Bērzpils pagasta dramatiskais kolektīvs

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris

Adrese:

Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Lolita Kokoreviča

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26178635

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2008

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Kolektīvs iestudē skečus, anektdošu salikumus. Piedalās pagasta rīkotajos pasākumos: starpnovadu dramatisko kolektīvu saiets ''Joku bānītis iebrauc Bērzpilī'', vecākās paaudzes atpūtas pēcpusdienā, valsts svētku pasākumā''Saules mūžu Latvijai''. Kolektīvs piedalījies Balvu novada dramatisko kolektīvu skatē Vīksnas TN. Arī citu novadu kultūras pasākumos: Viļānu novada Dekšāres TN Vecgada pasākumā, Rugāju novada Lazdukalna SN dramatisko kolektīvu saspēlē.

Nodarbības notiek:

Bērzpils saieta namā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

9

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 6
14-24 gadi 2
25-44 gadi 1
45-61 gads 1 5