Tukuma muzejs - Durbes pils

Kontaktinformācija

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inese Šīmane 63122633 26305946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991. gads 1. augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā pieejama informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošām programmām, darba laiku, ieejas maksām un aktualitātes.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

2714

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 Ziemas sezonā (21. oktobra līdz 19. aprīlim)
Svētdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 Ziemas sezonā (21. oktobris - 19. aprīlis)
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 03.01.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1742

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1449

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1079

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Durbes pils vēsturiskais interjers” 1085 737
2 “Krustcelēs” 114 105
3 “Rainis un Durbes pils” 180 168
4 “Rainis un Tukums” 70 69

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

701

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

663

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Par Dzimteni un Latviju. 1918-1920” 46 37
2 “Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā” 15 12
3 Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde “ARTEFACTUM” 587 564
4 “UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistrā iekļautās Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” 17 14
5 “Galda klājums. Laiks tējai.” 36 36

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Šīmane Tukuma muzejs 30 gados 02.06.2021 30.07.2021 Izstrādāt pasākuma scenāriju Durbes pils muzeja 30 gadu jubilejai pabeigts
2 Agnese Čamane Dižkoki Durbes pils parkā 02.06.2021 03.07.2021 Apzināt Durbes pils parka dižkokus un izstrādāt pastaigu maršrutu Durbes pils apmeklētājiem pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Agrita Ozola, Inese Šīmane “Kad muzeja durvis ir slēgtas” 8.46min video
2 Inese Šīmane Tematiskā ekskursija “Zudušo laiku meklējot” 26 slaidi Prezentācija
3 Inese Šīmane, Marta Ieva Gintere, Agnese Čamane, Agrita Ozola Leģendu nakts 1.55 min video

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4630
Individuālie 3107
Pārējie 528
Apmeklētāji grupās 995
Skolēni grupās 321
Ārzemnieki grupās 5
Pārējie grupās 669
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1027

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

153

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1015

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

303

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

38

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

11

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

238

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

104

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Šīmane “Ceļojums laikā. 1919. gads” 2019 4 82 skolēni
2 Santa Silava, Inese Šīmane “Iepazīsti Durbes pili un tās apkārtnes dabas bagātības” 2018 5 125 skolēni
3 Santa Silava, Agnese Čamane “Raiņa stunda Durbes pilī” 2014 2 31 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Šīmane “Durbes roze” - kāzu programma 2019 5 104 pieaugušie, bērni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 15.05.2021. Durbes pils pagalms 1 356 pieaugušie, bērni
2 Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde “ARTEFACTUM” atklāšana 18.06.2021. Durbes pils 1 25 pieaugušie, bērni
3 “Muzejam Durbes pils – 30” 01.08.2021 Durbes pils 1 68 pieaugušie, bērni
4 Seminārs Tukuma novada vēstures skolotājiem "Ceļojums laikā" 26.08.2021. Durbes pils 1 11 pieaugušie
5 “Dzejas dienas” 11.09.2021. Durbes pils 1 5 pieaugušie
6 Seminārs “Muzeju pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 16.09.2021. Durbes pils 1 19 pieaugušie
7 “Zelta svētdiena” 12.12.2021. Durbes pils 1 44 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Durbes pilī ir invalīdu pacēlājs un pandusi
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata, kurā apmeklētāji veic ierakstus. Tajās ir pozitīva rakstura ieraksti, ieteikumi un arī jautājumi. Pārskata periodā veikti 87 ieraksti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

2

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Brīvdabas ekspozīcija “Mieriņš muižā” Tukuma muzejs
2 Rainis un Tukums Tukuma muzejs
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Durbes pils vēsturiskais interjers (lielā zāle, bērnistaba, lasītava) VKKF, TND, Tukuma muzejs
2 Krustcelēs Tukuma muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18. gs. sākums 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18.gs. beigas 6847
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse 6845
Saimniecības ēka (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 6845
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1709

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 821
Pārējās telpas 888
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: