Tukuma muzejs - Durbes pils

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Inta Dišlere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inta Dišlere 63122633 26305946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1.augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā pieejama informācija par ekspozīcijām, izstādēm, pasākumiem, izglītojošām programmām, darba laiku, ieejas maksām un aktualitātes.

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

7068

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 11:00-16:00 (Ziemas sezonā, no 21. oktobra līdz 19. aprīlim)
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos :
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.6. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.7. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.8. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.9. Skolēnu grupas pavadošajām personām Ne vairāk kā divām
1.10. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.11. Pirmskolas vecuma bērni
1.12. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.13. Personām ar muzeja administrācijas /direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā 20,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā 22,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
3. Tematiskā ekskursija 24,00 EUR - grupa līdz 20 personām /1 h
4. Ieeja pasākumos 3,00 EUR /personai
5. Ieejas maksa muzejā Skolēniem, studentiem - EUR 1.50
6. Ieejas maksa muzejā Pensionāriem, invalīdiem - EUR 1.50 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
7. Ieejas maksa muzejā Pieaugušajiem - EUR 2.50
8. Ieejas maksa muzejā ar ģimenes biļeti EUR 5,00 (1-2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksā tiek realizētas visas muzeja funkcijas: kultūras mantojuma saglabāšana, ieskaitot konservāciju un restaurāciju, izpēte un komunikācija, pilnā apjomā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 02.01.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1039

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1274

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

944

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Durbes pils vēsturiskais interjers 984 675
2 Rainis un Durbes pils 178 166
3 Krustcelēs 112 103

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

112

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

95

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mežģīņu šarms un noslēpumi 23 18
2 Par Dzimteni un Latviju. 1918-1920 46 37
3 Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā. 15 12
4 Svētku galda klājums Durbes pilī 28 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 2
3. Izstāžu, krājuma katalogi 3 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inta Dišlere Tukuma novada muižu vēsture. 05.01.2018 30.12.2020 publikācijas izstādes, ekspozīcijas pabeigts
2 Inta Dišlere Tukuma un novada vēsture: 1905. gada notikumi Tukumā un apkārtnē; Pirmais pasaules un Latvijas atbrīvošanas karš; Lielinieku laiks Tukumā 1919. gadā; Otrais pasaules karš; Novadnieki 03.02.2014 30.12.2020 izstāde, katalogs, monogrāfija pabeigts
3 Inta Dišlere Tukuma pilsētas vēsture: Zēbergu dzimtas izpēte 01.07.2020 30.12.2021 izstāde, publikācija turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Dišlere Dītrihs Butlars (?–1537) un Livonijas pilsnovadu amatpersonas reformācijas kontekstā Turaidas muzejrezervāts, sast. Vija Stikāne. Reformācijai 500. Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā. Zinātniskās konferences materiāli 2017. gada 18. oktobris. Rīga: Zinātne, 2020 50.–58. lpp.
2 Inta Dišlere Leben und Werk Gertrud von den Brinckens (1892–1982) im Kontext der lettischen Zeitgeschichtsforschung (Ģertrūdes fon den Brinkenas (1892–1982) dzīve un darbi latviešu mūsdienu vēstures pētniecības kontekstā) Zur Rezeption deutschbaltischer Literatur im 20. Jahrhundert. Schriftreihe Baltische Seminare, Band 23. Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft, 2019 [Izdevums 2019. gadā nav uzrādīts, saņemts tikai 2020. g. maijā] S. 145–170
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līva Lielmane “Zudušo laiku meklējot” I Izstādes katalogs "Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā." (Katalogs nav tipogrāfiski izdots) 100 lpp.
2 Līva Lielmane “Zudušo laiku meklējot” II Izstādes katalogs "Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā." (Katalogs nav tipogrāfiski izdots) 100 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Deep Sea Studios Laika loki Durbes pilī 3:24 video materiāls
2 Inga Bičole, Inese Šīmane, Agrita Ozola Ziemassvētku laiks Durbes pilī Svētku gaidīšana Egles rotāšana Piparkūku cepšana Apdāvināšana 5 epizodes: 1:20 1:01 1:13 0:45 1:29 video materiāls
3 Linda Lūse, Agrita Ozola, Inese Šīmane Viduslaiku zīmes Tukumā 2:58 video materiāls
4 Inese Šīmane “Zudušo laiku meklējot” 28 slaidi prezentācija par izstādi
5 Inese Šīmane Par 1919. gadu: “Burtu skaitļu mīkla par 1919. gadu”, “Latvijas Neatkarības karš. Ceļā uz Latviju - 1919. gads.”, prezentācija “Baltijas landesvēra 1. lazarete” 13 lpp., 41 slaids palīgmateriāli vēstures skolotājiem
6 Inese Šīmane Par 1905. gadu 21 lpp. palīgmateriāli vēstures skolotājiem
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līva Lielmane, Marta Šuste Izstāde "Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā." 72 lpp.
2 Dace Valdmane, Antra Jirgena Ekspozīcija "Krustcelēs" 29 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Šīmane Tematiskā ekskursija “Zudušo laiku meklējot” 17 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8590
Individuālie 5982
Pārējie 845
Apmeklētāji grupās 1763
Skolēni grupās 461
Ārzemnieki grupās 18
Pārējie grupās 1284
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

