Alūksnes Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Sanita Bērziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sanita Bērziņa 64322105 26590320 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927. gadā šajā ēkā sāk darboties Saviesīgais nams. Direktori - Natālija Linde, Ārija Gruele, Vija Bērziņa, Edīte Apsīte - Lakse, Vizma Zēģele, Biruta Tempa, Aija Reinika, Anita Raibekaze, Sanita Bērziņa, Dārta Veismane, Sanita Bērziņa.

Misija:

Valsts kultūrpolitikas realizēšana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem

Darbība:

Alūksnes Kultūras centrs ir Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Nacionālo Kultūras Centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām un citām ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas kultūrā Alūksnes pilsētā - rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un piedāvājumu, kā arī apmierina sabiedrības kultūras vajadzības Alūksnes pilsētā.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kultūras centrs piedāvā iespēju piedalīties amatiermākslas kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Lielā zāles telpu noma EUR/h 135.00 +PVN
2. Mazā zāles telpu noma EUR/h 45.50 +PVN
3. Kamerzāles telpu noma EUR/h 24.00 +PVN
4. Disko zāles telpu noma EUR/h 13.00 +PVN
5. Tautas tērpa vai maskas komplekts Inventāra noma EUR 7,11 +PVN
6. Atsevišķu tautas tērpa vai maskas daļu Inventāra noma EUR5,69 +PVN
7. Citi rekvizīti Inventāra noma EUR 4,27 +PVN
8. Telpa izbraukuma tirdzniecībai EUR/h 5.50 + PVN
9. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs EUR/h 17.00 + PVN
10. Koru zāle EUR/h 26.00 + PVN

Partneri

Sadarbības partneri:

SIA "Izklaides producentu grupa 7"
SIA "Forte Prodaction"

Atbalstītāji:

Kafejnīca "Pajumte"

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
Sadarbības līgums ar Igaunijas producentiem Sadarbības līgums par kopēju koncertu organizēšanu 01.01.2019 05.12.2021 Igaunija
Sadarbības līgums ar VSIA "Latvijas Koncerti"
Sadarbības līgums Ar "Operetes teātris"

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1867
Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkas sākotnējais apjoms būvēts 19.gs otrajā pusē un ir bijis privātīpašums (iespējams - alus un degvīna brūzis). Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta. Ievērojamākā ēkas rekonstrukcija ir bijusi aptuveni 20. gadsmita 30-ajos gados, kad piebūvēta skatītāju zāles ar skatuvi un palīgtelpām daļa. 2015. gadā veikta renovācija.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 3102

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle
Zāle
Zāle
Zāle
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

152

Maksas norišu skaits pavisam:

45

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

107

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

23609

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

9022

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

14587

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 8 1548
Izklaides sarīkojums 4 1550
Kinoizrāde 15 706
Informatīva / izglītojoša norise 2 55 35 976
Lekcija 2 55 1 30
Informatīva sanāksme 29 358
Cits izglītojošs pasākums 5 588
Koncerts 1 141 5 1671
Amatieru koncerts 2 911
Profesionāļu koncerts 1 141 3 760
Izrāde 8 937
Amatieru izrāde 7 571
Profesionāļu izrāde 1 366
Izstāde 3 634
Amatieru izstāde 2 83
Profesionāļu izstāde 1 551
Pilsētas /novada /pagasta svētki 6 4945