Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000321

Adrese:

Biedrības nams, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64497646 29137522 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēku elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Tirzas pagasta mājaslapā
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agrita Petrovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215457

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0432

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

714A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1839. gadā Tirzas draudzes mācītājs Šacs ierīkoja lasāmu bibliotēku ar zinātnisku novirzienu. Pēc viņa aiziešanas tā iznīkusi. Tad 1885. gada 19. septembrī J. Misiņš ar Vidzemes gubernatora atļauju savās tēva mājās „Krācēs” ierīko publisku bibliotēku. 1910.gadā nodibināta Tirzas izglītības biedrības bibliotēka. 1946. gadā atvērta bibliotēka, kura pastāv arī tagad. Bibliotēkas inventāra grāmatā pirmais ieraksts veikts 1948.gada 23.janvārī.

Darbība:

Galvenā darbība vērsta uz iedzīvotāju apkalpošanu, tai skaitā iespieddarbu izsniegšanu uz mājām, iespieddarbu izmantošana bibliotēkā, konsultāciju un uzziņu sniegšanu, interneta pakalpojumi, e-pasta pakalpojumi, iedzīvotāju individuāla apmācība kā darboties i-bankā, izmantojot elektroniskās apmaksas iespējas, dažādu kvīšu, pārskatu izdrukas no interneta, informācijas iegūšana internetā. 2014.gadā projekta "Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un jaunu grāmatu plauktu iegāde" ietvaros bibliotēka ieguvusi gaišas, plašas telpas, bērnu stūrīti ar zemākiem plauktiem, jaunus grāmatu plauktus, TV ar DVD - Blu-rai 3D atskaņotāju. 2017.gada pārskata periodā iegādāts atpūtas stūris un xbox spēle, planšete.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. un 3.piektdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Materiālu izmantošana bibliotēkā uz vietas enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, tematisko materiālu mapju, novadpētniecības mapju lietošana bibliotēkā uz vietas
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties ar klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru bibliotēkas bezvadu internetam
4. Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
5. Konsultēšana par elektronisko katalogu, e-pakalpojumu un datu bāzu izmantošanu Datu bāzes "Letonika", "Lursoft" Elektroniskais katalogs BIS Alise Internetbanku pakalpojumi, latvija.lv pakalpojumi utt.
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūras un lasīšanas popularizējošu, arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
7. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām
8. TV un DVD atskaņotājs TV bezmaksas kanālu skatīšanās, DVD skatīšanās.
9. Galda spēles Bibliotēkas krājumā esošo galda spēļu izmantošana - hokejs, puzles, cirks utt.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka vai kopēšana Melnbalts A5 formāts, lappuse, līdz 5% 0.01
Melnbalts A4 formāts, lappuse, līdz 5% 0.03
Melnbalts A3 formāts, lappuse, līdz 5% 0.04
Melnbalts A5 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.02
Melnbalts A4 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.03
Melnbalts A3 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.06
Melnbalts A5 formāts, lappuse, no 26% - 100% 0.06
Melnbalts A4 formāts, lappuse, no 26% - 100% 0.09
Melnbalts A3 formāts, lappuse, no 26% - 100% 0.17
Krāsains A5 formāts, lappuse, līdz 5% 0.04
Krāsains A4 formāts, lappuse, līdz 5% 0.06
Krāsains A3 formāts, lappuse, līdz 5% 0.09
Krāsains A5 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.09
Krāsains A4 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.16
Krāsains A3 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.30
Krāsains A5 formāts, lappuse, no 26% - 100% 0.29
Krāsains A4 formāts, lappuse, no 6% - 25% 0.57
Krāsains A3 formāts, lappuse, no 6% - 25% 1.12
2. Attēla un teksta skenēšana Lappuse 0.06
3. Laminēšana A5 formāts, lapa 0.46
A4 formāts, lapa 0.53
A3 formāts, lapa 0.69
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1911

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

5100

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Biedrības nams Biedrības nams, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 Juridisko personu īpašums 1911 5100
Teritorijas kopējā platība (m2):

923

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

337

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

232

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3813

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3284

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

529

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6483

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

641

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2166
Seriālizdevumi 3878
Audiovizuālie resursi 92
Pārējie dokumenti 266
Elektroniskie resursi 81
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 548

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

688

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1084

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5279

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 182 692 4598
Seriālizdevumi 478 392 635
Audiovizuālie resursi 3 9
Pārējie dokumenti 24 36
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 67 859

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda