Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000823

Adrese:

Valžkalni, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64729745 28600398 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Ūdre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0441

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

342A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Turnas bibliotēka dibināta 1970.gadā. Bibliotēka atrodas 1860.gadā celtā muižas ēkā, tā ir viena no trijām pagasta bibliotēkām.

Darbība:

Turnas bibliotēka ir pagasta kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.
Trešdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.
Ceturtdiena 08:30 14:00 Pēc plkst. 14.00 grāmatas pienes mājās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori, internets Pieeja datoriem un internetam, bezvadu internets
3. Tematiski pasākumi, izstādes Atbilstoši apmeklētāju vēlmēm un interesēm organizēti tematiski pasākumi, izliktas izstādes
4. Uzziņas, konsultācijas Pēc apmeklētāju pieprasījuma tiek sagatavotas tematiskas un faktogrāfiskas uzziņas; sniegtas konsultācijas datoru lietošanā, informācijas meklēšanā internetā un e-pakalpojumu izmantošanā
5. Gados vecu, vientuļu cilvēku, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana dzīves vietā Grāmatu un periodikas pienešana mājās
6. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
7. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Kopēšana, izdruka A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Kopēšana, izdruka A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Kopēšana, izdruka A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1860

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

71

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1083

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1053

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Virtuālais apmeklējums:

890

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4753

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

56

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 962
Seriālizdevumi 3782
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 108

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 221
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 191
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

410

Izslēgto dokumentu kopskaits:

561

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4013

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 66 173 3222
Seriālizdevumi 344 388 767
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 9
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 31 372

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2