Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Vadītājs/ direktors:

Marika Busote - Uzuliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Marika Busote- Uzuliņa 27749775 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4474902103

Reģistrācijas datums:

20.08.2012

Dibinātājs:

Amatas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

102

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
Zaigas Gailes birojs, Rīgas Jūgenstila muzejs, izstāde, darbnīca. Zaigas Gailes birojs, Rīgas Jūgenstila muzejs 15.02.2019 Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
Koncerts Amatas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē. Amatas novada PII. 29.04.2019 visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Ieriķu filiāle).
Koncerts Nītaures vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē. Nītaures vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē 29.04.2019 Piedalās visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Nītaure).
Mātes dienai veltīts koncerts ‘’Māte mani auklējusi...’’. Nītaures kultūras namā 10.05.2019 Piedalās visi audzēkņi un pedagogi
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora klases un Deju nodaļas audzēkņu Izlaidums. Nītaures kultūras namā. 01.06.2019 Piedalās visi audzēkņi un pedagogi.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņas koncerts ‘’Uz kupenas....’’ Amatas pamatskolas zālē. 11.12.2019 Piedalās Ieriķu filiāles audzēkņi un pedagogi.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņas koncerts ‘’Uz kupenas....’’ Nītaures kultūras nama zālē. 14.12.2019 Piedalās Nītaures filiāles audzēkņi un pedagogi.
ANMMS Ziemassvētku ieskaņas koncerts . Zaubes kultūras namā. 16.12.2019 Piedalās Nītaures filiāles audzēkņi un pedagogi.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie jūras’’. 29.01.2019 Piedalījās audzēkne ar darbu ‘’Vētras atbalss mežā’’.
III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs. Lielvārdes mūzikas un mākslas skola 06.02.2019 Piedalījās Kora klases audzēkne – III vieta, pedagogs Ingrīda Muižniece.
Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes cīrulīši’’ . AKCMV 05.02.2019 Piedalījās Kora klases četras audzēknes: vienai II vieta, pārējām dalībniecēm pateicības. Pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.
Konkurss - ‘’Mēs un deja’’ Ogres kultūras centrā 08.02.2019 (24 horeogrāfu 41 bērnu un jauniešu dejas, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, izdejos 30 deju kolektīvi. Piedalījās Deju nodaļas 6.klase ar skolotāju Paulas Āboliņas horeogrāfiju ’’ Klipu, klapu kaimiņ Janka’’.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Klaviernodaļas audzēkņu konkurss Klavierspēlē. Amatas novada mūzikas un mākslas skolā Ieriķu filiālē (Lielā iela 26). 25.02.2019 Piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi. Tika piešķirta vien II vieta un divas III vietas.
Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019'' I kārta. Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 26.02.2019 Piedalās Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ansamblis, skolotāja Signe Elīza Stebere, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.I pakāpe 40,53 punkti, izvirzīti uz II kārtu Valmierā.
Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss, veltīts komponista 140 gadu jubilejai. AKCMV 01.03.2019 Piedalījās - viena audzēkne, II vieta, pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.
Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019’’ Vidzemē. Valmieras kultūras namā. 05.03.2019 II pakāpe 39,87 punkti. Piedalās Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ansamblis, pedagoģe Signe Elīza Stebere, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.
Jauno izpildītāju konkurss. Gaujienas mūzikas un mākslas skolā. 06.03.2019 Piedalās –5 audzēkņi, visiem pateicības.
Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2019 . Ādažos. 29.03.2019 Piedalījās 5.Kora klases audzēkne - III vieta.
Jauno vokālistu festivāls ‘’Skaņais bolss’’. Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. 09.04.2019 Piedalās – trīs audzēknes ( vienai audzēknei -nominācija – DIŽAIS BOLSS).
XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. Līvānu mūzikas un mākslas skola. 13.04.2019 Piedalās viena audzēkne -pateicība.
V Latvijas Mūzikas skolu kora klašu konkurss ‘Jūras Zvaigznes’’ . Ventspils koncertzālē ''Latvija''. 17.10.2019 18.10.2019 Piedalās 7.Kora klases audzēkne , pedagogs A.Krancmanis, koncertmeistare I.Muižniece.
I kārta Mākslas nodaļas konkursam ‘’Radošais atlikums”. Amatas novada mūzikas un mākslas skola - Nītaurē. 12.11.2019 Piedalījās visi Vizuālās mākslas nodaļas audzēkņi. Izvirzīti uz konkursu Iecavas mūzikas un mākslas skolā četri audzēkņi.
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas konkurss ‘’Radošais atlikums’’. Iecavas mūzikas un mākslas skola. 22.11.2019 Piedalās četri Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi, divi diplomi par iegūtu II vietu, divas pateicības.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas sadraudzības koncerts ar Sigulda Mākslas skolas ‘’Baltais flīģeli''. Nītaures kultūras namā 23.01.2019 Amatas novada mūzikas un mākslas skolas sadraudzības koncerts ar Sigulda Mākslas skolas ‘’Baltais flīģelis’’ pedagoģes Solveigas Vītoliņas Kora klases audzēkņiem (piedalās Kora klases, Klavierklases un deju nodaļas audzēkņi).
Radošās darbnīcas ‘’Eksperimentālā velšana’’ Amatas novada mūzikas un mākslas skolā - Nītaurē. 27.03.2019 pie pasniedzējas Kristīnes Krastiņas – Indānes
Plenērs. Lietuvā. 17.06.2019 20.06.2019 Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
Rudens Lielā radošā darbnīca “Aizspogulijā ar Dalī, Klē, un Tevi” . Līvānu mūzikas un mākslas skolā. 18.09.2019 Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
Alfrēdam Kalniņam veltīta koncertlekcija. LNB 25.10.2019 Piedalās viena audzēkne, pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.
Sadraudzības Koru koncerts Siguldas ''Baltajā flīģelī.'' Siguldas Baltajā flīģelī. 31.10.2019 Piedalās ANMMS vokālais ansamblis un Kora klases solisti.
AKCMV Meistarklases‘’Vokālās tehnikas un ķermeņa fiziskā mijiedarbība, aspekti un risinājumi’’. AKCMV 25.11.2019 Piedalās četri Kora klases - Vokālās mūzikas nodaļas audzēkņi.
Meistardarbnīca – darbošanās kopā ar vecākiem un audzēkņiem. Amatas novada mūzikas un mākslas skola - Nītaurē. 05.12.2019 Piedalās gan vecāki, gan audzēkņi, pedagogi un Amatas novada iedzīvotāji.
NAKSTS VERSAĻĀ I Franču baroka ansambļa Les Ombres koncerts . Vidzemes koncertzālē. 07.12.2019 Apmeklēja Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.
Nodarbība ‘’Portreta anatomija’’. Latvijas Mākslas akadēmijā 12.12.2019 Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
Amatas novada lepnums 2019. Nītaures kultūras namā. 09.11.2019 Piedalās Aivars Krancmanis un koncertmeistare Ingrīda Muižniece.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 8 Alise Ketlere-Kaņepone
Vokālais ansamblis 6 Aivars Krancmanis