Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000143

Adrese:

Cīrulīši, Vidaga, Virešu pag., Apes nov., LV-4355

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 68610677 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Apes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aira Mūrniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900000900

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0551

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

553A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1969.gadā. 1999. gadā apvienota ar Virešu bibliotēku.Kopš 2000. gada bibliotēka atrodas dzīvojamā tipa ēkā Virešu pagasta Cīrulīšos.

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt maksimālu pakalpojumu pieejamību, piekļuvi informācijai gan elektroniskā , gan drukātā formā. Bibliotēka darbojas kā abonements.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:30-13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu(žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiāli, bērnu literatūras krājums, no kura var izvēlēties sev vajadzīgo literatūru lasīšanai mājās vai uz vietas.
2. Datori un internets 5 datori ar interneta pieslēgumu un Wi-fi izmantošana 24h
3. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (www.letonika.lv) un Lursoft Laikrastu bibliotēkai www.news.lv
4. Starpbibliotēku abonoments Iespieddarbus, kuri nav Vidagas bibliotekas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonomentu (SBA)
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
7. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
8. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam rakstu kopiju piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz vidaga.biblioteka@ape.lv
9. Uzziņas Vēlies kaut ko uzzināt? Zvani, raksti un atbildes meklēsim kopā. Tālr.68610677 vai e-pasts:vidaga.biblioteka@ape.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana krāsaina, melnbalta A4 formāts 0.07 EUR--0.85 EUR
2. Drukāšana krāsaina, melnbalta A4 formāts 0.07 EUR-0.85 EUR
3. Skenēšana 0.14 EUR
4. Laminēšana un brošēšana 0.71 EUR-1.42 EUR
5. Faksa nosūtīšna 0.21 EUR-0.71 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

650

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

210

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

176

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1818

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1674

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

144

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2584

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

76

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1377
Seriālizdevumi 1207
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 137

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

682

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1107

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5672

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 204 141 3797
Seriālizdevumi 478 966 1867
Audiovizuālie resursi 0 0 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 22 670

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2