645

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1662

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

494

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

58

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

16

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

345

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

177

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Jurita Krūma Izstāžu projektu plānošana un realizēšana “Uzcepsim projektu” 1 18 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Dišlere Inese Šīmane “Ceļojums laikā. 1919. gads” 2019 4 87 Jaunāko klašu skolēni, pieaugušie
2 Agris Dzenis Inese Šīmane “Piedzīvosim 1905. gadu” 2005 4 85 Jaunāko klašu skolēni, pieaugušie
3 Santa Silava Inese Šīmane “Iepazīsti Durbes pili un tās apkārtnes dabas bagātības” 2018 8 173 Jaunāko klašu skolēni, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Šīmane Kāzu programma “Durbes roze” 2019 5 177 pieaugušie, bērni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pierīgas novada izglītības un kultūras iestāžu semināra dalībnieku uzņemšana 07.01.2020 Durbes pils 1 55 pieaugušie
2 Izstādes “Zudušo laiku meklējot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu kolekcijā” atklāšana 30.01.2020 Durbes pils 1 91 pieaugušie
3 Saulgriežu sajūtu koncerts “Esi man tā” 19.06.2020 Durbes pils 1 145 pieaugušie, bērni
4 Tukuma, Jaunpils, Kandavas un Engures novada muzeju pārstāvju tikšanās un saruna par kopīgo un atšķirīgo muzeju darbībā 25.06.2020 Durbes pils 1 11 pieaugušie
5 Vēsturiskās parka un dārza dienas 04.07.2020 Durbes pils 1 158 pieaugušie, bērni
6 Senlaicīgo koka mēbeļu restaurācijas meistarklases 04.-05.07.2020 Durbes pils 1 30 pieaugušie
7 Muzeja darbinieku seminārs “Kā es izprotu muzeju” 31.07.2020 Durbes pils 1 41 pieaugušie
8 Grāmatas “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Saldus un Tukuma rajonos” atklāšana 14.08.2020 Durbes pils 1 27 pieaugušie
9 Vizuālās mākslas skolotāju uzņemšana 19.10.2020 Durbes pils 1 16 pieaugušie
10 Senlaicīgo koka mēbeļu restaurācijas meistarklases 24.-25.10.2020 Durbes pils 1 19 pieaugušie
11 Leģendu nakts “Gaismēnu spēles Durbes pilī" 31.10.2020 Durbes pils 1 252 pieaugušie, bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir pacēlājs Veikts remonts
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ieraksti viesu grāmatā. Aptauju anketas skolēniem un pedagogiem par muzejpedagoģisko programmu: “Ceļojums laikā. 1919. gads” (42), “Piedzīvosim 1905. gadu”(47), “Iepazīsti Durbes pili un tās apkārtnes dabas bagātības”(8),

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Krustcelēs Tukuma muzejs

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Durbes pils Pārrunāt iespējamās nākamās izstādes ieceres, kā arī izstādes "Mežģīņu šarms un noslēpumi" rezultātus. 03.03.2020 Anna Kamijī (Anna Camilli, Francija) un Dita Podskočija (Institut français de Lettonie / Francijas institūts Latvijā) Francija
Durbes pils Pārrunas par sadarbības iespējām saistītu ar projektu “The Rivesaltes Memorial Musem” (Francijā) 24.07.2020 Žils Bonviāls (Gilles Bonnevialle) un Dita Podskočija (Institut français de Lettonie / Francijas institūts Latvijā) Francija
Durbes pils Sekmēt kultūrvēsturiska objekta restaurāciju. Sadarbība ar grāfu Lambsdorfu dzimtu sakarā ar dzimtas kapličas restaurāciju Brizulē 01.01.-01.10.2020 Grāfu Lambsdorfu dzimta Berlīne Vācija
Durbes pils Informācijas un materiālu iegūšana pētniecībai. Sadarbība ar fon der Reku dzimtu (Felix v. der Recke), Reku bijušo muižu (Smukas, Mariņmuiža, Pļavnieki, Jaunpils, Jaunblīdene, Lielblīdene, Pilsblīdene, Remte) apmeklēšana; Reku dzimtas kapličā pie Milzkalnes dzirnavām apbedītā personas 19.02., 22.07.2020 Felikss fon der Reke Getingena Vācija
Durbes pils Iegūt materiālus pētniecībai. Sadarbība ar André fon Kleistu, materiāli par 1. pasaules karu, kartes pētniecībai. 15., 16.07.2020 André fon Kleistu Jēna Vācija
Durbes pils Iegūt materiālus pētniecībai. Sadarbība un kontakti ar citām (daudzām) vācbaltiešu ģimenēm, Kurzemes Apvienotajiem fondiem, Vācbaltiešu Ģenealoģijas biedrību, Vācbaltiešu apvienību u. c. 03.01.-31.12.2020 Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18. gs. sākums 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 18.gs. beigas 6847
Durbes muižas apbūve M.Parka 7, Tukuma Pašvaldības īpašums 18.gs., 19. gs. 6845
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse
Teritorijas kopējā platība (m2):

2158

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2158

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 821
Krājuma telpas 449
Pārējās telpas 888
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: