Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Vadītājs/ direktors:

Janita Šolina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Janita Šolina 26563597 @
Krājuma glabātāja Māra Gaigaliete 25664436 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Aiva Lielbārde 25664436 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.

Misija:

Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.

Mājaslapas adrese:

Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

KPNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00 01.09. - 30.04. - 11.00 - 16.00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. septembra līdz 30. aprīlim, sestdienās muzejs atvērts apmeklētājiem 11.00-16.00. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstādes atklāšanas dienā.
2 Muzeja priekšmeta deponēšana Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 3.00
2 Muzeja apmeklējums Pensionāriem - 2.00
3 Muzeja apmeklējums Skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību - 1.00
4 Izstādes apmeklējums Personai - 1.00
5 Muzeja teritorijas apskate Personai - 1.00
6 Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi Grupai - 15.00
7 Izglītojošā programma Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem - 1.25
8 Izglītojošā programma Pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem - 3.75
9 Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" Grupai - 60.00
10 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Pieaugušajiem - 4.00
11 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Skolēniem - 2.00
12 Pasākumu "Pļaujas svētki", "Pirts skola" apmeklējums Ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) - 15.00
13 Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums Personai - 4.00
16 Nakšņošana siena pūnītē Pieaugušajam diennaktī - 4.00
17 Nakšņošana siena pūnītē Skolēnam diennaktī - 2.00
18 Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī Personai diennaktī - 3.00
19 Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos Vienam transporta līdzeklim - 1.00
20 Telpu noma, zāle, ēkā "Laidars" 1 stunda - 13.92
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikums 22.04.2010 Nr.7/2010. grozījumi 22.08.2013., lēmums Nr.392, grozījumi 23.08.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr. 289
2. Noteikumi par krājumu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja Noteikumi par krājumu 13.08.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumā 15.08.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darba kārtības noteikumi 17.01.2020
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 23.11.2013 Rīkojums Nr. VKAM/15.1/13/13
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja cenrādis 25.06.2020 Lēmums Nr. 177

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

5917

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3253

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

255

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

201

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 4 4
6. Citi iegūšanas veidi 251 197

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

114

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Fotogrāfijas 108 Statusa maiņa (no palīgkrājums uz pamatkrājums) VKAM/1.6/20/7 05.08.2020.
2 Fotogrāfijas (kopijas) 6 Neatbilst muzeja misijai VKAM/1.6/20/7 05.08.2020.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1334

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4374

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

621

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

334

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

655

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

989

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

618

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 ,,Vidzemes lauku sēta" 973 617
2 ,,Kalncempju vēstures lappuses" 16 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

98

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

37

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 ,,Stāv dzirnas zaļā ielejā'' 35 13
2 ,,Vasara kāzu laiks" 63 24

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

22

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

12

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Mūzikas instruments - base Trūkstošo detaļu izgatavošana Nodibinājums Kultūras darbnīca 1 1 01.12.2019 29.02.2020
2 Lietiskie priekšmeti, fotogrāfiju digitālie attēli Izstāde ,,Ja ikviens tik zemē sētu" Jaunlaicenes muižas muzejs 21 11 08.04.2020 31.03.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 3 11 14
Digitālo attēlu izgatavošanai 16 130 146

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Aiva Lielbārde Ottes dzirnavām - 225 22.01.2020 17.03.2020 pētījums pabaigts
2 Aiva Lielbārde Kāzu un muzicēšanas tradīcijas Kalncempju pagasta teritorijā 20.gs. 24.03.2020 30.05.2020 pētījums pabeigts
3 Aiva Lielbārde Kalncempju pagasta sadzīves atspoguļojums laikrakstā "Padomju Alūksne" 09.06.1946.-15.05.1962. 02.06.2020 29.09.2020 pētījums pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Janita Šolina Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā mākslinieku izstādes 0.5 lpp.
2 Janita Šolina Aicina piedalīties kāzu vēsturei veltītas izstādes tapšanā 0.4 lpp
3 Sandra Apine Vasara - kāzu laiks 0.5 lpp
4 Janita Šolina "Stāv dzirnas zaļā ielejā" - Otes dzirnavām - 225 0.5 lpp
5 Dace Plaude Ates muzejam - 35. dzimšanas diena 0.4 lpp
6 Aivita Lizdika Pļaujas svētki Atē šoruden notiks kāzu zīmē 1 lpp
7 Aivita Lizdika Pļaujas svētki Ates muzejā - kupli apmeklēti 0.2lpp
8 Aivita Lizdika Vieta, kur satiekas senais ar jauno 1 lpp
9 Aivita Lizdika Jūtas kā devītajās debesīs 1 lpp
10 Janita Šolina Vēsturei saglabās Kalncempju ainas 0.4 lpp
11 Sandra Apine Kalncempji caur fotoobjektīvu 0.2 lpp
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Aiva Lielbārde Mākslinieku Māra Salmiņa gleznu un Laines Meleces foto izstāde 6 lpp
2 Aiva Lielbārde Stāv dzirnas zaļā ielejā 4 lpp
3 Aiva Lielbārde Vasara - kāzu laiks 6 lpp
4 Aiva Lielbārde Kalncempji caur fotoobjektīvu 4 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

37

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4041
Individuālie 1077
Pārējie 2320
Apmeklētāji grupās 644
Skolēni grupās 316
Pārējie grupās 328
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

704

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

202

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

237

Papildu informācija:

No 2020. gada 12. marta līdz 18. maijam muzejs slēgts Covid 19 dēļ. No 2020. gada 9. novembra nevarējām pieņemt skolēnu grupas tikai individuālus apmeklētājus. No 2020. gada 21. decembra atvērta tikai brīvdabas teritorija.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

28

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

37

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

tai skaitā muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Janita Šolina Kāzu programma "Darbi lauku sētā" 2016 2 37 skolēni, pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "Vasara - kāzu laiks" atklāšana 20.06.2020. 1 25 skolēni, pieaugušie, pensionāri
2 "Muzejam - 35" 21.07.2020. 1 32 pieaugušie, pensionāri
3 Pļaujas svētki 12.09.2020. 1 2263 pieaugušie, ģimenes ar bērniem , pensionāri, skolēni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

29 papīra formātā un 10 internetā aizpildītas aptaujas

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zirgu inventāra šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Ratnīca Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Smēde Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Šķūnis - noliktava Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Pūnīte Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2008
Motoru šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Pirts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Rija Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1988
Labības šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Klēts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Saimes māja Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1991
Laidars Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

29110

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
visās ēkās

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1764

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1171
Krājuma telpas 181
Pārējās telpas 412
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: