Ozolaines pagasta jauniešu klubs "Ozo"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Lazdas, Balbiši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Vadītājs:

Ilga Smane

Tālrunis:

28393356

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ozolaines Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jauniešu interešu klubs, kas veicina jauniešu lietderīgu, daudzpusīgu, interesantu, aktīvu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Misija:

Veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Darbība:

Tematiskās tikšanās, meistarklases, darbnīcas, pasākumi. Piedalīšanās labdarības aktivitātēs (kopā ar sociālo dienestu jaunieši piedalās Jaunā gada dāvanu nogādāšanā vecajiem, vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem. Dodas uz dzīvnieku patversmi, lai nogādātu dzīvniekiem pārtiku, lai vestu viņus pastaigā). Dalība Ozolaines Tautas nama rīkoto pasākumu organizēšanā un norisē, kā arī dekorāciju veidošanā Tautas namam. Dalība nometnēs, sadraudzības vakaros ar citām jauniešu organizācijām, pārgājienos, sporta spēlēs u.c. Jauniešu kluba pasākumu organizēšana.

Nodarbības notiek:

Ozolaines Tautas nama telpās

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4 12
līdz 13 gadiem 2 7
14-24 gadi 2 5
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Jauniešu interešu klubs, kas veicina jauniešu lietderīgu, daudzpusīgu, interesantu, aktīvu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu. Kolektīva tikšanos ietvaros notiek tematiskās tikšanās, meistarklases, darbnīcas, pasākumi. Jauniešu klubs piedalās labdarības aktivitātēs (kopā ar sociālo dienestu jaunieši piedalās Jaunā gada dāvanu nogādāšanā vecajiem, vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem. Dodas uz dzīvnieku patversmi, lai nogādātu dzīvniekiem pārtiku, lai vestu viņus pastaigā). Dalība Ozolaines Tautas nama rīkoto pasākumu organizēšanā un norisē, kā arī dekorāciju veidošanā Tautas namam. Dalība nometnēs, sadraudzības vakaros ar citām jauniešu organizācijām, pārgājienos, sporta spēlēs u.c. Jauniešu kluba pasākumu organizēšana.

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.gads "OzO" bērnu un jauniešu klubs arī 2019.gadā ir atvērts apmeklētājiem regulāri 5 dienas nedēļā. Nodarbības notiek pēcpusdienās, kad bērniem un jauniesiem beidzas mācības skolā. Regulāri, apmēram, 1x/ mēnesī klubā notiek tematiskie pasākumi, kas saistīti ar dažādiem svētkiem, piemēram, Ziemassvētku svinības, Lieldienu tradīciju pasākumi u.c., paralēli nodarbībām ik nedēļu, notika 14 tematiskie pasākumi. Tāpat savā pagastā ir paredzētas orientēšanās sacensības, bet ārpus pagasta robežām- pārgājiens un velobrauciens.
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2019.gads 2019.gadā bērnu un jauniešu klubs "Ozo" dosies pārgājienā pa Rēzeknes novadu, velobraucienā pa Rēzeknes novadu.

Kolektīva ikgadējās aktivitātes

Pasākumi:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.gads "OzO" bērnu un jauniesu klubs ir atvērts apmeklētājiem regulāri 5 dienas nedēļā. Nodarbības notiek pēcpusdienās, kad bērniem un jauniesiem beidzas mācības skolā. Regulāri, apmēram, 1x/ mēnesī klubā notiek tematiskie pasākumi, kas saistīti ar dažādiem svētkiem, piemēram, Ziemassvētku svinības, Lieldienu tradīciju pasākumi u.c. 2018.gadā, paralēli nodarbībām ik nedēļu, notika 14 tematiskie pasākumi.