Bērzpils pagasta bērnu deju kolektīvs "Jaudalēni"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Iveta Tiltiņa

Kontaktpersona:

Iveta Raciborska

Tālrunis:

29101873
26518493

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2023

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Piedalījās Balvu novada deju kolektīvu skatē. Repertuārā tautas deju apdares un modernās dejas. Piedalās pagasta un kaimiņu pagastu rīkotajos pasākumos.

Nodarbības notiek:

Trešdienās Saieta namā.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14