Bērzpils pagasta deju kopa "Asjate"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Iveta Tiltiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
29101873

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2012

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2012.gads

Darbība:

Deju kopā ''Asjate'' darbojas vidējās paaudzes sievietes. Repertuārā tautas dejas, līnijdejas. Daudzu deju horeogrāfe ir deju kolektīva vadītāja Iveta Tiltiņa. Deju kopa ''Asjate '' piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos,

Nodarbības notiek:

Deju nodarbības notiek Bērzpils Saieta namā, mēģinājumi pēc dalībnieku vienošanās.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

10

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10
45-61 gads 10