Ērgļu saieta nama bērnu vokālais ansamblis "Ķipari"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> bērnu

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Ieva Vilnīte

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Bērnu vokālajā ansamblī darbojas bērni no 3-6 gadiem. Galvenokārt tie ir bērnudārza bērni. Caur spēlēm un rotaļām mazie ķipari tiek ievadīti mūzikas pasaulē. Katra nodarbība sniedz gandarījumu gan bērniem, gan viņu skolotājai Ievai Vilnītei.

Misija:

Vokālā ansambļa uzdevums ir veidot bērniem muzikālo dzirdi, attīstīt viņu muzikālās spējas un dotumus. Mācēt uzturēt draudzīgas savstarpējās attiecības kolektīvā.

Darbība:

Bērnu vokālais ansamblis piedalās saieta nama rīkotajos pasākumos. Neiztrūkstoši dalībnieki viņi ir gan Ziemassvētku, gan Lieldienu pasākumos, gan Bērnības un Novada svētkos. Ar saviem priekšnesumiem bērni ciemojas pansionātos un tuvākajos pagastos.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

39

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 18 21
līdz 13 gadiem 18 21