Bērzpils saieta nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs/ direktors:

Iveta Raciborska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizatore Iveta Raciborsska 26518493 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Misija:

Bērzpils pagasta saieta nama darbinieki veido pasākumus un norises, lai ikviens pagasta iedzīvotājs spētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Reklāma, kvalitatīvi pasākumi- pamats pasākumu apmeklētībai. Mēs turam godā kultūras tradīcijas un radām interesi par kultūrvēsturisko mantojumu.

Darbība:

Organizē, koordinē un nodrošina mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Ar praktisku darbību veicina garīgās kultūrvides uzturēšanu pagastā, kas vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu, kultūrvērtību apmaiņā starp citiem pagastiem (koncerti, izstādes, izrādes). Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Dokumentē radošo darbību, izstrādā projektus kultūras jomā.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iznomā zāli saviesīgiem pasākumiem 5,17 eiro/ h

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzpils saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils 2010
Papildu informācija par ēkām:

Ir neliela zāle, bez skatuves.

Telpas

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Mazā zāle 75 70 Apmierinošs Apmierinoša Mobila Mobila
Iespējamas norises:

Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

31

Maksas norišu skaits pavisam:

9

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

22

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2049

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

694

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1355

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 4 190
Izklaides sarīkojums 7 2 530 197
Reliģiskas konfesijas norise 2 185
Informatīva / izglītojoša norise 7 161
Informatīva sanāksme 2 100
Cits izglītojošs pasākums 5 61
Koncerts 1 30
Amatieru koncerts 1 30
Izrāde 1 64
Amatieru izrāde 1 64
Izstāde 4 354
Amatieru izstāde 4 354
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 178
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Izklaides sarīkojums 1 100
Koncerts 1 60
Amatieru koncerts 1 60

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