Galgauskas dramatiskais kolektīvs "Galgauska"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris

Adrese:

Beveroņi, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428

Vadītājs:

Līga Radiončika

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Galgauskas teātris Mūsu pagastam ir sena un bagāta kultūrvēsture. Nedaudz vārdos par teātra vēsturi. Aktieru pulciņš sācis darboties 1874. gadā. Pirmā iestudētā izrāde bijusi “Žūpu Bērtulis”. Izrādi organizējis skolotājs Pēteris Biezais, bet režisors bijis mežsargs Pēteris Kalniņš. Īpašs notikums bijis 1912. gada jūlijā galgausniešu iestudētā J. Raiņa saulgriežu pasaka “Zelta zirgs”. Daži teātra apmeklētāji no Lejasciema caur laikrakstiem bija izteikuši J. Rainim sirsnīgu pateicību par lugu un galgausniešiem par krietno izrādi. Rezultātā tika saņemta atzinības vēstule no paša dzejnieka, kurš tolaik atradās trimdā Kastaņolā. Teātra izrāžu ilggadēji režisori Galgauskā ir bijuši skolotāji Kārlis Martinsons un Emma Matīsa. Iestudētas R. Blaumaņa, J. Raiņa, A. Upīša un citu latviešu klasiķu lugas. Mūsu pašreizējais teātris dibināts 1989. gadā. Šajos gados esam iestudējuši un nospēlējuši vairāk kā 60 izrādes. 2014. gadā tika nosvinēta 25 gadu jubileja teātrim, kuru vadīja Dzidra Matīsa. Ar 2015. gadu Galgauskas teātri vada Līga Radiončika. …….jo visa dzīve ir viens liels teātris……

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

10

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 5
14-24 gadi 1 1
25-44 gadi 2
45-61 gads 1 4
62 un vairāk gadi 1