Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Vadītājs/ direktors:

Marika Busote - Uzuliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Marika Busote- Uzuliņa 27749775 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4474902103

Reģistrācijas datums:

20.08.2012

Dibinātājs:

Amatas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

102

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Meistarklases Nītaurē pie pasniedzējas, mākslinieces Kristīnes Martinovas. 19.01.2018 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
2. Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes Cīrulīši’’ Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā . 26.01.2018 (piedalās – Dārta Liena Priedīte; Marta Ieva Priedīte; Sandija Freiberga; Betija Vildiņa; Rebeka Ivanova; Rodrigo Saikovs – visiem Pateicības).
3. Konkursu ‘’Es dzīvoju pie jūras’’ Tilti’’. 29.01.2018 Tika nosūtīts Betijas Vildiņas grafikas darbs ‘’Bij kalnota tautu zeme, Akmiņiem tilti grīsti...’’
4, Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas dizaina izglītības programmu audzēkņiem I kārta Nītaures kultūras namā. 23.02.2018 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi.
5. II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Lielvārdē 07.02.2018 (piedalās 4.Kora klases audzēkne Betija Vildiņa Diploms par piedalīšanos).
6. Nītaurē radošās meistarklases pie Mākslas akadēmijas pasniedzējas Rūtas Briedes ‘’Grāmatu dizainā’’. 31.01.2018 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
7. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās un darbojās darbnīcās Rīgas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ilustrāciju dizainā pie mākslinieces Māras Viškas un izstāde – futurlive. 20.02.2018 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
8. Cēsu vēsturiskā rajona novadu MŪSDIENU DEJU RADOŠAIS KONKURSS Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 22.02.2018 (piedalās 5.klases Deju nodaļas audzēknes – Betija Vildiņa, Evija Vildiņa, Betija Pētersone, Ance Mellēna, Estere Meidropa, Dinija Ilze Radiviloviča, Rebeka Ivanova).
9. I Starptautisko vizuālās mākslas konkursu ‘’Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot’’ 10.03.2018 tika iesūtīti darbi 3ainavas Kristiāna Ķauķīte -‘’Ainava ar Nītaures baznīcu’’; Estere Kate Pugaceviča – ‘Marta saulē’’; Natālija Pugaceviča - ‘’Ainava ar apsnigušajām priedētēm’’.
10. Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017./2018.mācību gadā II kārta Valmierā 23.03.2018 (piedalījās Anna Marija Bogdanova, Natālija Pugaceviča, Evija Vildiņa – I vieta, Emīls Siliņš – pedagoģe Marika Busote - Uzuliņa).
11. Jaunrades konkursa ‘’Skaņuraksti Ādažos 2018 ‘’. 23.03.2018 (piedalījās Betija Vildiņa, skolotājas Alises Ērmanes pavadībā).
12. 5.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss Siguldas Mākslu skolā ‘’Baltais Flīģelis’’ . 14.11.2018 (2.klases audzēkne Grieta Tinusa un 5.klases audzēkne Sandija Freiberga – Pateicības).
13. XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos . 14.04.2018 (piedalījās 6.klavierklases audzēkne Ance Mellēna – pateicība).
14. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora, Klavieru un Deju nodaļas koncerts Amatas novada PII audzēkņiem un vecākiem Ieriķos. 16.04.2018 ( piedalījās Ieriķu filiāles audzēkņi un pedagogi).
15. III komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2018. 20.04.2018 (piedalās Marta Ieva Priedīte, Betija Vildiņa, Rodrigo Saikovs).
16. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora. Klavieru un Deju nodaļas koncerts Nītaures PII ‘’Taurīte’’ audzēkņiem un vecākiem. 23.04.2018 ( piedalījās Nītaures audzēkņi un pedagogi).
17. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkne Evija Vildiņa piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa laureātu godināšanas un apbalvošanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I vieta). 27.04.2018 Evija Vildiņa ar pedagoģi Mariku Busoti - Uzuliņu.
18. Deju dienas. 28.04.2018 Deju nodaļas audzēkņi un pedagogi.
19. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Klaviernodaļas klavierkonkurss Ieriķos. 07.05.2018 Piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi.Atzinības – Sandijai Freibergai, Alisei Špacai, Karīnai Annai Rutkovskai.
20. Mācību gada noslēguma Pavasara koncerts Ieriķos. 24.05.2018 (piedalās visi Ieriķu filiāles audzēkņi un pedagogi).
21. Mācību gada noslēguma Pavasara koncerts – izlaidums Nītaurē. 25.05.2018 (piedalās visi Nītaures audzēkņi un pedagogi).
22. Plenērs Kolkā- Mazirbe. 04.06.2018 07.06.2018 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
23. Zinību diena. 03.09.2018 Zinību dienas ietvaros, koncertu atklāja : Ieriķos – no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas Imaldas Pabiānas 3.klases vijoles klases audzēkne Alise Neimande ar koncertmeistari Gaidu Kurcenu un skolotājas Ilzes Mazkalnes 5.klavierklases audzēkne Melisa Takanbekova. Nītaurē –AKCMV I kursa studentes : skolotājas Ilzes Mazkalnes klaviernodaļas audzēkne Alise Gārša un skolotājas Pabiānas vijoles nodaļas audzēkne Olīvija Lu; No Rīgas audzēknes no deju grupas ‘’Hopā’’ un Cēsu bērnu un jauniešu centra Hip-hop pulciņa dejotājas.
24. Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgā mākslas bienāle - Mākslas vēstneša pavadībā. 28.09.2018 apmeklējām Bijušajā Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes ēkā. Sporta2 kvartāls. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.
25. Vokālās dziedāšanas pasniedzējas Sandras Grīslītes – Vercinskas Meistarklases Kora klases audzēkņiem. 29.09.2018 Kora klases audzēkņi.
26. Ungurmuižā ukraiņu pianistes Olgas Palijas solo Klavierkoncerts. 13.10.2018 Klaviernodaļas audzēkņi un pedagogi.
27. Meistarklases ‘’Briedis- kā darba izpētes, ierosmes objekts mākslas nodarbībās’’ pie mākslinieces Kristīnes Krastiņas – Indānes . 17.10.2018 Viz.pl.m. nodaļas audzēkņi un pedagogi.
28. II Jauno Mūziķu un Mākslinieku konkurss ‘’Mākslu duets’’ Carnikavā. 19.10.2018 Piedalās – A grupā Viz.pl. m. nodaļas audzēknes Natālija Pugaceviča – I vieta, Kristiāna Ķauķīte; B grupā Evija Vildiņa, Ilze Balode un Kora klases audzēkne Rebeka Ivanova.
29. Apbalvošanas ceremonija Gulbenes māksla skolā starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Tu esi PUTNS. IRBĪTE’’. 19.10.2018 Lindai Bormanei par izcīnīto I vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Tu esi PUTNS. IRBĪTE’’.
30. Valsts svētku koncerts ‘’Svinam kopā Latvijai 100, Nītaures kultūras namam 50’’ Nītaures kultūras namā. 10.11.2018 (piedalās Nītaures visi audzēkņi un pedagogi).
31. Deju lielizrāde ‘’Abas malas’’ arēnā Rīga. 17.11.2018 (deju nodaļas audzēkņi un pedagogi).
32. Amatas novada lepnums 2018 koncerts Ģikšos . 18.11.2018 (Nītaures mūzikas skolas koris un pedagogi).
33. PIKC Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcas 21.11.2018 (viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi).
34. Meistarklases Klavierspēles audzēkņiem pie pianistes Ilzes Jaunzemes. 28.11.2018 Klaviernodaļas audzēkņi un pedagogi.
35. V Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīgā. 06.12.2018 (6.klavierklases audzēkne Sandija Freiberga un 7.klavierklases audzēkne Līga Treifelde).
36. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Nītaures kultūras namā. 14.12.2018 Piedalās visi audzēkņi un pedagogi.
37. Animācijas filmas ''Reiz dzīvoja Āraišos'' pirmizrāde. 30.11.2018 Piedalās vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi , kuri piedalījās šajā filmas tapšanas projektā, un pedagogi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pagasta ēka, renovēta 2010.gadā Pašvaldības īpašums 1968
Teritorijas kopējā platība (m2):

16572

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 4 200 Labs
Darbnīcas 1 Labs
Citas telpas 2 60 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 882 150 Labs laba Stacionāra Īrēta
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Koris 18 Signe Stebere
Vokālais ansamblis Vokālais ansamblis 7 Ritvars Ozols