Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000823

Adrese:

Valžkalni, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28600398 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Ūdre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0441

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

342A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Turnas bibliotēka dibināta 1970.gadā. Bibliotēka atrodas 1860.gadā celtā muižas ēkā.

Darbība:

Turnas bibliotēka ir pagasta kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.
Trešdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.
Ceturtdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori, internets Pieeja datoriem un internetam, bezvadu internets
3. Tematiski pasākumi, izstādes Atbilstoši apmeklētāju vēlmēm un interesēm organizēti tematiski pasākumi, izliktas izstādes
4. Uzziņas, konsultācijas Pēc apmeklētāju pieprasījuma tiek sagatavotas tematiskas un faktogrāfiskas uzziņas; sniegtas konsultācijas datoru lietošanā, informācijas meklēšanā internetā un e-pakalpojumu izmantošanā
5. Gados vecu, vientuļu cilvēku, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana dzīves vietā Grāmatu un periodikas pienešana mājās
6. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
7. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana, Izdruka:
1. A5 lapa teksts, Melnbalts 0.026 EUR +PVN
2. A4 lapa teksts, Melnbalts 0.046 EUR +PVN
3. A3 lapa teksts, Melnbalts 0.096 EUR +PVN
4. A5 lapa attēls, Melnbalts 0.188 EUR +PVN
5. A4 lapa attēls, Melnbalts 0.370 EUR +PVN
6. A3 lapa attēls, Melnbalts 0,744 EUR +PVN
7. A5 lapa teksts, Krāsains 0.038 EUR +PVN
8. A4 lapa teksts, Krāsains 0.070 EUR +PVN
9. A5 lapa attēls, Krāsains 0.308 EUR +PVN
10. A4 lapa attēls, Krāsains 0.610 EUR +PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

71

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1266

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1221

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Virtuālais apmeklējums:

970

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4543

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

68

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1256
Seriālizdevumi 3278
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 96

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 222
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 184
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

543

Izslēgto dokumentu kopskaits:

712

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3844

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 113 290 3045
Seriālizdevumi 430 422 775
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 9
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 7 28 351

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1