Bērzgales pagasta jauniešu klubs "Baterija"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs:

Ilze Čudare

Kontaktpersona:

Ilze čudare

Tālrunis:

28740141

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Dibināts 2015.gada februārī

Misija:

Veicināt un dažādot bērnu un jauniešu lietderīga brīva laika pavadīšanas iespējas

Darbība:

Jauniešu klubiņa uzdevumi un darbības jomas: - veicināt jauniešu līdzdalību savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā; - neformālās izglītības popularizēšana un aktualizēšana; - veicināt sadarbību starp jauniešu organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem; - rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu jauniešu vidū; - veicināt jauniešu līdzdalību radošo darbnīcu un interešu pulciņos; - sadraudzības un kontaktu veidošana starp jauniešiem.

Nodarbības notiek:

Darba dienās no plkst.13.00 līdz 17.00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
23.02.2018. Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2017. I vieta Bērzgales pagasta jauniešu klubs "Baterija"