Bērzpils pagasta dramatiskais kolektīvs

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2008

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Dramatiskajā kolektīvā darbojas gan jaunieši, gan arī vidējās paaudzes aktieri. Dramatiskais kolektīvs iestudē īsa formāta darbus - skečus, anekdošu salikumus. Piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos.

Nodarbības notiek:

Mēģinājumi notiek Bērzpils Saieta namā, pēc dalībnieku vienošanās.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

7

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 4
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 4