Alūksnes Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Sanita Bērziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sanita Bērziņa 64322105 26590320 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927. gadā šajā ēkā sāk darboties Saviesīgais nams. Direktori - Natālija Linde, Ārija Gruele, Vija Bērziņa, Edīte Apsīte - Lakse, Vizma Zēģele, Biruta Tempa, Aija Reinika, Anita Raibekaze, Sanita Bērziņa, Dārta Veismane, Sanita Bērziņa.

Misija:

Valsts kultūrpolitikas realizēšana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem

Darbība:

Alūksnes Kultūras centrs ir Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Nacionālo Kultūras Centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām un citām ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas kultūrā Alūksnes pilsētā - rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un piedāvājumu, kā arī apmierina sabiedrības kultūras vajadzības Alūksnes pilsētā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kultūras centrs piedāvā iespēju piedalīties amatiermākslas kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Lielā zāles telpu noma EUR 27,31 +PVN
2. Mazā zāles telpu noma EUR 11,25 +PVN
3. Kamerzāles telpu noma EUR 5,79 +PVN
4. Disko zāles telpu noma EUR 3,26 +PVN
5. Tautas tērpa vai maskas komplekts Inventāra noma EUR 7,11 +PVN
6. Atsevišķu tautas tērpa vai maskas daļu Inventāra noma EUR5,69 +PVN
7. Citi rekvizīti Inventāra noma EUR 4,27 +PVN

Partneri

Sadarbības partneri:

SIA "Unti"
SIA "Veltījums Jums"

Atbalstītāji:

Kafejnīca "Pajumte"
Kafejnīca "Jaunsētas"

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
Sadarbības līgums ar Igaunijas koncertiem Sadarbības līgums par kopēju koncertu organizēšanu 01.01.2019 05.12.2020 Igaunija

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1867
Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkas sākotnējais apjoms būvēts 19.gs otrajā pusē un ir bijis privātīpašums (iespējams - alus un degvīna brūzis). Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta. Ievērojamākā ēkas rekonstrukcija ir bijusi aptuveni 20. gadsmita 30-ajos gados, kad piebūvēta skatītāju zāles ar skatuvi un palīgtelpām daļa. 2015. gadā veikta renovācija.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Kultūras centra ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle
Zāle
Zāle
Zāle
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

217

Maksas norišu skaits pavisam:

68

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

149

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

57219

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

27265

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

29954

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 9 1521
Izklaides sarīkojums 3 1209 1 995
Kinoizrāde 11 3199
Informatīva / izglītojoša norise 38 1107
Informatīva sanāksme 35 477
Cits izglītojošs pasākums 3 630
Koncerts 38 14620 12 2336
Amatieru koncerts 2 710 11 1868
Profesionāļu koncerts 36 13910 1 468
Izrāde 15 5465 3 2175
Amatieru izrāde 3 381 3 2175
Profesionāļu izrāde 12 5084
Izstāde 7 350
Amatieru izstāde 7 350
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 2772 10 13603