Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Vadītājs/ direktors:

Janita Šolina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Janita Šolina 26563597 @
krājuma glabātāja Māra Gaigaliete 25664436 @
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Aiva Lielbārde 25664436 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.

Misija:

Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.

Mājaslapas adrese:

Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

KPNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00 01.09. - 30.04. - 11.00 - 16.00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. septembra līdz 30. aprīlim, sestdienās muzejs atvērts apmeklētājiem 11.00-16.00. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstādes atklāšanas dienā.
2 Muzeja priekšmeta deponēšana Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 2.10
2 Muzeja apmeklējums Pensionāriem - 1.40
3 Muzeja apmeklējums Skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību - 0.70
4 Izstādes apmeklējums Personai - 0.70
5 Muzeja teritorijas apskate Personai - 0.70
6 Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi Grupai - 7.00
7 Izglītojošā programma Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem - 0.70
8 Izglītojošā programma Pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem - 1.50
9 Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" Grupai - 50.00
10 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Pieaugušajiem - 3.00
11 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Skolēniem - 1.50
12 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) - 7.00
13 Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums Personai - 3.00
14 Muzeja krājuma deponēšana kādai institūcijai Par 1 priekšmetu mēnesī - 5.17
15 Krājuma materiālu (dokumentu, izdevumu, fotogrāfiju) digitālo kopiju izgatavošana 1 lapa - 5.17
16 Nakšņošana siena pūnītē Personai diennaktī - 2.85
17 Atpūtas vieta "Namiņš" Personai diennaktī - 2.85
18 Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī Personai diennaktī - 2.85
19 Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos Vienam transporta līdzeklim - 1.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikums 22.04.2010 Nr.7/2010. grozījumi 22.08.2013., lēmums Nr.392, grozījumi 23.08.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 289
2. Noteikumi par krājumu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja Noteikumi par krājumu 13.08.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumā 15.08.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darba kārtības noteikumi 02.05.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 23.11.2013 Rīkojums Nr. VKAM/15.1/13/13
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja cenrādis 24.07.2013 Lēmums Nr. 265

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

5776

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3052

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

253

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

225

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
6. Citi iegūšanas veidi 253 225

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Kalncempju pagasta ,,Okanu" mājās izmantotie priekšmeti, kas raksturo 20. gs. 1.pusi ,,Okani", Kalncempju pagasts Alūksnes novads 15.03.2019 3 15
2 Kalncempju pagasta ,,Lauķu" mājās izmantotie priekšmeti, kas raksturo 20. gs. 1.pusi ,,Līčulejas", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 13.06.2019 3 15

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

197

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 26 dokumenti 90 rokraksti 10 fotogrāfijas 9 iespieddarbi 11 tekstilijas 33 mākslas darbi 17 lietiskie priekšmeti 196 Statusa maiņa (no palīgkrājums uz pamatkrājums) VKAM/1.6./19/13 09.08.2019.
2 Lietiskais priekšmets 1 Nav atrasts esības pārbaudes laikā VKAM/1.6./19/13 09.08.2019.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2893

Vienību skaits, kas netika atrastas:

1

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3753

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

409

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

236

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

681

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

987

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

617

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Vidzemes lauku sēta" 971 616
2 "Kalncempju vēstures lappuses" 16 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

115

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

64

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Vilna" 18 13
2 "Kolhozam-70" 25 11
3 "Skolas Kalncempjos" 59 33
4 "Viktoram 'Ķirpam 90" 13 7

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

2

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Muca Ekspozīcijai "Alūksnes Bānīša stacija" - 1901. gada foto "Pirmā vilciena sagaidīšana Alūksnē" rekonstrukcija"" Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 1 1 03.09.2019 10.09.2019
2 Base Trūkstošo detaļu izgatavošana Nodibinājums Kultūras darbnīca 1 1 01.12.2019 29.02.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 18 11 29
Digitālo attēlu izgatavošanai 35 25 60

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Aiva Lielbārde Žagatu ciems 02.08.2016 05.05.2019 pētījums pabeigts
2 Aiva Lielbārde Kolhozu veidošanās Kalncempjos 08.01.2019 22.11.2019 pētījums pabeigts
3 Aiva Lielbārde Skolas Kalnamuižas teritorijā. 08.03.2019 26.04.2019 pētījums pabeigts
4 Aiva Lielbārde Kalncempju atspoguļojums laikrakstā "Malienas Ziņas " 1925.-1944. 02.01.2019 31.03.2020 pētījums pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Janita Šolina Izstāde "Vilna" Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 0.3 lpp.
2 Līga Vīksna Ates muzejs aicina izglītoties par vilnu 0.1 lpp.
3 Rita Āboltiņa Plašs norišu klāsts šopavasar Ates muzejā 0.2 lpp.
4 Sandra Apine Kalncempieši izzina savu vēsturi 0.2 lpp.
5 Sandra Apine, Dace Plaude Muzeju nakts burvība 1 lpp.
6 Žaklīna Stricka Alūksnes novada muzeji iepazīstina ar jaunākajiem novada kultūrvēstures pētījumiem 0.5 lpp.
7 Aiva Lielbārde Aicina dienas nometne "Amatam ir zelta pamats' 0.2 lpp.
8 Dace Plaude Alūksnes muzeji pēta vēsturi 0.3 lpp.
9 Sanita Pāsa Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina svinēt Pļaujas svētkus 0.2 lpp.
10 Sandra Apine Pļaujas svētkos cildinās Latgali 0.5 lpp.
11 Sandra Apine Labs ar labu satikās lietainajos Pļaujas svētkos 1 lpp.
12 Janita Šolina Aktualitātes Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 0.4 lpp.
13 Sandra Apine Deči - arī no otrreizējiem materiāliem 0.5 lpp.
14 Sandra Apine Atjauno unikālu instrumentu 0.5 lpp.
15 Janita Šolina Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalsta unikāla mūzikas instrumenta atjaunošanu Ates muzejam 0.3 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Rita Āboltiņa Vilna 3 lpp.
2 Rita Āboltiņa Ritēja saulīte pa zemes virsu 3 lpp.
3 Aiva Lielbārde Kolhoziem - 70 3 lpp.
4 Aiva Lielbārde Skolas Kalncempjos 4 lpp.
5 Aiva Lielbārde Viktoram Ķirpam - 90 4 lpp.
6 Aiva Lielbārde Annele Slišāne #100 deči Latvijai 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Janita Šolina Izkulšanās no rijas Ierobežotā laikā, izpildot ar muzeju saistītus uzdevumus, izkļūt no rijas. 5 lpp.
2 Aiva Lielbārde Ottes Ziemassvētki - Lācīša Ziemassvētku piedzīvojumi 6 lpp.
3 Rita Āboltiņa "Nāc nākdama, Liela diena!" 8 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

16

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

2

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4742
Individuālie 530
Pārējie 2309
Apmeklētāji grupās 1903
Skolēni grupās 1215
Ārzemnieki grupās 168
Pārējie grupās 520
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1429

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

271

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1757

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

457

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

39

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

37

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

962

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

13

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

125

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilze Miķelsone No aitas sprogas līdz vilnas zeķei 2010 4 106 skolēni, pieaugušie
2 Rita Āboltiņa Nāc, nākdama, Liela diena! 2019 5 133 skolēni, PII audzēkņi
3 Ilze Miķelsone Čaklā bitīte 2010 2 45 PII audzēkņi., skol., vecāki
4 Ina Rubene Neba maize pate nāca 2014 5 177 skolēni
5 Aiva Lielbārde Lācīša Ziemassvētku piedzīvojumi 2019 21 501 PII audzēkņi, skolēni, vecāki
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Janita Šolina Kāzu programma "Darbi lauku sētā" 2016 3 77 skolēni, pieaugušie
2 Janita Šolina Interaktīva spēle "Izkulšanās no rijas" 2019 10 48 ģimenes ar bērniem, pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Vilna 23.02.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 16 skolēni, pieaugušie
2 Iz Kalncempju dzīves 06.04.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 21 pagasta iedzīvotāji
3 Izstādes "Kolhoziem 70" atklāšana 06.04.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 21 pagasta iedzīvotāji
4 Lieldienu pasākums 21.04.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 258 ģimenes ar bērniem, pieaugušie, pensionāri
5 Muzeju nakts 18.05.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 264 ģimenes ar bērniem, pieaugušie, pensionāri
6 Izstādes "Skolas Kalncempjos" atklāšana 18.05.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 13 skolēni, pieaugušie
7 Izstādes "Viktoram Ķirpam - 90" atklāšana 26.05.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 19 piaugušie, skolēni
8 Nometnes "Amatam ir zelta pamats" noslēgums 22.06.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 34 ģimenes ar bērniem
9 Pļaujas svētki 14.09.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 1624 ģimenes aer bērniem, skolēni , pieaugušie, pensionāri
10 Latvijas dzimšanas diena 16.11.2019 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 1 21 skolnieki, pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem muzeja apmeklējums pieejams daļēji.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem piedāvājam ekskursiju ar gidu, ļaujot priekšmetus izzināt ar taustes palīdzību.
3. Dzirdes invalīdiem Ekskursiju iepriekš saskaņojot, muzeju iespējams apmeklēt arī dzirdes invalīdiem.
4. Citām invalīdu grupām Ekskursiju iepriekš saskaņojot, muzeju iespējams apmeklēt arī citu grupu invalīdiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zirgu inventāra šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Ratnīca Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Smēde Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Šķūnis - noliktava Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Pūnīte Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2008
Motoru šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Pirts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Rija Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1988
Labības šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Klēts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Saimes māja Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1991
Laidars Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

29110

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
visās ēkās

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1764

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1171
Krājuma telpas 181
Pārējās telpas 412
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: