Auces novada Kultūras centra folkloras kopa "Līgotne"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708

Vadītājs:

Ināra Rumba, Vija Kursiete

Kontaktpersona:

Ināra Rumba

Tālrunis:

29487447

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2011

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Savu nosaukumu folkloras kopa aizņēmusies no Līgotnes upes, kas satekot ar Avīkni, veido Vadakstes upi, kas ir Ventas pieteka. Kā Venta ietek jūrā, tā arī folkloras kopas dziedātās līgotnes un citas tautas dziesmas ietek bagātajā latviešu folkloras pūrā.

Misija:

Gadskārtu ieražu svētki, līdzdalība Auces novada Kultūras centra sarīkojumos, Auces novadā atstātā dziesmu, rotaļu un danču mantojuma apzināšana un popularizēšana, sadarbība ar folkloras draugiem citos novados ir “Līgotnes” galvenie mērķi un uzdevumi.

Darbība:

Īpašo “Līgotnes” muzikālo skanējumu veido Ināras Rumbas spēlētā cītara un Vijas Kursietes skanīgais akordeons. Ar dziesmām “Līgotne” sagaida Lielās dienas saules lēktu Dobes kalnā. Neskatoties uz agro rīta stundu, Dobes kalnā pulcējas prāvs ļaužu pulciņš ar bērniem, kuru vecāki savām atvasēm vēlas iemācīt latviešu tradīcijas. Gada īsāko nakti “Līgotne” aicina izbaudīt senajos vasaras saulgriežu rituālos, dziesmās un dejās. Zāļu vakari aizvadīti Auces brīvdabas estrādē, Vecauces pils dārzā, Jaunaucē, Jelgavā. Ziemas saulgriežos folkloras kopa velk bluķi un piedalās Ziemassvētku tirdziņos. “Līgotne” ir aktīva folkloras kopa, kas piedalās tematiski daudzveidīgos pasākumus un iesaistās Auces novada Kultūras centra, novada iestāžu iniciētos pasākumos – Baltu vienības dienās 2017. gadā, Baltā galdauta, citos valsts un novada svētkos, uzstāties izglītības iestāžu bērniem, vecākiem un pedagogiem. Tā ir muzicējusi pat Mednieku ballēs, kas Auces novadā ir vienas no visplašāk apmeklētajiem pasākumiem, organizējusi latvisko danču un ēdienu vakarus. Ar savām koncertprogrammām priecējusi iedzīvotājus gan Auces novadā, gan ārpus tā – Jaunaucē, Augstkalnē, Svētes pagastā, Jelgavā, Rēzeknē, Rīgā, Dobelē, Saldū un citur. Īpašs gandarījums iegūts starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica - 2015” Rēzeknē un “Baltica - 2018” Jelgavā. Nu gatavojas nākamajam festivālam. 2018. gadā koncertējusi arī Baltkrievijā. Ikvienam interesentam ir iespēja klausīties latviešu tautas melodijas, kā arī izlocīt kājas rotaļās un dejās.

Nodarbības notiek:

Auces novada Kultūras centrā, otrdienās plkst. 19.30 - 21.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4 12
14-24 gadi 1
25-44 gadi 1
45-61 gads 1 9
62 un vairāk gadi 2 2