Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Vadītājs/ direktors:

Janita Šolina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Janita Šolina 26563597 @
krājuma glabātāja Māra Gaigaliete 25664436 @
vēsturniece Aiva Lielbārde 25664436 @
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja 25664436

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.

Misija:

Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.

Mājaslapas adrese:

Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs Draugiem.lv pēc nepieciešamības
Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs Twitter pēc nepieciešamības
Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs Facebook pēc nepieciešamības
Latvijas Muzeju biedrība pēc nepieciešamības
Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs Instagram pēc nepieciešamības
Portāls Ceļotājs.lv pēc nepieciešamības
Portāls Precos.lv pēc nepieciešamības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

KPNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 18:00 01.05.-31.08. - 11.00 - 18.00 01.09. - 30.04. - 10.00 - 16.00
Svētdiena 10:00 16:00 01.05. - 31.08. - 10.00 - 16.00 01.09. - 30.04. - SLĒGTS
Papildu informācija:

Vasaras sezonā muzejs slēgts pirmdienās. Ziemas sezonā no 1. septembra līdz 30.aprīlim muzejs slēgts pirmdienās un svētdienās. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstādes atklāšanas dienā.
2 Muzeja priekšmeta deponēšana Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja apmeklējums pieaugušajiem 2.10
2 Muzeja apmeklējums pensionāriem 1.40
3 Muzeja apmeklējums skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību 0.70
4 Izstādes apmeklējums personai 0.70
5 Muzeja teritorijas apskate personai 0.70
6 Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi grupai 7.00
7 Izglītojošā programma pirmsskolas un skolas vecuma bērniem 0.70
8 Izglītojošā programma pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem 1.50
9 Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" grupai 50.00
10 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums pieaugušajiem 3.00
11 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums skolēniem 1.50
12 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) 7.00
13 Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums personai 3.00
14 Muzeja krājuma deponēšana kādai institūcijai par vienu priekšmetu mēnesī 5.17
15 Krājuma materiālu (dokumentu, izdevumu, fotogrāfiju) digitālo kopiju izgatavošana 1 lapa 5.17
16 Nakšņošana siena pūnītē personai diennaktī 2.85
17 Atpūtas vieta "Namiņš" personai diennaktī 2.85
18 Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī personai diennaktī 2.85
19 Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos vienam transporta līdzeklim 1.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikums 22.04.2010 Nr.7/2010. grozījumi 22.08.2013., lēmums Nr.392, grozījumi 23.08.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 289
2. Noteikumi par krājumu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja Noteikumi par krājumu 13.08.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumā 15.08.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darba kārtības noteikumi 02.05.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 23.11.2013 Rīkojums Nr. VKAM/15.1/13/13
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja cenrādis 24.07.2013 Lēmums Nr. 265

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

5720

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2827

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

183

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

9

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 183 9

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

677

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3344

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

608

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

9

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

642

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1018

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

629

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes lauku sēta 970 607
2 Kalncempju vēstures lappuses 48 22

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

35

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

13

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Gatavs uznācienam 31 13
2 No dabas ziedu vainadziņš, man krāsains dzīpariņš 4 0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 4 11 15

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Aiva Lielbārde Žagatu ciems 02.08.2016 05.05.2019 darbs turpinās
2 Aiva Lielbārde Mucenieku dzimta 22.08.2017 08.05.2018 pētījums pabeigts
3 Aiva Lielbārde Amatnieki - kurpnieki. drēbnieki, frizieri, fotogrāfi 19. gs. beigās 29. gs sākumā 06.02.2018 05.05.2018 pētījums pabeigts
4 Aiva Lielbārde Saldumu ēšanas un gatavošanas tradīcijas zemnieku sētā Ziemassvētku laikā. 16.10.2018 03.11.2018 pētījums pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Līga Vīksna Kultūras, sporta un tūrisma odziņas 1 lpp.
2 Aivita Lizdika Ates muzejā jauna izglītojošā programma un izstāde 0.3 lpp.
3 Rita Āboltiņa Viktora Ķirpa muzejā jaunas izstādes 0.3 lpp.
4 Agita Bērziņa Ates muzejs aicina ciemos 0.1 lpp.
5 Rita Āboltiņa Atē svinēs Lieldienas un pulcēs apkaimes seniorus 0.1 lpp.
6 Dace Plaude Atbalsta kultūras iniciatīvas un idejas 0.2 lpp.
7 Dace Plaude Mazpulku darbīgais pavasaris 0.3 lpp.
8 Dace Plaude Muzeju naktī piedāvās daudzveidīgu programmu 0.6 lpp.
9 Aivita Lizdika Pļaujas svētki - noturīga un iemīļota tradīcija 0.5 lpp.
10 Aivita Lizdika Muzeja piedāvājums dažādām gaumēm 0.2 lpp.
11 Janita Šolina Aktualitātes Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 0.3 lpp.
12 Sandra Apine Kārļa Kazāka "Velomūzika" skanēs Ates muzejā un Ērmaņu muižā 0.25 lpp.
13 Aivita Lizdika Ates muzejs aicina ciemos 0.3 lpp.
14 Janita Šolina Ates muzejā atklāta jauna "Kalmes " izstāde 0.1 lpp.
15 Linda Līdaka Lustīgi un izgaismoti Pļaujas svētki 1 lpp.
16 Sandra Apine satikšanās ar latvieša sētu, saimi un Visumu 1 lpp.
17 Janita Šolina Aktualitātes Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 0.25 lpp.
18 Ingrīda Zinkovska Ciemos pie Ottes rūķiem 0.3 lpp.
19 Sandra Apine Prot atdzīvināt senos darba rīkus 0.3 lpp.
20 Sandra Apine Pļaujas svētku zupai - jau 15 gadi 0.6 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Rita Āboltiņa Gatavs uznācienam 3 lpp.
2 Rita Āboltiņa Alūksnes mākslas skolas jauno mākslinieku darbu izstāde 4 lpp.
3 Rita Āboltiņa Brigitas Ektermanes un Daigas Kalinkas gleznu izstāde 4 lpp.
4 Rita Āboltiņa TLMS "Kalme " darbu izstāde "No dabas ziedu vainadziņš, man krāsains dzīpariņš" 2 lpp.
5 Rita Āboltiņa Sarkanbaltsarkanā karoga stāsti 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Aiva Lielbārde Ottes saldie Ziemassvētki Ziemassvētku laikā iepazīstināt skolēnus un apmeklētājus ar un par saldumiem 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā latviešu zemnieku sētā. 6 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

50

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7093
Individuālie 1609
Pārējie 3669
Apmeklētāji grupās 1815
Skolēni grupās 976
Ārzemnieki grupās 75
Pārējie grupās 764
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1683

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

295

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1856

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

458

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

47

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

32

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

923

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

133

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

tai skaitā muzejā:

9

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Miķelsone "Čaklā bitīte" 2010 2 55 PII audzēkņi
2 I.Rubene "Neba maize pate nāca" 2014 6 168 Skolēni
3 A.Lielbārde "Veļas diena" 2015 2 65 Skolēni
4 J.Šolina "No linu stiebra līdz kreklam" 2015 3 72 Skolēni
5 I.Miķelsone "No aitas sprogas līdz vilnas zeķei" 2010 3 69 Skolēni
6 A.Lielbārde "Otes saldie Ziemassvētki" 2018 16 494 PII audzēkņi,skolēni,pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 J.Šolina Kāzu programma "Darbi lauku sētā" 2016 4 133 Bērni, pieaugušie, pensionāri
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Lieldienu pasākums 1.04.2018. Muzejs 1 392 Bērni, pieaugušie, pensionāri
2 Senioru pēcpusdiena 14.04.18 Muzejs 1 53 Pensionāri,pašdarbības kolektīvi
3 Izstādes "Gatavs uznācienam!'' atklāšana 19.05.2018 Muzejs 1 36 Bērni, pieaugušie, pensionāri
4 Muzeju nakts "Lauku mājas ir tautas šūpulis" 19.05.2018. Muzejs 1 528 Bērni, pieaugušie, pensionāri.
5 "Izgaismo Latviju'' 21.06.2018 Muzejs 1 27 Pieaugusie, skoleni, bērni
6 Velomūzikas koncerts kopā ar K.Kazāku 30.06.2018. Muzejs 1 116 Pensionāri, pieaugušie, bērni
7 TLMS "KALME" izstādes "No dabas ziedu vainadziņš, man krāsains dzīpariņš'' atklāšana 29.08.2018 Muzejs 1 31 TLMS Kalme rokdarbnieces, pieaugušie, pensionāri, skolēni
8 Pļaujas svētki "Satikšanās ar latviešu sētu, saimi un visumu'' 08.09.2018. Muzejs 1 2829 bērni, pieaugušie, pensionāri
9 Valsts svētku pasākums 17.11.2018 Muzejs 1 32 Bērni, pieauušie, pensionāri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem muzeja apmeklējums pieejams daļēji.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem piedāvājam ekskursiju ar gidu, ļaujot priekšmetus izzināt ar taustes palīdzību.
3. Dzirdes invalīdiem Ekskursiju ieprekš saskaņojot, muzeju iespējams apmeklēt arī dzirdes invalīdiem.
4. Citām invalīdu grupām Ekskursiju ieprekš saskaņojot, muzeju iespējams apmeklēt arī citu grupu invalīdiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zirgu inventāra šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Ratnīca Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Smēde Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Šķūnis - noliktava Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Pūnīte Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2008
Motoru šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Pirts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Rija Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1988
Labības šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Klēts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Saimes māja Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1991
Laidars Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

29110

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
visās ēkās

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1764

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1171
Krājuma telpas 181
Pārējās telpas 412
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: