Aglonas Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Vadītājs/ direktors:

Gunta Gulbe - Kalvāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Gunta Gulbe - Kalvāne 29294465 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Misija:

1. Izstrādāt un īstenot vienotu Valsts un novada kultūrpolitikas stratēģiju Aglonas novadā. 2.Nodrošināt kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību. 3.Sekmēt tautas mākslas kolektīvu darbību un attīstību. 4.Rūpēties par novada iedzīvotāju pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinot novada kultūras dzīves daudzveidību un pieejamību. 5.Sekmēt jauniešu interešu un profesionālās izglītības iespējas kultūras jomā. 6.Rūpēties par mākslas pieejamību.

Darbība:

- Brīvā laika aktivitātes (dažādi interešu pulciņi un mākslinieciskās pašdarbības pulciņi, atpūtas un izklaides pasākumi); - Izglītojošie un informatīvie pasākumi (lekcijas un jaunākā informācija, tikšanās ar dažādu institūciju pārstāvjiem).

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Aglonas kultūras centra zāles noma konferencēm, semināriem ar aparatūras nomu, 1 stunda 36.99 euro
2. Aglonas kultūras centra zāles noma konferencēm, semināriem bez aparatūras nomas, 1 stunda Aglonas kultūras centra zāles noma reliģiskiem, politiskiem masu pasākumiem bez aparatūras nomas, 1 stunda 15.65 euro
3. Aglonas kultūras centra zāles noma atpūtas un svinīgiem pasākumiem, 1 diennakts Aglonas kultūras centra zāles noma liela mēroga masu pasākumiem, 1 diennakts 102.45 euro
4. Aglonas kultūras centra zāles noma reliģiskiem, politiskiem masu pasākumiem ar aparatūras nomas, 1 stunda 29.88 euro
5. Telpu noma. Diskotēkas, balles: līdz 100 cilvēkiem, 5 stundas 22.77 euro
6. Telpu noma. Diskotēkas, balles: 100 un vairāk cilvēkiem, 5 stundas 29.88 euro
7. Informācijas izvietošana kultūras centra stendā Somersetas ielā 34 Informācijas izvietošana kultūras centra stendā, A4 lapa 0,71 euro mēnesī

Partneri

Sadarbības partneri:

Aglonas vidusskola
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs "Strops"
Aglonas Bazilikas kora skola
Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde
Aglonas novada senioru biedrība
IG "Velomīļi"
Biedrība "Neaizmirstule"
Priežmales pamatskola
Aglonas katoļu ģimnāzija

Atbalstītāji:

SIA "Nameda L"
Andrejs Stremjanovs
Ivars Livdāns
SIA "Dūšai" Vija Kudiņa
SIA "Aglonas Cakuli"

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aglonas Kultūras centrs Somersetas iela 34, Aglona Pašvaldības īpašums
Aglonas brīvdabas estrāde Daugavpils iela 6A, Aglona Pašvaldības īpašums

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas