Alūksnes Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Sanita Bērziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sanita Bērziņa 64322105 26590320 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927. gadā šajā ēkā sāk darboties Saviesīgais nams. Direktori - Natālija Linde, Ārija Gruele, Vija Bērziņa, Edīte Apsīte - Lakse, Vizma Zēģele, Biruta Tempa, Aija Reinika, Anita Raibekaze, Sanita Bērziņa, Dārta Veismane, Sanita Bērziņa.

Misija:

Valsts kultūrpolitikas realizēšana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem

Darbība:

Alūksnes Kultūras centrs ir Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Nacionālo Kultūras Centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām un citām ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas kultūrā Alūksnes pilsētā - rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un piedāvājumu, kā arī apmierina sabiedrības kultūras vajadzības Alūksnes pilsētā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 14:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Otrdiena 8:00 16:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Trešdiena 8:00 16:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Ceturtdiena 8:00 16:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Piektdiena 8:00 16:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Sestdiena 11:00 14:00 Kases darba laiks (+ stundu pirms pasākuma)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Kultūras centrs piedāvā iespēju piedalīties amatiermākslas kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Lielā zāle Telpu noma EUR 27,31+PVN
2. Mazā zāle Telpu noma EUR 11,25+PVN
3. Kamerzāle Telpu noma EUR 5,79+PVN
4. Disko zāle Telpu noma EUR 3,26+PVN
5. Tautas tērpa vai maskas komplekts Inventāra noma EUR 7,11+PVN
6. Atsevišķu tautas tērpa vai maskas daļu Inventāra noma EUR5,69+PVN
7. Citi rekvizīti Inventāra noma EUR 4,27+PVN

Partneri

Sadarbības partneri:

SIA "Unti"
SIA "Veltījums Jums"

Atbalstītāji:

Kafejnīca "Pajumte"
Kafejnīca "Jaunsētas"

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Igaunija Sadarbības līgums ar Igaunijas koncertiem 01.01.2019 05.12.2019 Sadarbības līgums par kopēju koncertu organizēšanu

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1867
Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkas sākotnējais apjoms būvēts 19.gs otrajā pusē un ir bijis privātīpašums (iespējams - alus un degvīna brūzis). Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta. Ievērojamākā ēkas rekonstrukcija ir bijusi aptuveni 20. gadsmita 30-ajos gados, kad piebūvēta skatītāju zāles ar skatuvi un palīgtelpām daļa. 2015. gadā veikta renovācija.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Kultūras centra ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle
Zāle
Zāle
Zāle
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

276

Maksas norišu skaits pavisam:

69

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

207

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

58439

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

24118

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

34321

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 8 646
Izklaides sarīkojums 4 777 2 214
Kinoizrāde 11 2044
Informatīva / izglītojoša norise 1 80 38 623
Informatīva sanāksme 36 470
Cits izglītojošs pasākums 1 80 2 153
Koncerts 33 13258 9 1848
Amatieru koncerts 3 1033 7 1122
Profesionāļu koncerts 30 12225 2 726
Izrāde 19 4797 1 37
Amatieru izrāde 5 230 1 37
Profesionāļu izrāde 14 4567
Izstāde 2 38
Amatieru izstāde 2 38
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 3162 6 17701

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

47

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Koncerts 26
Amatieru koncerts 26
Izrāde 4
Amatieru izrāde 4
Izstāde 8
Amatieru izstāde 8
Festivāls 4
Konkurss, skate 5

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Datoru skaits apmeklētājiem:

1

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: