20 personām /1 h
2 Pārskata ekskursija svešvalodā 22,00 EUR grupa līdz 20 personām /1 h
3 Tematiskā ekskursija 24,00 EUR grupa līdz 20 personām /1 h
4 Ieeja pasākumos 3,00 EUR /personai
5 Ieejas maksa muzejā Skolēniem, studentiem - EUR 1.50
6 Ieejas maksa muzejā Pensionāriem, invalīdiem - EUR 1.50 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
7 Ieejas maksa muzejā Pieaugušajiem - EUR 2.50
8 Ieejas maksa muzejā ar ģimenes biļeti EUR 5,00 (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksā tiek realizētas visas muzeja funkcijas: kultūras mantojuma saglabāšana, ieskaitot konservāciju un restaurāciju, izpēte un komunikācija, pilnā apjomā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 02.01.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Durbes pils Pārrunāt iespējamās nākamās izstādes ieceres, kā arī izstādes "Mežģīņu šarms un noslēpumi" rezultātus. 03.03.2020 Anna Kamijī (Anna Camilli, Francija) un Dita Podskočija (Institut français de Lettonie / Francijas institūts Latvijā) Francija
Durbes pils Pārrunas par sadarbības iespējām saistītu ar projektu “The Rivesaltes Memorial Musem” (Francijā) 24.07.2020 Žils Bonviāls (Gilles Bonnevialle) un Dita Podskočija (Institut français de Lettonie / Francijas institūts Latvijā) Francija
Durbes pils Sekmēt kultūrvēsturiska objekta restaurāciju. Sadarbība ar grāfu Lambsdorfu dzimtu sakarā ar dzimtas kapličas restaurāciju Brizulē 01.01.-01.10.2020 Grāfu Lambsdorfu dzimta Berlīne Vācija
Durbes pils Informācijas un materiālu iegūšana pētniecībai. Sadarbība ar fon der Reku dzimtu (Felix v. der Recke), Reku bijušo muižu (Smukas, Mariņmuiža, Pļavnieki, Jaunpils, Jaunblīdene, Lielblīdene, Pilsblīdene, Remte) apmeklēšana; Reku dzimtas kapličā pie Milzkalnes dzirnavām apbedītā personas 19.02., 22.07.2020 Felikss fon der Reke Getingena Vācija
Durbes pils Iegūt materiālus pētniecībai. Sadarbība ar André fon Kleistu, materiāli par 1. pasaules karu, kartes pētniecībai. 15., 16.07.2020 André fon Kleistu Jēna Vācija
Durbes pils Iegūt materiālus pētniecībai. Sadarbība un kontakti ar citām (daudzām) vācbaltiešu ģimenēm, Kurzemes Apvienotajiem fondiem, Vācbaltiešu Ģenealoģijas biedrību, Vācbaltiešu apvienību u. c. 03.01.-31.12.2020 Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18. gs. sākums 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18.gs. beigas 6847
Durbes muižas apbūve M.Parka 7, Tukuma Pašvaldības īpašums 18.gs., 19. gs. 6845
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse
Teritorijas kopējā platība (m2):

2158

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2158

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 821
Krājuma telpas 449
Pārējās telpas 888
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri