Talsu novada Lubes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000773

Adrese:

Sniedzes, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63232351 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Dērica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0630

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

223B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gadā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas: - apmācības darbam ar datu bāzēm; - konsultācijas darbam ar datoru un internetu; - konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā saziņai ar valsts iestādēm
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 63232351 vai izmantojot mobilo aplikāciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 lappuse 0,14
2. Datorizdruka A4 krāsaina 1 lappuse 0,48
3. Kopēšana A4 melnbalta 1 lappuse 0,07
4. Kopēšana A4 krāsaina 1 lappuse 0,48
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,07
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

158

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4277

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3766

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

511

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11274

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

681

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2399
Seriālizdevumi 8875
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 219

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 114
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 101
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

628

Izslēgto dokumentu kopskaits:

516

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6492

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 203 118 5213
Seriālizdevumi 425 398 1269
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 5 724

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1