Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Lāriņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvede Marija Bērziņa 64124274 26585610 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902319

Reģistrācijas datums:

21.10.2009

Dibinātājs:

Cēsu novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Pasta adrese:

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

228

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Skola dibināta 1988. gada 2. oktobrī Priekuļos. Pēc šīs skolas reorganizācijas 1996. gadā izveidota Cēsu pilsētas Mākslas skola ar filiāli Priekuļos.

Misija:

Cēsu pilsētas Mākslas skola kā kultūrizglītojoša institūcija darbojas Cēsu, kā arī apkārtējo novadu iedzīvotāju interesēs. Skola rada apstākļus bērniem iegūt profesionālās ievirzes pamatizglītību, veidoties par harmoniskām, brīvām un radoši attīstītām, personībām, meklēt un atrast savu vietu dzīvē. Skola dod iespēju iedzīvotājiem piedalīties mākslas aktivitātēs, apmeklēt pieaugušo vakara nodarbības zīmēšanā un gleznošanā, pilnveidot un attīstīt savas radošās spējas.

Darbība:

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītību "Vizuāli plastiskā māksla" 20V 211001. Izglītības programmas ietvaros ir izstrādātas mācību programmas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos un darbā ar materiālu. Darbā ar materiālu bērni apgūst iemaņas keramikā, vides dizainā, stikla dizainā un koktēlniecībā. Tāpat skola īsteno arī profesionālās ievirzes izglītību "Vizuāli plastiskā māksla" 30V 211001 ar izstrādātām mācību programmām zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā, darbs materiālā, foto un datorgrafikā. Skolā apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas bērni izmanto vasaras praksēs - plenēros savu radošo ieceru īstenošanā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Miniatūru izstāde "Atvadas no ziemas" Cēsu centrālā bibliotēkā 19.03.2019 05.04.2019 Mākslas skolas audzēkņu miniatūri gleznojumi.
2 Izstāde "Atmiņu spēle" Cēsu centrālā bibliotēka 08.04.2019 27.04.2019 Mākslas valodas stundās, iepazīstot latviešu gleznotāju daiļradi, audzēkņi izvēloties kāda konkrēta mākslinieka darbu fragmentus, veidoja savu "atmiņu spēli". Darbi tika noformēti un izlikti Cēsu centrālajā bibliotēkā.
3 Izstāde "Citāda Daile" Rīga, Dailes teātris 26.04.2019 10.06.2019 Audzēkņi, iedvesmojoties no teātra izrāžu plakātiem, veidoja savas plakātu versijas šīm pašām izrādēm. darbi tika noformēti un izlikti izstādē Dailes teātrī. Izstāde paredzēta "ceļojošā"
4 Izstāde "Fragments" Cēsu izstāžu nams 22.05.2019 16.06.2019 Skolas noslēgumu darbu tēma 2019.gadā bija "fragments". Cēsu izstāžu namā tika izlikti radošie darbi zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un skolas noslēguma darbi, kas veidoti dizainā, stikla dizainā, keramikā un kokapstrādē.
5 Izstāde "Latvijas 500gade" Cēsu pilsētas mākslas skola 11.01.2019 28.02.2019 Cēsu pilsētas Mākslas skolā tika eksponēti Mazās Rozentālskolas 9.klases audzēkņu darbi, kuros jaunie mākslinieki bija attēlojuši savu vīziju par Latvijas 500 gadadienu. Izstādes noslēgumā bija tikšanās ar PICK NMV JRMS radošo grupu, tika parādīta prezentācija par skolu, informācija par atvērtām durvīm un iestājeksāmeniem.
6 Izstāde "Citāda Daile" Cēsu pilsētas Mākslas skola 04.09.2019 04.10.2019 Audzēkņi, iedvesmojoties no teātra izrāžu plakātiem, veidoja savas plakātu versijas šīm pašām izrādēm. darbi tika noformēti un izlikti izstādē Dailes teātrī. Izstāde paredzēta "ceļojošā"
7 Vasaras plenēra audzēkņu darbu izstāde Cēsu centrālā bibliotēka 17.09.2019 19.10.2019 Mācību gada noslēgumā mākslas skolas audzēkņi beidz darbošanos skolas telpās un „iziet ielās”. Jaunie mākslinieki mācās saskatīt un izprast priekšmetu savstarpējās attiecības, ko ietekmē ne tikai klases telpa, bet arī apkārtējā vide, mainīgā saules gaisma un dažādie skatu punkti. Izstādē ir redzami zīmējumi un gleznojumi, kas tapuši jūnija sākumā Cēsu pilsētā.
8 Dizaina nodaļas diplomdarbu izstāde Zobārstniecības klīnika "Livita" 21.09.2019 29.05.2020 Zobārstniecības telpās Cēsīs ir iekārtota Dizaina nodaļas absolventu noslēguma darbu izstāde, kas priecē apmeklētājus uzgaidāmajā laikā.
9 Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde. Cēsu pilsētas Mākslas skola 30.10.2019 29.11.2019 Rīgas Mākslas skolas audzēkņu darbi
10 Bērnu plakātu izstāde "Citāda Daile" Māras Muižnieces Rīgas mākslas skola 12.11.2019 13.12.2019 Audzēkņi, iedvesmojoties no Dailes teātra izrāžu plakātiem, veidoja savas plakātu versijas šīm pašām izrādēm. darbi tika noformēti un izveidota ceļojošā izstāde.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Ekskursija uz Dailes teātri Rīgas Dailes teātris 26.04.2019 26.04.2019 Plakātu autori un pedagogi pēc izstādes "Citāda daile" atklāšanas iepazinās ar teātra "aizkulišu" pusi, mākslinieku darbnīcām, tērpu krājumiem, scenogrāfiju maketiem, kā arī varēja Rīgu aplūkot no Dailes teātra jumta.
2 Smilšu skulptūru veidošana Vidzemes jūrmala 11.06.2019 11.06.2019 Vasaras mācību prakses noslēgumā, skola organizēja audzēkņiem braucienu uz jūrmalu, kur bērni veidoja smilšu skulptūras ar devīzi "Jūras ķēniņš ar svītu". Audzēkņu komandas sagatavoja arī stāstījumu un prezentēja savu darbu.
3 Ekskursija uz Cēsu pils kompleksu Cēsu muzejs un pils dārzs 13.09.2019 13.09.2019 Rietumu torni izstaigājām lukturīšu gaismā, un Mestra zālē noskatījāmies “Multimediālo Cēsu pils stāstu”. Iegriezāmies amatnieku darbnīcās pie kaula un raga apstrādes meistara, kas virpoja pērlītes, turpat tika vītas arī stingras, bet smalkas aukliņas “rožukronim”. Krāsu meistare atklāja kā viduslaikos no olas dzeltenuma un pigmentiem iegūtas noturīgas tempera krāsas un dažiem arī izdevās iemēģināt roku seno spēļu azartā. Viduslaiku virtuvē kaltējās dažādas ārstniecības tējas, bet dārza 9 paceltajās dobēs vēl nobrieda rudens raža. Pils muzejā aplūkojām restaurēto zāļu interjerus un pastāvīgo ekspozīciju. Diena lietaina, bet interesanta un piepildīta iespaidiem.
4 Ciemošanās Pasaules latviešu Mākslas centrā Pasaules latviešu Mākslas centrs 20.09.2019 20.09.2019 Pasaules latviešu mākslas centrā apskatījām Jāņa Mintika mākslas darbu ekspozīciju un noklausījāmies ļoti interesanto Baibas Eglītes stāstu par šī ārzemju latvieša dzīves gājumu un skatījumu uz pasaules lietu kārtību. Jaunajiem pirmās klases audzēkņiem bija iespēja pabūt arī mākslas centra telpās, kur glabājas ārzemju latviešu dāvināto mākslas darbu kolekcija. Paldies skolotājām Inesei, Emmai un Dacei, kas bija iecerējušas un noorganizēja šo mākslas centra apmeklējumu saviem audzēkņiem!

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Vizuālās mākslas konkurss "Gaujas mozaīka Ādažos" Organizators Ādažu mākslas un mūzikas skola 25.01.2019 12 skolotājas Daces Cēderes audzēkņi saņēma atzinīgus novērtējumus - 2.vieta, 3.vieta, atzinības, pateicības
2 Latvijas Mākslas skolu grafikas darbu konkurss "Siguldas līnija" Organizators Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis" 25.01.2019 Atzinības 2 skolotājas Emmas Rass audzēkņiem.
3 Skates "Gada labākā būve Latvijā 2018" bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss "Mana novada dārgakmens - jaunā būve" Organizatori "Gada labākā būve Latvijā" 28.03.2019 Skolotājas Dignas Bicānes audzēknis ieguvis atzinību.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Ģimeņu diena "Sportojam kopā" "Rožu laukums" Cēsīs 15.05.2019 15.05.2019 Katru gadu Mākslas skola atbalsta Cēsu pilsētā organizēto "Ģimeņu dienu", kur pasākuma dalībnieki kopīgi veido lielformāta gleznojumu, kas šogad norisēja ar devīzi "Sportojam kopā".
2 "Stādu festivāls" Cēsu tirgus 25.05.2019 25.05.2019 Mākslas skolas audzēkņi piedalījās "Stādu festivālā", gleznojot stādu tirgotājus. Pasākuma laikā uzgleznotos darbus, autori dāvināja saviem "modeļiem". Pedagogi Dace Cēdere un Vita Vīksna iesaistīja tirgus apmeklētājus lielformāta bildes tapšanā.
3 Bērnu svētki "Pogā uz nebēdu" Cēsu pilsētas Maija parks 01.06.2019 01.06.2019 Starptautiskajā bērnu un jauniešu aizsardzības dienā Cēsu pilsētā tiek rīkoti "bērnu svētki", kur mākslas skolas pedagogi iesaista svētku apmeklētājus radošās aktivitātēs ar krāsām, kopīgi radot lielformāta bildi attiecīgi katra gada izvēlētai devīzei.
4 Zinību diena "Trakais zinātnieks" Cēsu Pils parks 31.08.2019 31.08.2019 Vasaras noslēguma pasākumā, ko organizēja Jauniešu dome, Mākslas skolas pedagogi Dace Cēdere un Inga Jākobsone piedalījās ar radošajām darbnīcām, kur pasākuma apmeklētāji varēja "eksperimentēt" ar krāsām.
5 Adventes vainagu meistarklase Cēsu pilsētas Mākslas skola 28.11.2019 30.11.2019 Radošās darbnīcas Ziemassvētkus gaidot. Skolas audzēkņi, vecāki un citi interesenti meistares Līgas Lapuķes vadībā gatavoja Advetas vainagus svētku noformējumam skolai un saviem interjeriem.
6 Radošās darbnīcas mākslas skolas audzēkņiem un citiem interesentiem Cēsu pilsētas Mākslas skola 18.12.2019 18.12.2019 Skolas 1.semestra noslēgumā tika veidotas radošās darbnīcas ar dažādu ievirzi "Viss nav zelts, kas spoži spīd" - egļu rotājumu darināšana no zeltītā celtniecības izolācijas materiāla, "Čiekurs - Egles dēls" - figūriņu veidošana izmantojot čiekurus, "Izmēram nav nozīmes" - lielformāta gleznas veidošana, "Ieskaties nākotnē" - piparkūku veidošana un cepšana, "Ātri, ātri - Rūdolfs klāt" - īpaši veidotas Ziemassvētku tematiskās spēles Kahoo konkurss, "Klipu, klapu" - izmantojot dažāda veida koka līstes un klucīšus tika darināta īpaša dizaina egle