Svariņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000412

Adrese:

Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65628143 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Paskačima

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1248

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

568A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojmus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. Apmeklētājiem tiek piedāvātas izstades, bibliotēkā tiek rīkoti dažādi temetiskie pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Lursoft un Letonica Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Novadpētniecības muzejs Ar bibliotēkas atbalstu vākti eksponāti
Grāmatas un preses izdevumi
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kultūras namu.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2693

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2379

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

314

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4135

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

279

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1496
Seriālizdevumi 2600
Audiovizuālie resursi 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 242

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 87
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

361

Izslēgto dokumentu kopskaits:

657

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5778

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 203 261 4794
Seriālizdevumi 158 392 878
Audiovizuālie resursi 4 105
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 63 623

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2