Dubnas kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443

Vadītājs/ direktors:

Janīna Bēķe

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1972

Misija:

Kultūras tradīciju un vērtību saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Darbība:

Nodrošina amatierkolektīvu darbību; Attīsta, kopj un popularizē tautas mākslu; Sekmē un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sava pagasta un kaimiņu pagastu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; Sadarbojas ar citām kultūras iestādēm savā novadā, kaimiņu novados, kā arī starptautiskā mērogā. Organizē valsts svētkus, latviešu gadskārtu un tradicionālo svētku norises, organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visām paaudzēm.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90000064246

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 20:00
Otrdiena 12:00 20:00
Trešdiena 12:00 20:00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dalība amatierkolektīvos Folkloras kopa ,,Aatzola"
2. Dalība amatierkolektīvos Bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa"
3. Dalība amatierkolektīvos Bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa - 1"
4. Dalība interešu amtierteātrī Dažāda vecuma interešu amatierteātris ,,Mulda"
5. Informātikas centrs Brīva datoru pieejamība dažāda vecuma cilvēkiem
6. Trenažieru zāle Brīva pieejamība dažāda vecuma cilvēkiem. Ir sporta inventārs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Telpu noma juridiskām un fiziskām personām dažādu pasākumu orgavizēšanai Sarīkojuma zāle, virtuve, garderobe, tualetes, galdi, krēsli. EUR 7.00 stundā
2. Izklaides pasākumi Ieejas bīļetes EUR 1,50
3. Atpūtas vakaru sarīkojumi Ieejas biļete EUR 2,50

Partneri

Sadarbības partneri:

Ambeļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Višķu pagasta pašdarbības kolektīvi
Maļinovas pagasta pašdarbības kolektīvi
gr.Paldies par dejām
gr.Mōrys olūts
Nīcgales pagasta kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Preiļu novada Pelēču kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Riebiņu KC kapela ,,Augusti"
Šķeltovas kultūras nams
Rušonas kultūras nams

Atbalstītāji:

z/s Cīrulīši
z/s Mežvīni

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Lietuva LR Zarasu rajons ,,Antazave" 14.07.2018 14.07.2018 11.Dubnas pagasta svētki 10.gadu draudzības sadarbība turpinās pašvaldību un kultūras jomā.

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Amatierteātra ,,Kulda" izrāde ,,Lauku cilvēka dzīve" 18.01.2019 Vārkavas novada amatierteātris ,,Kulda" Amatierteātra izrāde par lauku cilvēku dzīvi.
Vokālo ansambļu skate 22.02.2019 Daugavpils novada KC Piedalās bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa"
Meteņu jampadracis 02.03.2019 Dubnas KN Meteņdienas pasākumā piedalās Dubnas KN kolektīvi, pagasta iedzīvotāji un ciemiņi.
Amatierteātrim ,,Mulda-10 " 09.03.2019 Dubnas KN Uz pasākumu tiks aicināti Daugavpils novada amatierteātri un kaimiņu novadu amatierteātri
Izbraukuma pasākums ,,Jauno ģimeņu svētki" 12.05.2019 Daugavpils novada KC Kāzu jubilāru pasākums novada kultūras centrā
Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs 30.01.2019 Dubnas KN Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs" 1. nodarbība
Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs 04.02.2019 Dubnas KN Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs" 2. nodarbība
Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs 06.02.2019 Dubnas KN Radošās darbnīcas ,,Papīra otrais mūžs" 3. nodarbība
Lieldienu pasākums 22.04.2019 Dubnas KN vai Dubnas estrāde Bērnu un jauniešu sporta aktivitātes
Amatierteātra ,,Mulda" izbraukuma pasākums 01.06.2019 Ambeļu KN Izbraukuma amatierteātru saiets ,,Spēlējam kopā"
Jāņu ielīgošanas pasākums ,,Par gadskārtu Jānīts nāca" 21.06.2019 Dubnas pagasta estrādē Jāņu ielīgošanas pasākums
Senioru dziesmu svētki 25.07.2019 Višķu estrāde Folkloras kopas ,,Atzola" piedalīšanās Senioru dziesmu svētkos
DUbnas pagasta svētki 13.07.2019 Dubnas KN, Dubnas estrāde Dubnas pagasta svētki kopā ar saviem pašdarbības kolektīviem un ciemiņu kolektīviem, kā arī ar ciemiņiem no Lietuvas.
Senioru pasākums 01.10.2019 Dubnas KN Dubnas senioru atpūtas pēcpustdiena.
LR proklamēšnas 101.gadadienas svinīgs pasākums 16.11.2019 Dubnas KN LR proklamēšnas 101.gadadienas svinīgs pasākums pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem.
Ziemassvētku pasākums pieaugušajiem 25.12.2019 Dubnas KN Izklaides pasākums pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem
Ziemassvētku pasākums bērniem 26.12.2019 Dubnas KN Ziemasvētku eglīte Dubnas pagasta bērniem līdz skolas vecumam

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dubnas kultūras nams Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

950

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Dubnas KN 580
Dubnas pagasta pārvalde 370

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

4

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 220 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle 80 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
20.janvārī folkloras kopai ,,Atzola - 10" Pateicība f.k. ,,Atzola
23.februārī Koncertskate ,,Pavasara dziesma" III pak.Diploms bērnu vokālajam ansamblim ,,Uguntiņa"
20. maijā Starptautiskais festivāls ,,Augšdaugava" Pateicība Amatierteātrim ,,Mulda"
18.augustā Višķu pagasta svētki ,,Mana ģimene- Mana māja" Pateicība bērnu vokālajam ansamblim ,,Uguntiņa"
17.novembrī LR proklamēšanas 100.gadadiena Pateicība bērnu vokālajam ansamblim ,,Uguntiņa"
17.novembrī LR proklamēšanas 100.gadadiena Pateicība folkloras kopai ,,Atzola"
14.aprīlī Rušonas KN teātru saspēlē ,,Dīvs redz vysu, bet kaimiņu sābri vairok!" Pateicība amatierteātrim ,,Mulda"
8.novembrī Daugavpils novada kultūras pārvalde Pateicība KN direktorei Janīnai Bēķei
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
23.februārī Koncertskate ,,Pavasara dziesma" III pak.Diploms bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa"