Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Vadītājs/ direktors:

Vilnis Kļaviņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvede Marija Bērziņa 64124274 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902319

Reģistrācijas datums:

21.10.2009

Dibinātājs:

Cēsu novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Cēsis, Cēsu nov.

Pasta adrese:

Cēsis, Cēsu nov.

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

223

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Skola dibināta 1988. gada 2. oktobrī Priekuļos. Pēc šīs skolas reorganizācijas 1996. gadā izveidota Cēsu pilsētas Mākslas skola ar filiāli Priekuļos.

Misija:

Cēsu pilsētas Mākslas sklola kā kultūrizglītojoša institūcija darbojas Cēsu, kā arī apkārtējo novadu iedzīvotāju interesēs. Skola rada apstākļus bērniem iegūt profesionālās ievirzes pamatizglītību, veidoties par harmoniskām, brīvām un radoši attīstītām, personībām, meklēt un atrast savu vietu dzīvē. Skola dod iespēju iedzīvotājiem piedalīties mākslas aktivitātēs, apmeklēt pieaugušo vakara nodarbības zīmēšanā un gleznošanā, pilnveidot un attīstīt savas radošās spējas.

Darbība:

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītību "Vizuāli plastiskā māksla" 20V 21100. Izglītības programmas ietvaros ir izstrādātas mācību programmas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos un darbā ar materiālu. Darbā ar materiālu bērni apgūst iemaņas keramikā, vides dizainā, stikla dizainā un koktēlniecībā. Skolā apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas bērni izmanto vasaras praksēs - plenēros savu radošo ieceru īstenošanā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Koncertzālē “Cēsis” starptautiskā Baltijas valstu bērnu mākslas skolu izstāde. Izstādes ekspozīciju veidoja bērnu darbi no Igaunijas Tartu mākslas koledžas, Lietuvas Rokišķu mākslas skolas un Cēsu pilsētas Mākslas skolas 17.02.2018 18.02.2018 Koncertzālē “Cēsis” Latvijas simtgades godināšanas pasākumā, uzstājās Baltijas Valstu pūtēju orķestri. Pasākuma ietvaros tika iekārtota arī starptautiskā Baltijas valstu bērnu mākslas skolu izstāde. Izstādes ekspozīciju veidoja bērnu darbi no Igaunijas Tartu mākslas koledžas, Lietuvas Rokišķu mākslas skolas un mūsu skolas.Cēsu mākslas skolas bērnu darbos varēja ieraudzīt zīmējumos un gleznās Cēsu pilsētu, ainavas un fotogrāfijās jauniešu veidotās kompozīcijas par mūzikas tēmu.
2. Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas konkurss “Mana grāmatzīme” noslēguma izstāde “100 grāmatzīmes Latvijai” 03.03.2018 30.04.2018 Noslēguma izstāde “100 grāmatzīmes Latvijai” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Izstādes autori ir 100 Latvijas mākslas skolu audzēkņi, kas darinājuši savas dzimtas vai savas skolas ekslibrus klasiskajās grafikas tehnikās. Vecākajā grupā (15-17 gadi) ar 2. vietu apbalvoja mūsu skolas audzēkni Janu Eglīti (sk. Emma Rass). Jana veidoja darbu “Eglīšu dzimtas tradīcijas”.
3. XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” 09.03.2018 09.04.2018 Jūrmalas Mākslas skolā konkursam iesūtīja 3482 darbus no 28 valstīm. No mūsu skolas skolēniem ar datorgrafikas darbiem piedalījās Ance Dālmane, Anna Vīndedze, Marta Janševska, Lukrēcija Romka, (sk. Digna Bicāne). Grafikas tehnikā darbus veidoja Marta Krēmere, Ieva Reinsone, Klinta Dragūne, Simona Bernava, Anna Dragūne, Dārta Purmale, Emīls Neļķe, Anete Valaine un foto tehnikā Jana Eglīte (sk. Eero Rass). Ancei Dālmanei atzinība datorgrafikas tehnikā.
4. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu konkurss 23.03.2018 23.03.2018 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 2017./2018. mācību gada konkursa 2. kārta. Konkursa 2. kārtai tika izvirzīti: vecuma grupā 7-10 gadi – Luīze Kalniņa (sk. Em. Rass) un Amanda Rauza (sk. Z. Gaisa), vecuma grupā 11-13 gadi – Filips Dadzītis (sk. I. Felca) un Ints Eduards Breikšs (sk. Em. Rass), vecuma grupā 14-16 gadi- Karīna Dolženko (sk. Em. Rass) un Daniels Vītols (sk. Em. Rass)
5. Cēsu novada skolu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Svētki manā pilsētā” 12.04.2018 11.05.2018 Cēsu pilsētas Mākslas skolas rīkotais vizuālās mākslas konkurss Cēsu novada skolām. Skolēni veidoja divdimensiju tēlotājmākslas darbus- kompozīcijas. Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu interesi par mākslu, attīstīt viņu vizuālo uztveri un rosināt interesi par savu pilsētu, iesaistot skolēnus pilsētas kultūrvides pētniecībā un nacionālās kultūras apzināšanā.
6. Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu izstāde Cēsu centrālajā bibliotēkā 04.04.2018 07.05.2018 Cēsu centrālajā bibliotēkā tika iekārtota izstāde "Daba", profesionālo gleznotāju klusās dabas Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu interpretācijās. Kuratore Inese Ciekure un biedrība "Art Cesis".
7. Lielformāta bildes gleznošana "Ģimeņu dienas" pasākumā 15.05.2018 15.05.2018 Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests" - "ĢIMENES DIENAS" svētku ietvaros tika gleznots lielformāta darbs. Svētkos piedalījās Cēsu novada ģimenes. Pasākuma kuratori Dace Cēdere, Vilnis Kļaviņš.
8. Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde Cēsu izstāžu namā. 18.05.2018 04.06.2018 Cēsu izstāžu namā tika iekārtota Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde ar nosaukumu "Svētki". Mākslas skolu 2018.gada maijā absolvēja 31 audzēknis. Izstādē tika izlikti jauniešu veidotie diplomdarbi stiklā, keramikā, dizainā un kokā, kā arī radošie darbi zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un mākslas valodas pamatos.
9. Līdzdalība Cēsu "Bērnu svētku" organizēšanā. 02.06.2018 02.06.2018 Starptautiskās bērnu aizsardzības dienā Cēsīs Maija parkā tiek organizēti svētki. Mākslas skola piedalās ar lielformāta bildes gleznošanu, kur līdzdalību ņem ik viens svētku dalībnieks un interesents. Darbs tiek izlikts un eksponēts pie Mākslas skolas skvērā uz lielā molberta. Organizē skolotāji - Vita Vīksna, Dace Cēdere, Inga Jākobsone
10. Sienas gleznojums Cēsīs pie SIA "Zāles" 05.06.2018 07.06.2018 Konkursā ko Cēsu pilsētas Mākslas skolā organizēja SIA "Zāles" par sienas apgleznošanu ar ārstniecības augiem 1.vieta tika piešķirta dizaina nodaļas 4.klases audzēknei Martai Janševicai. Audzēkne kopā ar "Atzinību" guvušām Dārtu Purmali, Elizabeti Branti, Annu Vīndedzi un skolotājām Daci Cēderi un Dignu Bicāni skolas mācību prakses ietvaros apgleznoja koka sētu pie SIA "Zāles".
11. Līdzdalība 1.septembra svētku "Zinību diena" organizēšanā. 01.09.2018 01.09.2018 Cēsu Pils parkā 1.septembrī tiek organizēti svētki bērniem un jauniešiem "Zinību diena". Svētkus organizē Cēsu Jauniešu dome sadarbībā ar Mākslas skolu un Interešu centru. Šī gada Svētku tēma "Karnevāls". Radošajās darbnīcās skolotājas Daces Cēderes un Ingas Jākobsones vadībā tika veidotas karnevāla maskas.
12. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Tu esi putns. Irbīte." 25.09.2018 01.11.2018 Konkurss norisinājās 2018. gada vasarā, tajā piedalījās 43 mākslas skolas un vairākas mākslas studijas no Latvijas, Krievijas, Lielbritānijas un Gruzijas. Konkursam tika iesniegti vairāku Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu darbi, kas tika veidoti mākslas valodas stundās pie skolotājas Ingas Miezītes. Mūsu skolas audzēkne Kristiāna Šmite ieguva 3.vietas diplomu un Anna Vīndedze atzinības rakstu. Meiteņu darbi izlikti izstādē Gulbenes kultūras centrā un Gulbenes Mākslas skolā.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1920
Teritorijas kopējā platība (m2):

838,9

Papildu informācija par infrastruktūru:

Būves veids: publiska būve/ Cēsu pilsētas Mākslas skola un Cēsu dzimtsarakstu nodaļa.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 6 222 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Darbnīcas 5 168 Labs
Citas telpas 20 207 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: