Tukuma muzejs - Durbes pils

Kontaktinformācija

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inese Šīmane 63122633 26305946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991. gads 1. augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā pieejama informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošām programmām, darba laiku, ieejas maksām un aktualitātes.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 Ziemas sezonā (21. oktobra līdz 19. aprīlim)
Svētdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 Ziemas sezonā (21. oktobris - 19. aprīlis)
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos :
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.6. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.7. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.8. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.9. Skolēnu grupas pavadošajām personām Ne vairāk kā divām
1.10. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.11. Pirmskolas vecuma bērni
1.12. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.13. Personām ar muzeja administrācijas /direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā 20,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā 22,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
3. Tematiskā ekskursija 24,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
4. Ieeja pasākumos 3,00 EUR /personai
5. Ieejas maksa muzejā Skolēniem, studentiem - EUR 1.50
6. Ieejas maksa muzejā Pensionāriem, personām ar invaliditāti - EUR 1.50 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
7. Ieejas maksa muzejā Pieaugušajiem - EUR 2.50
8. Ieejas maksa muzejā ar ģimenes biļeti EUR 5,00 (1 pieaugušais ar 1-4 bērniem) EUR 6,00 (2 pieaugušie ar 1-4 bērniem)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 14.12.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 9265
Individuālie 4808
Pārējie 2126
Apmeklētāji grupās 2331
Skolēni grupās 1105
Ārzemnieki grupās 275
Pārējie grupās 951
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2865

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2017

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

604

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

79

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

36

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

795

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

13

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

16

tai skaitā muzejā:

16

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Dainis Bruģis Ieskats angļu dekolētā fajana vēsturē un daudzveidībā (18.-21.gs.) 1 28 Pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Santa Silava, Inese Šīmane “Iepazīsti Durbes pili un tās apkārtnes dabas bagātības” 2018 19 364 Sākumskolas, pamatskolas audzēkņi
2 Agris Dzenis, Inese Šīmane “Piedzīvosim 1905. gadu 2010 3 81 Pamatskolas audzēkņi
3 Daiga Šmitenberga, Santa Silava, Inese Šīmane Ziemassvētku laiks Durbes pilī 2011 11 263 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
4 Inta Dišlere, Inese Šīmane Ceļojums laikā 1919.gads. 2019 3 87 Skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Līva Lielmane Keramikas radošā darbnīca 2022 1 13 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Latviešu karavīru piemiņas biedrības “Lestene” paplašinātā valdes sanāksme 18.01.2022 Durbes pils 1 12 Pieaugušie
2 Kurzemes plānošanas reģiona akreditēto muzeju sanāksme 22.03.2022 Durbes pils 1 38 Pieaugušie
3 Izstādes “Ieraudzīt Rozentālu” atklāšana 23.04.2022 Durbes pils 1 53 Peaugušie, bērni
4 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Tautastērpu izrādīšana” 04.05.2022 Durbes pils 1 14 Pieaugušie, bērni
5 Starptautiskā Muzeju nakts "Trauslais un vērtīgais" 14.05.2022. Durbes pils 1 1447 Pieaugušie, bērni
6 Dziesmusvētku virsvadītāju pieņemšana 04.06.2022. Durbes pils 1 34 Pieaugušie
7 Vēsturisko dārzu un parku diena 2022. Muižu virtuves dārzs 02.07.2022 Durbes pils pagalmā 1 60 Pieaugušie, interesenti
8 Keramiķu diena. Jānim Krievam 140 16.07.2022 Durbes pils pagalmā 1 222 Pieaugušie, bērni
9 Sarunu pēcpusdiena. Tairai Haļapinai – 100. 25.09.2022 Durbes pils 1 25 Pieaugušie
10 Personībām veltīta muzeja konference “Personības spēks. Rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos” 30.09.2022 Durbes pils 1 28 Pieaugušie
11 Katlapa balvas pasniegšanas ceremonija Durbes pilī. 14.10.2022 Durbes pils 1 66 Pieaugušie
12 Leģendu nakts ar vēsturisko tērpu parādi un skaņu instalāciju. 29.10.2022 Durbes pils 1 151 Pieaugušie
13 Zili baltās pasaules valdzinājums. Izstādes atklāšana. 10.11.2022 Durbes pils 1 40 Pieaugušie
14 Zelta svētdiena 11.12.2022 Durbes pils 1 84 Pieaugušie,
15 Lebendigs Gutshöfe– gestern und heute. Muižas vakar un šodien (par Tukuma novadu). Ventspils vācu kultūras biedrības kalendāra atvēršana 17.12.2022 Durbes pils 1 46 Pieaugušie
16 Svētā Mikolaja pasākums ukraiņu kopienai 18.12.2022 Durbes pils 1 88 Pieaugušie, bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Durbes pilī ir invalīdu pacēlājs un pandusi
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata, kurā apmeklētāji veic ierakstus. Tajās ir pozitīva rakstura ieraksti, ieteikumi un arī jautājumi. Apmeklētāju anketas.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18. gs. sākums 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18.gs. beigas 6847
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse 6845
Saimniecības ēka (Durbes muižas apbūve - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - 6845) M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 6845
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1306

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 929
Pārējās telpas 377
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: