Višķu pagasta Silavišķu bibliotēka [reorganizēta 01.03.2010., ārējās apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000277

Adrese:

Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2009
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1951

Teritorijas platība (m2):

420

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

105

Lasītājvietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Lasītāju kopskaits:

205

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

155

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

1986

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

422

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4012

Grāmatas:

2720

Seriālizdevumi:

970

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

322

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

176

Izslēgto dokumentu kopskaits:

162

Krājumu kopskaits pārskata perioda beigās:

7941

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 92 7283
Seriālizdevumi 84 162 658
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 347

Informācijas tehnoloģijas

Datoru kopskaits:

6

Datori pa lietošanas veidiem:
Datora lietotāju veidi Datoru skaits
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Interneta pieslēguma veids:

Pastāvīgais
Bezvadu

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju:

38,74

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju:

9,69

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju:

19,57

Krājuma apgrozība:

0,51

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumu kopskaits:

8

Citu organizēto pasākumu skaits:

8

Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas piedalījušies citu organizētajos pasākumos:

1

Tematiskie pasākumi:

10

Izstādes:

9