Alsviķu kultūras nama deju kolektīvs "Jandāls"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs:

Ilze Līviņa

Kontaktpersona:

Marina Ramane

Tālrunis:

28330421

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1987

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Alsviķu kultūras nams

Piederība:

Alsviķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Saskaņojot mēģinājumu grafiku ar dejotāju iespējām, bet pamatā trešdienās no 20.00 līdz 22.00 un sestdienās vai svētdienās no 10.00 līdz 12.30. Rudens pusē pamainījās mēģinājumi un notiek tikai trešdienās.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

23

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 11 12
14-24 gadi 2
25-44 gadi 8 10
45-61 gads 1 2