Apes tautas nama bērnu tautisko deju kolektīvs "Mazie Nebēdnieki"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Dace Ķelpe

Tālrunis:

29448831

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2017

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Bērnu tautisko deju kolektīvs "Mazie Nebēdnieki" savu darbību uzsāka 2016. gada oktobrī.

Misija:

Kolektīva darbības misija ir saglabāt latviešu tautas tradīcijas, nodot to no paaudzes paaudzei.

Darbība:

Sīs tradīcijas saglabāšana ir nepārtraukts izglītojošs process, kura pamatuzdevums ir dejotāju garīga izglītošana un viņu vienotības idejas akcentēšana. Būtiska sastāvdaļa ir sasniegtais rezultāts, virzība uz augstāku sniegumu un augstāka mākslinieciskā sasnieguma kavlitāte.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās no plkst 16.00 - 17.00