Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000837

Adrese:

Druvas, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
27326139 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

AIJA BRASLE

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009114839

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0458

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

349A

Akreditācijas datums:

01.06.2015

Akreditācijas termiņš:

01.06.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gada 05. augustā kā Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības "Vija" bibliotēka. No 2006. gada maija bibliotēka atrodas jaunās telpās pagasta centrā.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas centrs. Paralēli bibliotēkas darbības virzieni ir novadpētniecība un darbs ar bērniem. Bibliotēkas lietotāji piedalās lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Grāmatu starts".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:30 13:30 Katra mēneša 1. sestdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas lietotājiem uz mājām izsniedz grāmatas un preses izdevumus
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datubāzēm - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, Izdrukas:
1.1. A5 lapa, teksts, Melnbalts 0.026 +PVN
1.2. A4 lapa, teksts, Melnbalts 0.046 +PVN
1.3. A3 lapa, teksts, Melnbalts 0.096 +PVN
1.4. A5 lapa no abām pusēm (teksts) 0.044 +PVN
1.5. A4 lapa no abām pusēm (teksts) 0.082 +PVN
1.6. A3 lapa no abām pusēm (teksts) 0.168 +PVN
1.7. A5 lapa, attēls, Melnbalts 0.188 +PVN
1.8. A4 lapa, attēls, Melnbalts 0.370 +PVN
1.9. A3 lapa, attēls, Melnbalts 0.744 +PVN
1.10. A5 lapa no abām pusēm (attēls) 0.368 +PVN
1.11. A4 lapa no abām pusēm (attēls) 0.730 +PVN
1.12. A3 lapa no abām pusēm (attēls) 1.464 +PVN
.
2. A4 lapas skenēšana 0.163 +PVN
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

973

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

795

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1599

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

81

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 636
Seriālizdevumi 963
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 76

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

571

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4938

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 113 4001
Seriālizdevumi 439 458 905
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 7 19
Elektroniskais krājums (summa) 8
Citi elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49 618

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2