Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Ilga Lazdiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26601738

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2010

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2010.gads.

Darbība:

Auž grīdas celiņus. Krāsainie grīdas celiņi tiek izmantoti kultūras pasākumu noformējumiem, kā arī tiek dāvināti kā suvenīri .Dalība akcijā ''Satiec savu meistaru''-nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas projektā- aušanas meistardarbnīca, ko vadīja pulciņa vadītāja Ilga Lazdiņa. Šīs akcijas ietvaros iesākts aust 16 m garš pagasta svinīgo kultūras pasākumu sarkanais paklājs.

Nodarbības notiek:

Aušanas darbnīca atrodas Bērzpils saieta namā.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

4

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 1