Svariņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000412

Adrese:

Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26257393 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Paskačima

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1248

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

568A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojmus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. Apmeklētājiem tiek piedāvātas izstades, bibliotēkā tiek rīkoti dažādi temetiskie pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Lursoft un Letonica Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Novadpētniecības muzejs Ar bibliotēkas atbalstu vākti eksponāti
4 Grāmatas un preses izdevumi
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kultūras namu.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1682

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1566

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

116

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3457

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

153

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1098
Seriālizdevumi 2346
Audiovizuālie resursi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 149

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 89
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 69
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

573

Izslēgto dokumentu kopskaits:

805

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5546

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 189 376 4607
Seriālizdevumi 382 429 831
Audiovizuālie resursi 105
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 12 650

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2