Bērzpils pagasta folkloras kopa "Saivenis"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Daiga Griestiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26333506

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

1997.gads

Darbība:

Folkloras kopā ''Saivenis''' dzied gan vidējās, gan vecākās paaudzes sievas. Repertuārā latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, arī ziņģes. Kolektīvs ir starptautiskā folkloras festivāla ''Baltica'' dalībniece. Piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos. 2021.gadā piedalījās starptautiskā folkloras festivāla ''Baltica'' video skatē.

Nodarbības notiek:

Bērzpils saieta namā, pēc dalībnieku vienošanās.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

10