Alsviķu kultūras nama deju kolektīvs "Jandāls"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs:

Svetlana Spalviņa

Kontaktpersona:

Marina Ramane

Tālrunis:

28330421

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1987

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Alsviķu kultūras nams

Piederība:

Alsviķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Saskaņojot mēģinājumu grafiku ar dejotāju iespējām, bet pamatā Trešdienās 20.00 - 22.00 un nepieciešamības gadījumos Sestdienās vai Svētdienās 11.00 - 13.30

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 10
14-24 gadi 1
25-44 gadi 5 8
45-61 gads 3 1