Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000837

Adrese:

Druvas, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27326139 27326139 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Brasle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009114839

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0458

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

349A

Akreditācijas datums:

01.06.2015

Akreditācijas termiņš:

01.06.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gada 05. augustā kā Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības "Vija" bibliotēka. No 2006. gada bibliotēka atrodas jaunās telpās pagasta centrā.

Darbība:

Bibliotēka dibināta 1924. gada 05. augustā kā Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības "Vija" bibliotēka. No 2006. gada bibliotēka atrodas jaunās telpās pagasta centrā. Viena ģimene piedalījās programmā "Grāmatu starts".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. sestdienā bibliotēka atvērta no 9:30 līdz 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu, preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas lietotājiem uz mājām izsniedz grāmatas un preses izdevumus.
2. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana.
3. Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana.
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdrukas A5 lapa, teksts, melnbalts A4 lapa, teksts, melnbalts A3 lapa, teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Kopēšana, izdrukas A5 lapa, attēls, melnbalts A4 lapa, attēls, melnbalts A3 lapa, attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Kopēšana, izdrukas A5 lapa, teksts, krāsains A4 lapa, teksts, krāsaina 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Kopēšana, izdrukas A5 lapa, attēls, krāsains A4 lapa, attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2440

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1882

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

558

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3483

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1092

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 929
Seriālizdevumi 2554
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 162

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 99
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

634

Izslēgto dokumentu kopskaits:

394

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4769

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 170 38 3862
Seriālizdevumi 460 356 881
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 4 12
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 45 14 538

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2