Vecpiebalgas novada Inešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000220

Adrese:

Pils, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27875899 @
Pagasta padomē 64129328
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne kultūras dati
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Vecpiebalgas novada bibliotēkas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Katlapa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056978

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0750

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Nodrošina kvalitatīvus informatīvos, bibliogrāfiskos un bibliotēku pakalpojumus, kā arī mūsdienīgas IT izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pārtraukums no 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Trešdiena 08:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Piektdiena 08:00 15:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Literatūras popularizēšana Izstādes, tematiski un literāri pasākumi
3. Krājuma izmantošana Piedāvājumā iespieddarbi un preses izdevumi
4. Apmācības un konsultācijas Apmācām strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu izmantošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 27875899, e-pastu: anita.katlapa@vecpiebalga.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - A4 Melnbalta Teksts (1 lappuse) - 0.10 (EUR bez PVN)
2. Kopēšana - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (EUR bez PVN)
3. Izdrukas - A4 Melnbalta 1 lappuse - 0.10 (EUR bez PVN)
4. Izdrukas - A4 Krāsaina 1 lappuse - 0.54 (EUR bez PVN)
5. Kopēšana - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (EUR bez PVN)
6. Izdrukas - A4 Melnbalta Abas puses - 0.16 (EUR bez PVN)
7. Skenēšana - A4 lapa 1 dokuments - 0.15 (EUR bez PVN)
8. Laminēšana - A4 lapa 0.98 (EUR bez PVN)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2345

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1938

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

407

Virtuālais apmeklējums:

141

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3425

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

346

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1854
Seriālizdevumi 1569
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 366

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 78
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

497

Izslēgto dokumentu kopskaits:

758

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6689

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 429 6051
Seriālizdevumi 341 327 600
Audiovizuālie resursi 1 20
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 9
Attēlizdevumi 3
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 429 1060

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1