Smiltenes novada bibliotēkas Blomes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000819

Adrese:

Cēsu iela 13, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64772892 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Smiltenes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Metuzāle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000069845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.01.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0437

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

339A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1901

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1901.gadā kā Blomes pagasta tautas bibliotēka. Kara laikā nopostīta. Pēc kara atjaunota un turpina darbību. Tā ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 2004. gada 8.janvārī reģistrēta Latvijas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB 0437.

Darbība:

Blomes bibliotēka ir vietējas nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš organizē izstādes, pasākumus, veicina sabiedrības vēlmi pašizglītoties un vēlmi attīstīt garīgās vērtības sevī. Bibliotēkā pagasta iedzīvotājiem ir pieejami nepieciešamie resursi informācijas iegūšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no 12:30-13:00
Trešdiena Slēgts
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pārtraukums no 12:30-13:00
Piektdiena 12:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
3. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
4. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2 Izdruka A4 lapa melnbalta 0,08 EUR ar PVN
3 Kopēšana A4 lapa melnbalta 0.08 EUR ar PVN
4 Kopēšana A3 lapa melnbalta 0.17 EUR ar PVN
5 Kopēšana A4 lapa melnbalta no abām pusēm 0.13 EUR ar PVN
6 Kopēšana A3 lapa melnbalta no abām pusēm 0.22 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Facebook
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1981

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

172

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2662

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

871

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1791

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1380

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

146

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 708
Seriālizdevumi 634
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 34
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 152

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

407

Izslēgto dokumentu kopskaits:

450

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4465

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 86 106 3798
Seriālizdevumi 311 344 609
Audiovizuālie resursi 36
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 19 502

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda