Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Vadītājs/ direktors:

Ērika Zarovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Ērika Zarovska 26604876 26604876 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902148

Reģistrācijas datums:

03.03.2010

Dibinātājs:

Krāslavas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Krāslavas iela, Indra, Indras pag., Krāslavas nov.

Pasta adrese:

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

76

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Indras Mākslas skola dibināta 1991. gada 30. maijā ( 1991. gada 30. maija Krāslavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmums Nr.78) un savu darbību 1991. gada 1. septembri uzsāka Indras pamatskolas telpās. Skolu no 1991. gada maija līdz 2004. gada augustam vada direktors Roberts Urbanovičs un tajā uzsāka mācības skolēni, kuriem tika piedāvāts mācīties mūzikas nodaļas klavierspēles klasē, akordeona klasē, trompetes klasē kā arī mākslas nodaļā. 1993. gadā līdzās esošajām nodaļām tiek organizēta deju nodaļa. 2002. gadā mūzikas nodaļa tiek slēgta sakarā ar nelielo audzēkņu skaitu. Sākot ar 2002. gada 27.jūlijā izglītības reformas ietvaros skola tiek reorganizēta par profesionālās ievirzes izglītības iestādi un tās nosaukums mainīts uz „Indras pagasta Mūzikas un mākslas skola”. Skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs ar Valsts mazo ģerboni . Mācības skolā notiek valsts valodā. No 2004. gada augusta skolas direktore ir Ērika Zarovska. Skola pašlaik atrodas Indras Kultūras nama ēkas 2. stāvā. Skolā mācās audzēkņi no Indras, Robežnieku un Piedrujas pagastiem. Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas vizuāli plastiskajā mākslā un dejā. 2009. gadā skolas nosaukums tiek mainīts uz „Indras Mākslas un mūzikas skola”. 2011. gadā skola nosvinēja 20. gadu jubileju. 2016. gada pavasarī skolai aprit 25. gadi.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Indras Mākslas un mūzikas skolas izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla absolventu Daugavpils mākslas un dizaina vidusskolas Saules skolas audzēkņu darbu izstāde 02.02.2018 02.03.2018 Pieci Daugavpils mākslas un dizaina vidusskolas Saules skolas audzēkņi, kuri ir pabeiguši Indras Mākslas un mūzikas skolu un turpina mācīties veidoja un atklāja savu darbu izstādi Indras Mākslas un mūzikas skolā . Notika tikšanās ar skolas audzēkņiem un pedagogiem
2 Krāslavas novada mūsdienu deju konkurss 12.03.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 3. un 5. klašu audzēkņi piedalījās konkursā ar laikmetīgo deju. 3. klases ieguva 1. pakāpi 5. klase 2. pakāpi
3 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņu Valsts konkursa otrā kārta 23.03.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla četri audzēkņu padalījās Valsts konkursa otrajā kārtā Rēzeknē
4 Daugavpils novada mūsdienu deju konkurss 23.03.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 3. un 5. klašu audzēkņi piedalījās konkursā ar laikmetīgo deju. 3. klases ieguva 2. pakāpi 5. klase 1. pakāpi. Deju horeogrāfiju veidoja pedagogi Lidija Trušele, Marta Krilova
5 Latgales reģiona mūsdienu deju konkurss 20.04.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 3. un 5. klašu audzēkņi piedalījās konkursā ar laikmetīgo deju. 3. klases ieguva 2. pakāpi 5. klase 2. pakāpi. Deju horeogrāfiju veidoja pedagogi Lidija Trušele, Marta Krilova
6 Deju dienas Krāslavā 26.04.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 2., 3. un 5. klašu audzēkņi piedalījās konkursā Deju dienas pasākumos Krāslavā. Audzēkņi iepazīstināja skatītājus ar raksturdeju, laikmetīgo deju un klasisko deju
7 Laikmetīgās dejas meistarklases Rīgā 29.04.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 5. klases audzēkņi kopā ar pedagogu L.Trušeli piedalījās Deju dienai veltītajās laikmetīgās dejas meistarklasēs Latvijas kultūras koledžā
8 Latvju bērni danci veda 26.05.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 2., 3. klašu audzēkņi piedalījās tautas deju festivālā Latvju bērni danci veda ar saviem latviešu tautas dejas priekšnesumiem
9 Noslēguma darbu izstāde 29.05.2018 29.06.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla divpadsmit audzēkņu piedāvāja skatītājiem savu noslēguma darbu izstādi Indras KN. Darbi tika veidoti dažādās tehnikās, tekstilmāksla, monumentālā glezniecība, koka dizains.
10 Keramikas plenērs Indras Mākslas un mūzikas skolā 20.06.2018 25.06.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi un daži skolas absolventi plenēra laikā veidoja dažādus keramikas darbu interpritējot Latvju zīmju tēmu. Plenēru organizēja un vadīja pedagogs Ērika Zarovska. Plenēra organizēšanai tika īstenots projekts un iegūts finansējums 300. 00 Eur apmērā materiālu iegādei. Plenēra dalībnieku ēdināšanu un transporta izdevumus apmaksāja Indras pagasta pārvalde
11 Laikmetīgās dejas plenērs 25.07.2018 04.08.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 3. un 5. klašu audzēkņi kopā ar pedagogiem L.Trušeli un M. Krilovu un Latvijas kultūras koledžas laikmetīgās dejas četriem absolventiem strādāja laikmetīgās dejas plenērā apgūstot laikmetīgo deju veidojot laikmetīgās dejas uzvedumu. Plenēra dalībnieku ēdināšanu un transporta izdevumus apmaksāja Indras pagasta pārvalde
12 Keramikas darbu izstāde "Latvju zīmes" 03.08.2018 03.10.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi veidoja keramikas darbu izstādi "Latvju zīmes" no keramikas plenēra laikā veidotajiem darbiem. Izstādes atklāšana notika 3. augustā festivāla Latgales vainags laikā. Izstādes atklāšanā piedalījās 200 cilvēki . Kopumā izstādi apmeklēja aptuveni 800 cilvēki
13 Laikmetīgās dejas uzvedums "Vasaras nakts mistērija" 04.08.2018 4. augustā festivāla Latgales vainags laika skatītājiem kā festivāla kulminācija tika piedāvāts laikmetīgās dejas uzvedums "Vasaras nakts mistērija". Deju uzvedumā piedalījās izglītības programmas Dejas pamati 3. un 5. klašu audzēkņi, Latvijas kultūras koledžas laikmetīgās dejas absolventiem. Izrādi noskatījās apmēram 600 skatītāji
14 Akcija Ieaud Indru Latvijas simtgadē 10.10.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi pedagoga Māra Susēja vadībā sadarbībā ar Indras aušanas darbnīcu veidoja akciju kā veltījumu Latvijas simtgadei kurā caur mākslas un kustību valodu veidoja saikni starp pagātni un nākotni. Akcijas laikā tika izmantoti un piedāvāti apskatei 100 grīdceliņi , kuru noauda Indras audēja Regīna Hveckoviča. Akcija tika filmēta
15 Mūsdienu dejas meistarklases 13.10.2018 Izglītības programmas Dejas pamati 6. klases audzēkņi kopā ar pedagogu L.Trušeli piedalījās mūsdienu deju meistarklasēs Jelgavā. Meistarklases tika organizētas uzsākot gatavoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu dejas lieluzvedumam
16 Izstāde" Novembra noskaņas" 18.11.2018 18.12.2018 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi veido izstādi, kurā izmantojot dažādu mākslas jomu darbus un apvienojot tos dažādā veidā rada noskaņas . Ekspozīcijas vienojošais elements ir krāsa. Izstādes veidošanu vada pedagogs Ē. Zarovska sadarbībā ar Indras aušanas darbnīcu un audēju A. Kuzminsku. Izstāde atklāta 18.11.18.
17 Koncerts " Par Latviju sirds mana dzied" 18.11.2018 Deju un dziesmu koncerts sadarbībā ar Indras KN un Indras pamatskolu. Piedalās Izglītības programmas Dejas pamati 3., 4., 6 klase
18 Ziemassvētku dejas un mākslas uzvedums 19.12.2018 Izglītības programmas Dejas pamati un Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi veido kopīgu mākslas un dejas uzvedumu , kurā mākslu apvieno ar deju un dzeju. Dekorācijas izgatavo izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Krāslavas iela 1, Indra Pašvaldības īpašums 1971

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 6 180 Labs
Citas telpas 3 70 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 150 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: