Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012943

Adrese:

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65326655 26543751 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vārkavas vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Melita Pastare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1813900377

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1056

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3075

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Akreditācijas termiņš:

09.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēka ir Vārkavas vidusskolas struktūrvienība, kura veic skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām un organizē darbu atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām, tādejādi iekļaujoties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddaarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana; 3. sadarbības veicināšana ar citām novada bibliotēkām un iestādēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas, metodiskā literatūra skolotājiem, uzziņu literatūra, nozaru literatūra, daiļliteratūra un literatūra bērniem, SBA.
2. Datoru izmantošana Printēšana, skenēšana, kopēšana.
3. Internets Izmantot internetā pieejamos resursus mācībām. Izmantot LNB , Preiļu GB elektronisko kopkatalogu.
4. Uzziņas Dažāda veida konsultācijas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

135

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2444

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

557

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1887

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3355

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2432

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3226
Seriālizdevumi 118
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1962
Bērnu grāmatas 937

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 118
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 89

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

399

Izslēgto dokumentu kopskaits:

740

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9313

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 306 734 8883
Seriālizdevumi 89 357
Audiovizuālie resursi 1 6 62
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2 2
Elektroniskais krājums (summa) 7
Citi elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 186 694 3470
Bērnu grāmatas 105 37 1659

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1