Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000837

Adrese:

Druvas, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27326139 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.valka.lv
Citas iestādes vietne www.biblioteka.valka.lv
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

AIJA BRASLE

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009114839

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0458

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

349A

Akreditācijas datums:

01.06.2015

Akreditācijas termiņš:

01.06.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gada 05. augustā kā Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības "Vija" bibliotēka. No 2006. gada maija bibliotēka atrodas jaunās telpās pagasta centrā.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas centrs. Paralēli bibliotēkas darbības virzieni ir novadpētniecība un darbs ar bērniem. Bibliotēkas lietotāji piedalās lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Grāmatu starts".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:30 13:30 Katra mēneša 1. sestdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas lietotājiem uz mājām izsniedz grāmatas un preses izdevumus
2. Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
3. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datubāzēm - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, Izdrukas:
1.1. A5 lapa, teksts, Melnbalts 0.026 +PVN
1.2. A4 lapa, teksts, Melnbalts 0.046 +PVN
1.3. A3 lapa, teksts, Melnbalts 0.096 +PVN
1.4. A5 lapa no abām pusēm (teksts) 0.044 +PVN
1.5. A4 lapa no abām pusēm (teksts) 0.082 +PVN
1.6. A3 lapa no abām pusēm (teksts) 0.168 +PVN
1.7. A5 lapa, attēls, Melnbalts 0.188 +PVN
1.8. A4 lapa, attēls, Melnbalts 0.370 +PVN
1.9. A3 lapa, attēls, Melnbalts 0.744 +PVN
1.10. A5 lapa no abām pusēm (attēls) 0.368 +PVN
1.11. A4 lapa no abām pusēm (attēls) 0.730 +PVN
1.12. A3 lapa no abām pusēm (attēls) 1.464 +PVN
.
2. A4 lapas skenēšana 0.163 +PVN
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2265

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1926

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

339

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3502

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

232

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1072
Seriālizdevumi 2430
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 157

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 127
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 115
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

597

Izslēgto dokumentu kopskaits:

478

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4888

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 136 59 3939
Seriālizdevumi 461 418 924
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 12
Elektroniskie resursi 1 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 2 569

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2