Zirņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000744

Adrese:

Pagastnams, Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25708744 @
Pagasta padomē 25708745
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Gricmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0067

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

336A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951.gads. Saucas Skrundas rajona Zirņu ciema bibliotēka. Izvietota senā koka mājā "Žīdleiši". Telpas aukstas: "Vasaru nav jākurina, bet ziemu var arī nekurināt-tāpat lila labuma nebūs", tā Valdis Anaparts. No 1960. gada pie Saldus rajona.

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkā darbojas arī publiskais interneta pieejas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 13:00 19:00
Trešdiena Metodiskā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena Slēgts
Papildu informācija:

Pusdienlaiks no plkst. 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Interneta resursi „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, Filmu portāls www.filmas.lv
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Novadpētniecības un tematiskās mapes Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, sportu un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
Grāmatas Dažāda veida literatūra (bērniem un jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru literatūra).
Laikraksti un periodika Bibliotēkā pieejams periodisko izdevumu klāsts par dažādām tēmām.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā.
Literatūras izstādes Dažādas tematiskas literatūras izstādes.
Mākslas un izglītojošas izstādes Dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju un tematiskas izstādes.
Pasākumi Dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi.
Apmācības un konsultācijas datorlietotāju apmācības, konsultācijas par elektronisko resursu izmantošanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Kopiju izgatavošana no bibliotēkas un lietotāju materiāliem. Melnbalta vienpusēja - 0.03 (A5), krāsaina vienpusēja - 0.08 (A5), bez PVN Melnbalta vienpusēja - 0.07 (A4), krāsaina vienpusēja - 0,16 (A4), bez PVN Melnbalta vienpusēja - 0.13 (A3), krāsaina vienpusēja - 0.33 (A3), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.07 (A5), krāsaina divpusēja - 0.16 (A5), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.13 (A4), krāsaina divpusēja - 0.33 (A4), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.26 (A3), krāsaina divpusēja - 0.66 (A3), bez PVN
Printēšana Informācijas printēšana no interneta un lietotāju veidotiem dokumenti. Melnbalta vienpusēja - 0.03 (A5), krāsaina vienpusēja - 0.08 (A5), bez PVN Melnbalta vienpusēja - 0.07 (A4), krāsaina vienpusēja - 0,16 (A4), bez PVN Melnbalta vienpusēja - 0.13 (A3), krāsaina vienpusēja - 0.33 (A3), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.07 (A5), krāsaina divpusēja - 0.16 (A5), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.13 (A4), krāsaina divpusēja - 0.33 (A4), bez PVN Melnbalta divpusēja - 0.26 (A3), krāsaina divpusēja - 0.66 (A3), bez PVN
Skenēšana Informācijas skenēšana no bibliotēkas un lietotāju materiāliem.
SBA Iespieddarbu saņemšana no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

5470

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

311

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

133

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4776

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2535

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2241

Virtuālais apmeklējums:

2003

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1217

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4572
Seriālizdevumi 6144
Attēlizdevumi 12
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1876

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 382
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 344
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

630

Izslēgto dokumentu kopskaits:

558

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7169

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 143 230 5737
Seriālizdevumi 468 328 1360
Audiovizuālie resursi 11
Attēlizdevumi 42
Pārējie dokumenti 19 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 43 1540

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1